ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו תאיה נגד גורג :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 2342/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

17/01/2010

בעניין:

אבו תאיה רובא - ת.ז. 032885113

התובעת

נ ג ד

ג'ורג' בתריס - ת.ז. 302475504

הנתבע

פסק דין

1. בהמשך לדיון אשר התקיים בפניי היום, ה- 17/1/10, ולאור הסכמת הצדדים כי אפסוק בתיק לפשרה, ללא נימוקים, לאחר עיון בכתבי בי-דין שהוגשו מטעם בעלי הדין ובמסמכים אשר צורפו לכתבי טענותיהם ו/או אשר הוצגו במעמד הדיון אשר התקיים בפניי, ולאחר ששמעתי את בעלי הדין ו/או באי-כוחם, ולאור סמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31 (ג) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, הריני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סכום כולל של 1,400 ₪.

הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961 (להלן: "החוק"), זאת החל מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

2. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור על פסק הדין תוך חמישה עשר יום מיום קבלת פסק הדין.

3. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.

ניתן היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת