ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח לאומי-סניף נגד אליהו מור :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011052/09

בפני:

כב' השופטת אורנית אגסי- דן יחיד

17/01/2010

בעניין:

המוסד לבטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

תובע

נ ג ד

אליהו מור

ע"י ב"כ עו"ד

נתבע

פסק דין

1. בפני ערעורו של המל"ל על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, מיום 3.6.09 , אשר קבעה כי חלה החמרה במצבו הבריאותי של המערער וקבעה לו 15% נכות, בגין הצוואר במקום 10%. בכך הועלו אחוזי הנכות הכוללים של המערער ל-24%.

2. נימוקי הערעור:

א. טעתה הוועדה לעררים שעה שהתעלמה ממצאי בדיקות שנערכו למשיב במסגרת הוועדה מדרג ראשון וכן במסגרת וועדת העררים עצמה, מהם עולה כי אין עדות להחמרה במצבו של המערער.

ב. הוועדה גם טעתה שעה שקבעה כי מצבו הרפואי של המערער החמיר וזאת כאשר מן הבחינה הקלינית דווקא חלה הטבה במצבו.

3. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשמת היה המשיב מיוצג ומפי בא כוחו הועלו הטענות הבאות:

א. לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת וועדה העררים ויש לדחות את הערר.

ב. הוועדה לעררים קבעה כי המשיב סובל מהגבלה קלה עד בינונית בעמוד השדרה הצווארי, ממצא שהולם קביעה של 15% נכות. הוועדה מדרג ראשון לאומת זאת כלל לא ציינה כי בדקה את מידת ההגבלה בעמוד השדרה הצווארי. היות שממצאי הוועדה מדרג שני בבדיקה הקלינית שונים ממצאי הוועדה בדרג ראשון, הרי שוועדת העררים לא צריכה לנמק מדוע הגיעה לקביעה שונה.

ג. הוועדה לעררים בחנה בדומה לוועדה מדרג ראשון את תוצאות בדיקת הסי.טי, שמעידות על החמרה לא משמעותית, אך בדק גם את בדיקת ה - MRI מיום 5.5.09 שבו נמצאה החמרה שכן נמצא בה "אוסטאופיט דיסק קומפלקס אחורי מרכזי ופרה מדיאני שמאלי, לוחץ בצורה משמעותית על עמוד השדרה".

4. בתשובה טען המלל כי:

א. הוועדה לא פעלה על פי תהליך של החמרה שכן היא לא השוותה את ממצאיה לממצאי הוועדה שבדקה את המערער במועד הענקת הנכות היסודית משנת 2004

ב. הוועדה לא השוותה את ממצאי הבדיקות העדכניות לממצאי בדיקות הסי.טי. משנת 2004.

5. דיון והכרעה:

הוועדה מדרג שני קבעה בנימוקיה :

" בבדיקה רגישות קלה בעמ"ש צווארי אין ספזס שרירי קיימת הגלבה קלה עד בינונית בתנועות עמ"ש צאוורי בעיקר בסיבוב לשמאל.

אין הגבלה משמעותית בתנועות כתף ימין.

בבדיקה נוירולוגית: אין דלדול שרירים בידיים כח גס תקין וסימטרי החזרים גידיים הופקו תקינים תחושה סימטרית

MRI 5.509 בגובה C5-6 אוסטופיט דרסן קומפלקס אחורי מרכזי ופראמידאני שמאלי לוחץ בצורה משמעותית על עמ"ש. הקטנת גובה המרווח הבין חוליתי...

בסיכומיה ומסקנותיה קבעה הוועדה כי:

"לפי בדיקת הוועדה נכותו בגין הצוואר קלה עד בינונית דהיינו חלה החמרה במצבו ונכותו בגין הצוואר הינה 15% לפי 37 (5) בין א ל-ב. למרות הממצאים בבדיקת ה EMG מיום 4.11.08 לא נמצאו מימצאים המתאימים לרדיקולופטיה בבדיקה נוירוגולית אין נכות בגין הכתף"

מפרוטוקול זה עולה כי אכן הוועדה לא השוותה את מצבו הנוכחי של המשיב למצבו הקודם ולא בחן את הבדיקות החדשות אל מול בדיקות קודמות שעמדו בפניה.

על כן משבחנתי את טענות הצדדים ופרוטוקול הדיון אכן צודק המערער, ואין די בהנמקה כדי לבחון אם לא נפלה טעות בהחלטת הוועדה שקבעה כי מצבו של המשיב הוחמר.

על כן יוחזר עניינו של המשיב לוועדה אשר תבחן את מצבו הרפואי על פי ממצאיה ועל פי הבדיקות המאוחרות ותשווה ממצאים אלו לממצאי הוועדה משנת 2004 ולבדיקות דאז. החלטת הוועדה תהא מנומקת ומפורטת.

סוף דבר

התיק יושב לועדה בהתאם להנחיותיי דלעיל.

אין צו להוצאות

ניתן היום 17.1.10 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אורנית אגסי, שופטת

11052/09בל 730 מיטל מלכהמעורבים
תובע: המוסד לבטוח לאומי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: