ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרשון גביש נגד קופת חולים כללית :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

עב 009584/09

בפני:

כב' השופט אילן איטח

17/01/2010

ע"י ב"כ

עו"ד אבירם פאור

התובע

- נ ג ד -

שירותי בריאות כללית

ע"י ב"כ

עו"ד סיון בן משה

הנתבעת

החלטה

1. כדי לנצל ביעילות את פרק הזמן עד למועד קד"מ שנקבע להלן ולייעל את ההליך, אני מורה כדלקמן:

הצדדים מתבקשים לקרוא את ההחלטות בעיון רב, שכן, אי מילוי אחר איזו מן ההחלטות המפורטות להלן עלול לגרום לחיוב בהוצאות, לרבות לאוצר המדינה.

א. מוסכמות ופלוגתאות -

הצדדים יערכו רשימת מוסכמות-פלוגתאות מוסכמת ויגישו אותה לבית הדין, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו. לא יגיעו הצדדים להסכמה יגישו שתי רשימות נפרדות.

ב. גילוי מסמכים -

הצדדים יחליפו ביניהם תצהירי גילוי מסמכים הנוגעים לתביעה, שמצויים ו/או שהיו מצויים ברשותם ו/או בשליטתם, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

ג. אי הגשת רשימת מוסכמות-פלוגתאות ו/או רשימת מסמכים, אין בה כדי לעכב את המועדים להגשת תצהירי עדות ראשית.

ד. בקשות מקדמיות -

בקשות מקדמיות, לרבות בקשות לגילוי מסמכים ספציפיים תוגשנה תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו; לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגישן, אלא מטעמים מיוחדים.

ה. תצהירים/בקשות לזימון עדים -

הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, שאליהם יצורפו כל המסמכים התומכים בהם. המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ קידומת ת' לתביעה ו-נ' להגנה.

תצהירים יוגשו במועדים שלהלן:

- תצהירי התביעה בתוך 60 יום ולא יאוחר מתום 75 יום ממועד קבלת החלטה זו;

- תצהירי ההגנה בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי התביעה.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר תוגש בקשה להזמנתו במועד הגשת התצהירים. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן תמצית עדותו של העד.

ו. העתק מכל המסמכים המוגשים לבית הדין יוחלפו ישירות ע"י הצדדים.

2. קדם משפט יתקיים ביום 20.6.2010, בשעה 16:30. לדיון יופיעו בעלי הדין ובאי כוחם. מאחר שהנתבעת הינה תאגיד, יופיע מטעמה אדם הבקיא בפרטי הסכסוך (בנוסף על בא כוחה!), ומוסמך לקבל החלטות לגבי סיומו.

3. לעיוני בעוד 80 ימים.

ניתנה היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

אילן איטח, שופטמעורבים
תובע: גרשון גביש
נתבע: שירותי בריאות כללית
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ,ע"י ב"כ