ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר אבן אפריים נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 004568/09

בפני:

כבוד השופטת מי-דן מירית

תאריך:

13/01/2010

בעניין:

ד"ר אבן אפריים

התובע

נ ג ד

בנק מזרחי טפחות בע"מ

הנתבע

החלטה

בפני בקשת הנתבע, בנק מזרחי טפחות, להתיר לו להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.

התובע התנגד בתגובתו לבקשו בנמקו, כי "בית משפט לתביעות קטנות הוא זירה לבירור ישיר של עניינים בין התובעים לבין "אנשים מהשטח", ללא יצוג של פרקליטים."

סעיף 63 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע כי:

". . ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו . . ."

הגיונו של ס' 63 לחוק בתי המשפט הוא באפשרו מימושן של התכליות שלשמן הוקם בית המשפט לתביעות קטנות, לאפשר לו להיות בית משפט נגיש פשוט ויעיל, הפוסק בסכסוכים אזרחיים על סכומי כסף נמוכים יחסית, בדרך מיוחדת המצטיינת בפשטותה, גמישותה ויעילותה. על מנת לשמור על פשטות ההליכים בערכאה זו ועל עלויותיהם הנמוכות יחסית, נקבע כי – ככלל – יתקיימו ההתדיינויות ללא ייצוג. משכך, על בית המשפט להקפיד כי ההסדרים לעניין הייצוג ייושמו באופן שוויוני וסימטרי, ככל שניתן. סטייה מכלל זה מחייבת רשות בית המשפט בהכרעה שיפוטית, מטעמים מיוחדים שירשמו, שכן ההסדר לעניין ייצוג נועד לשמור על תכליות ערכאה זו ועל השוויון בין בעלי הדין לעניין הייצוג. רעא 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ (ממאגר נבו):

"ראוי להזכיר בעניין זה את חוות דעתה של נציבת תלונות הציבור על השופטים, השופטת (בדימ') שטרסברג-כהן. הנציבה מציינת את הצורך להימנע מפגיעה בשוויון בין בעלי הדין על-ידי מצב של א-סימטריה, בו יש פער בין מעמדו ומקצועיותו של מי שמייצג צד אחד לבין הצד האחר המופיע בלתי מיוצג. לפיכך ממליצה הנציבה כי מקום בו הותר ייצוג למי מהצדדים יותר ככלל הייצוג גם לצד שכנגד. כן מציינת הנציבה כי התרת ייצוג למי מהצדדים צריכה להינתן בהחלטה כתובה של בית המשפט (חוות דעת 7/05 "ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות" דו"ח הנציבות לשנת 2005 בעמ' 154-156 (2006) וחוות דעת 7/08 "ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות" דו"ח הנציבות לשנת 2005 בעמ' 154-156 (2006)).

מדברים אלו עולה כי על בית המשפט לתביעות קטנות להקפיד על הכלל לפיו לא יותר ייצוג על-ידי עורך דין של מי מהצדדים. התרת ייצוג זה פוגעת הן במטרתו של בית המשפט לייעל ולקצר את ההליכים המתנהלים בבית המשפט לתביעות קטנות, הן במטרתו לפשט את ההליכים עבור האזרח מן השורה והצרכן הקטן, והן בעיקרון השוויון ובשמירת האיזון בין המתדיינים. בהערת אגב יצוין כי עיקרון זה כולל גם ייצוג "עקיף" על-ידי נוכחותו של עורך דין בזמן הדיון בבית המשפט אשר לוחש ומייעץ לאחד הצדדים כיצד לנהוג. מסכימה אני עם חוות דעתה של נציבת תלונות הציבור על השופטים כי גם ייצוג עקיף כזה אסור על-פי החוק (ראו חוות דעת 7/08 "ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות (תוספת)" דין וחשבון מיוחד ינואר-יוני 2008 (2008))."

לא מצאתי טעמים מיוחדים בעניין שלפניי, המצדיקים מתן היתר ייצוג כמבוקש ושוכנעתי כי העתרות לבקשה תפגע בעקרון השוויון בין בעלי הדין. נראה כי המבקש יוכל להיות מיוצג על ידי אחד מעובדיו, שחזקה עליהם שייצגו אותו נאמנה.

ממכלול הטעמים שנמנו לעיל, אני קובעת כי דין הבקשה להידחות.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

ניתנה היום כ"ז טבת, תש"ע (13 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

מירית מי-דן, שופטת

004568/09תק 330 סיגלית נקימעורבים
תובע: ד"ר אבן אפריים,ד"ר אבן אפריים
נתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ,בנק מזרחי טפחות בע"מ
שופט :
עורכי דין: