ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת היוגב -מדינת ישראל :


בית הדין הארצי לעבודה

בשא000065/10

1. חברת היוגב - חברה לכח אדם וסיעוד בע"מ

2. שאול קשאני המבקשים­

-

1. מדינת ישראל- משרד הפנים

2. גב' לימור ארזני-רע"ן קנסות

3. מר מאיר שפיגלר- מנהל יחידת הסמך לעובדים זרים המשיבים

בקשה למתן צו ארעי במעמד צד אחד

ה ח ל ט ה

1. לא מצאתי כי בנסיבות עניין, קיימת הצדקה להענקת סעד זמני במעמד צד אחד.

2. המבקשים ימציאו למשיבים (פרקליטות המדינה) לאלתר העתק מהבקשה. תגובת הפרקליטות תגיש תוך 5 ימים מיום המצאת הבקשה לידיה.

3. תשומת לב המערערים מופנית לסעיף 69 לחוק שירות התעסוקה, לפיו נתונה זכות ערעור לבית הדין הארצי על החלטת השר הניתנת "לפי פרק זה". לפי זה, לכאורה, החלטה של הגורם המינהלי על קציבת מועד להגשת טענות במסגרת של שימוע אינה באה בגדר החלטת השר לפי החוק והערעור עליה – אם בכלל - מקומו בפני הגורם המינהלי הממונה על מקבל ההחלטות.

4. הואיל ומדובר בעניין הנוגע לסמכותו של בית הדין, מתבקשים הצדדים להתייחס בטיעוניהם לאמור בסעיף 3 לעיל, תוך פרק הזמן שנקבע בסעיף 2 לעיל.

ניתנה היום כ"ד טבת, תש"ע (10 ינואר, 2010) ותשלח לצדדים.

_____________ שמואל צור, שופט