ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינדרוסקי נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010004/09

בפני כב' השופט דניאל גולדברג

תאריך:

17.1.10

בעניין:

אינדרוסקי ישראל דוד

ע"י ב"כ עו"ד

וולפיש מאשא

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ארז בן דוד

המשיב

פסק דין

1. בתיק זה הסכימו הצדדים כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה, כמפורט להלן, ונותרה להכרעה מחלוקת לענין דרישת המערער כי בית הדין יורה על החלפת הרכב הוועדה.

2. למערער אירעה פגיעה בעבודה ביום 19.8.03. ביום 9.1.07 קבעה ועדה רפואית לעררים למערער דרגת נכות בשיעור 81%, לפי החישוב הבא: 100% נכות נפשית שמהם 50% נובעים מתאונת העבודה ו-50% נוכו בגין מצב קודם, 7% בגין פגימה אורטופדית, מהם 3.5% הוכרו כנובעים מהתאונה. הוועדה הפעילה את תקנה 15 במלואה.

3. המערער הגיש ערעור על החלטת הוועדה, וכפי הנראה גם המשיב ערער על החלטה זו. הצדדים הגיעו להסכמה בערעורם לפיה "עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים, שבהרכבה לא יישבו ד"ר אלישיב וד"ר וייס. הוועדה תדון בנכותו של המערער תוך התייחסות לחוות הדעת מטעם שני הצדדים, בתחום הנפשי, ובמיוחד לחוות הדעת של ד"ר מינה יורש וד"ר יהודית גדליה, כמו גם למכתביו של ד"ר עטיה – רופא המשפחה. החלטת הוועדה תהא מנומקת ומפורשת" (פסק דין בתיקים בל 10385/07 ו-בל 10389/07 מיום 10.5.07).

4. הוועדה התכנסה בהרכב חדש וקיימה ישיבות בתאריכים 31.7.07, 7.12.07, 29.1.08, 26.6.08 ו-30.11.08. תחילה הורכבה הוועדה מפסיכיאטר (ד"ר וייסברוד), כירורג ואורטופד (פרופ' פינסטרבוש). בהחלטתה מיום 17.12.07 החליטה הוועדה להרחיב את הוועדה בפסיכיאטר נוסף "על מנת שכל החלטה שתתקבל תהיה על דעת שני פסיכיאטרים לפחות". לפיכך בישיבותיה הבאות התכנסה הוועדה בהרכב של שני פסיכיאטרים לפחות (ד"ר וייסברוד וד"ר בראל).

5. בישיבתה האחרונה קבעה הוועדה למערער נכות נפשית בשיעור 20%, נכות אורטופדית בשיעור 7% (מתוכם 5.60% הנובעים מהתאונה) וכן החליטה הוועדה על הפעלת תקנה 15 במלואה, כך שדרגת הנכות הכוללת שהוכרה למערער עמדה על 39%.

6. בערעור דנן נטען כי קביעות מסויימות של הוועדה הינן נטולות בסיס עובדתי. כך, התרשמותה של הוועדה מהתנהגות מוגזמת של המערער בעת הבדיקה (פרוטוקול מיום 30.11.08), היא בניגוד למציאות המתוארת על ידי רופאיו. כן נטען כי קביעת הוועדה כי המערער "נראה ונשמע לא אמין" אינה מתיישבת עם קביעת הוועדה עצמה שיש להפעיל בעניינו את תקנה 15 ועם העובדה שהמערער נוטל תרופות נרקוטיות קשות. כן נטען כי קביעת הוועדה כי המערער החזיק את ידו במסתור עם כפפה מאולתרת אך הוא נצפה עושה שימוש בה בצורה תקינה תוך הישענות על היד – אינה מעוגנת במציאות. הוא הדין באשר לקביעת הוועדה לפיה כאשר היד נחשפה בפני חברי הוועדה – היא נראתה תקינה לחלוטין . כן תוקף המערער את קביעת הוועדה לפיה "לפי מכתבו של ד"ר גרינברג מ-2005 חדל לשתף פעולה".

7. על יסוד קביעות אלו, שלטענת המערער אינן מעוגנות במציאות, טוען המערער כי הוועדה בהרכבה הנוכחי אינה מסוגלת לקיים דיון הוגן בעניינו של המערער, שכן התרשמותה השלילית מהמערער, שאינה מעוגנת במציאות, כבר נתקבעה אצלה.

8. המשיב טוען כי לוועדה חזקת התקינות המנהלית, וכי המערער לא הצביע על כל חשש שיש בו לסדוק את החזקה. דרך המלך על פי הפסיקה היא החזרה לוועדה בהרכבה הקיים ורק לעתים נדירות, כאשר עולה חשש ממשי כי הוועדה נעולה בעמדתה, יורה בית הדין על החלפת הרכב הוועדה.

9. מקובלת עלי עמדת המשיב שאין בסיס להורות על החלפת הרכב הוועדה. מדובר בוועדה שהתכנסה על פי פסק דין מיום 10.5.07, שעל פיו הוחלפו שניים מחברי הוועדה. לפיכך, מדובר בהחלטתה הראשונה של הוועדה בהרכבה הנוכחי, ועל פניו אין חשש ליחס בלתי הוגן של הוועדה כלפי המערער. בסמכותה של הוועדה לקבוע התרשמות ממידת האותנטיות של תלונות המערער והתנהגותו, ואין מדובר בענין שבית דין זה יכול להתערב בו או לבקרו, שכן הערעור לבית הדין על החלטות הוועדה הוא בשאלה משפטית בלבד, ואילו השגות המערער הן ענין עובדתי-רפואי גרידא. עצם העובדה שרופאי הוועדה התרשמו בדרך מסויימת מתלונות המערער ומהתנהגותו אינה מעמידה עילה לפסילתם כחברי הוועדה.

10. התוצאה היא שהערעור מתקבל בהתאם להסכמת הצדדים כפי שנרשמה בדיון שקויים ביום 14.1.10. בהתאם לכך, עניינו של המערער מוחזר לוועדה על מנת שהיא תקיים את פסק דינו של בית הדין בתיקים בל 10385/09 ו-בל 10389/07 מיום 10.5.07, דהיינו – הוועדה תדון בנכותו של המערער תוך התייחסות לחוות הדעת מטעם שני הצדדים בתחום הנפשי, לרבות ייעוצים שניתנו לוועדה, ובמיוחד לחוות הדעת של ד"ר מינה יורש מיום 30.5.06 (ללא מאמרים נוספים) וסיכום מחלה של ד"ר עטיה מיום 21.3.06 וכן חוות דעתה של ד"ר גדליה מיום 24.12.05.

11. הערעור על פסק דין זה הינו ברשות. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצדדים.

ניתן היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים.

ד. גולדברג, שופטמעורבים
תובע: אינדרוסקי ישראל דוד
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ארז בן דוד,וולפיש מאשא