ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בר אלפסי נגד בטוח לאומי-סניף :


1

בית הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה ת"א - יפו

בל 002084/09

בפני:

כב' השופטת ורדה סאמט

תאריך:

10/01/2010

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

המשיב

פסק - דין

1. בפני ערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, על החלטת ועדה לעררים לילד נכה, לפיה אושרה הגמלה למערער החל מיום 4.7.03.

2. התובע, יליד 8.3.94, סובל מקשיים וליקויים בתחום התנהגותי, תפקודי ולימודי ואובחן כסובל מהפרעה התפתחותית P.D.D.

3. התביעה למוסד לקבלת גמלת ילד נכה הוגשה בתאריך 4.7.04.

4. הנתבע אישר הזכאות לגמלה, החל מיום 4.7.03, 12 חודשים רטרואקטיבית בלבד.

5. בקשת התובע מיום 9.9.08 לתשלום קצבת נכות רטרואקטיבית החל ממועד האבחון בחודש 1/00 נדחתה, ועל כך הוגשה התביעה לבית הדין.

דיון והכרעה

6. סעיף 229 א' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 קובע את המועד לתשלום גמלאות בשל ילד נכה.

סעיף222 א' תוקן במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2004 (תיקון מס' 15 לחוק הביטוח הלאומי), בנוסח הבא:

"השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות ומבחנים בדבר תשלום גימלה בשל ילד נכה לפי סעיף 222, לתקופה שקדמה להגשת התביעה לגמלה, ובלבד שלא תשולם גימלה לפי הסעיף האמור לתקופה העולה על 12 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה לגמלה, ואם הוגשה בקשה לבדיקה מחדש בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 222 – לתקופה העולה על 12 חודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה כאמור, השר רשאי באישור ועדת העבודה והרווחה לקבוע תקופות קודמות שונות, בהתחשב בסוג הליקוי שממנו סובל הילד הנכה ובסוג הגמלה המגיעה בעדו".

סעיף 30 לחוק ההסדרים קבע את תחולת התיקון על תביעה או בקשה לבדיקה מחדש לפי העניין, שהוגשו החל מיום 1.4.04.

מכח הסמכות שהוענקה לשר בסעיף 222 לחוק הותקנה תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים ושירותים לילד נכה) התשנ"ה-1998, תקנה הקובעת את תקופת תשלום הגמלה רטרואקטיבית לתקופה אשר אינה עולה על 12 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה.

7. לטענת ב"כ התובע יש לקבוע את מועד הזכאות לגמלת הנכות ממועד הגילוי הראשוני, חודש 1/00.

8. לצערנו, אין מנוס מדחיית התביעה, לאור הוראות החוק כפי שפורטו לעיל.

התביעה למוסד הוגשה ביום 4.7.04 ועל כן יש להחיל את התיקון לחוק בענייננו, תיקון שתחולתו על התביעות שהוגשו מיום 1.4.04 ואילך.

למוסד לא הוקנה שיקול דעת לעניין זה ולא נפלה טעות משפטית בקביעתו את מועד הזכאות לגמלה רטרואקטיבית, החל מיום 4.7.03, דהיינו 12 חודשים שקדמו למועד הגשת התביעה למוסד.

9. עצם העובדה שהורי התובע בחרו לטפל בילדם ב"אופן עצמאי", כדברי אמו של התובע, ולא לפנות לקבלת סיוע ע"י הגשת בקשה מתאימה למוסד, אינה יכולה לשקול לעניין חובתו של המוסד לפעול עפ"י הוראות החוק כפי שחלו במועד הגשת התביעה למוסד.

10. לציין, שעפ"י כתב התביעה ונספחיו עולה כי כבר בהיותו בן 4, בשנת 1998, הוערך שהקטין לוקה בתפקוד גבולי והומלץ על שילובו במסגרת חינוכית מיוחדת, אך הוריו סרבו ושילבו אותו בגן רגיל.

עפ"י הדו"ח הפסיכולוגי של המחלקה לשירות פסיכולוגי בעיריית חולון מיום 12.1.00 הומלץ על מסגרת מיוחדת וקבלת סיוע לקטין בכל התחומים.

על אף שכבר משנת 1998 ובשנים שלאחר מכן אובחנו הליקויים והקשיים ההתפתחותיים מהם סובל הקטין והומלץ על שיבוצו של הקטין במסגרת תמיכה מיוחדת – הבקשה לקבלת גמלת ילד נכה הוגשה למוסד רק בחודש 7/04.

לא היתה כל מניעה להגיש את התביעה קודם לכן, ולפחות בחודש 1/00 או בסמוך לכך (עוד בטרם תוקן החוק), תוך הסתמכות על האבחון הראשוני בשירות הפסיכולוגי- חינוכי בעיריית חולון. (באישור הרפואי של הפסיכולוגית ד"ר עדי חנוך-לוי מיום 2.7.04, אין לראות בגדר גילוי ראשוני של המחלה).

11. מכל האמור לעיל, אין מנוס מלקבוע כי לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה בקובעה את מועד תחילת הזכאות לגמלה החל מיום 4.7.03 וזאת בהתאם להוראת סעיף 222 א' לחוק .

12. התביעה נדחית.

13. אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

ורדה סאמט - שופטת


מעורבים
תובע: בר
נתבע:
שופט :
עורכי דין: