ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פור נגד נכסי אזורים)פית :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 016218/08

בפני:

כב' השופטת שירלי רנר

תאריך:

10/01/2010

בעניין:

1 . פור עוזי

2 . עוזיאל ישראל

ע"י ב"כ

עו"ד לנגה דורון

התובעים

נ ג ד

1 . נכסי אזורים (פיתוח ) בע"מ

2 . ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

3 . מסעדת טל בורגר

ע"י ב"כ

1 . עו"ד שפיגלמן יעקב

2 . עו"ד חן משה

הנתבעות

החלטה

1. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל המומחים.

2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים.

4. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פרוט הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו בתוך 30 יום מהמצאת החלטה זו.

תצהירי העדות מטעם הנתבעות יוגשו בתוך 30 יום מיום שיומצאו להן תצהירי העדות מטעם התובעים.

כל צד ימציא למשנהו עותק מתוך התצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

7. התיק נקבע לקדם משפט ליום 7.4.10 בשעה 10:00, בין היתר כדי לוודא שכל התצהירים הוגשו ושניתן לקבוע את התיק להוכחות. במועד קדם המשפט תישמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לתצהירים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ד בטבת, תש"ע (31 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

שירלי רנר, שופטתמעורבים
תובע: פור עוזי
נתבע: נכסי אזורים (פיתוח ) בע"מ
שופט :
עורכי דין: עו"ד שפיגלמן יעקב,עו"ד לנגה דורון