ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דרור איוב ואח' נגד מנשה לוי ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 001071/06

לפני:

כבוד השופט מֹשה ברֿֿעם

תאריך:

13/01/2010

ע"י ב"כ עו"ד

גן צבי ואח'

התובעים/הנתבעים שכנגד

נ ג ד

1. מנשה לוי

2. ציפורה לוי

ע"י ב"כ עו"ד וינברג

3. איי טו יו - אימג' טו יו בע"מ

הדיון בעניינה הסתיים

ע"י ב"כ עו"ד פרידמן

הנתבעים 1 ו-2/התובעים שכנגד

הנתבעים

ובעניין:

איי טו יו - אימג' טו יו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד פרידמן

שולחת ההודעה לצד ג'

נ ג ד

1. מנשה לוי

2. ציפורה לוי

הדיון בעניינם הסתיים

ע"י ב"כ עו"ד וינברג

צדדי ג'

פסק דין

בהמשך להחלטתי מיום 28/10/09 ועל יסוד הסכמת הצדדים למתן פסק דין בפשרה, על פי הקבוע בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ללא נימוקים ובתנאים עליהם הוסכם (פרוט' מיום 3/12/08, עמ' 5, 6) ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, התרשמתי מתצהירי הצדדים, ביקור בית המשפט במקום, חוות דעת מומחה בית המשפט, סיכומי התובעים וחקירת המומחה, לבקשת הנתבעים, עיינתי בסיכומי הנתבעים ותגובת התובעים, שקלתי את כל השיקולים הרלוונטים, המשפטיים והעובדתיים, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם, הנני קובע את התמורה בגין יחידת משנה 4 (הסכמת הצדדים, שם) בסך השווה בשקלים ל- 300,000 דולר (להלן: "התמורה"). התמורה תשולם על ידי הנתבעים 1 ו-2, ב- 6 תשלומים חודשיים שווים, בסך של 50,000 דולר כל אחד, החל מיום 1/2/2010 וב- 1 לכל חודש עוקב, כאשר התשלום האחרון יבוצע במעמד העברת הזכויות. תשלומי מיסים כחוק.

ככל שלא תשולם התמורה, כולה או חלקה, עד למועד שנקבע (ואיחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה), תימסר החזקה, לידי התובעים, בתוך 30 יום, כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ ומבלי שידרשו הליכים נוספים לסילוק ידם, מהיחידה, כאמור.

בנסיבות הענין ומשפסק הדין ניתן בפשרה, ולנוכח תוצאת פסק הדין, לא יעשה צו להוצאות.

ניתן היום כ"ז בטבת, תש"ע (13 בינואר 2010) בהעדר הצדדים

מֹשה ברֿ-עם, שופט