ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דותן סימה נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בל 002158/09

בפני:

כב' השופטת יהלום הדס

10/01/2010

דותן סימה

בעניין:

ע"י ב"כ

עו"ד אורטל איל

המערערת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד דגון

המשיב

פסק - דין

1. הוגש ערעור על החלטת ועדה לעררים מחודש 1/09.

2. לבקשת המערערת נשמעו טיעונים בעל פה בפניי, היום.

3. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים הרלבנטיים החלטתי לדחות את הערעור.

להלן יפורטו הנימוקים.

4. בעניינה של המערערת התקיימו מס' ועדות לאורך השנים. כל הועדות למעט אחת שתפורט להלן קבעו שאין קשר סיבתי בין מצבה הפסיכיאטרי של המערערת לבין תאונת העבודה שבה נפגעה.

5. ועדה אחת שדנה בעניין החמרת מצב ונתנה החלטתה בינואר 2007, קבעה שיש קשר סיבתי כאמור ונתנה למערערת 30% נכות בתחום הפסיכיאטרי.

6. על החלטת הועדה מ- 1/07, הוגש ערר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בכתב הערר הופנתה הועדה לכך שועדות קודמות קבעו העדר נכות בתחום הפסיכיאטרי או העדר קשר סיבתי בין המחלה בתחום הפסיכיאטרי לבין תאונת העבודה. כמו כן, נטען שרק הועדה מ- 1/07, נשוא הערר קבעה קיומו של קשר סיבתי אך לא התייחסה לפרוטוקולים הרפואיים של ועדות קודמות ששללו קשר סיבתי ונכות נפשית כתוצאה מהתאונה.

במסגרת הערר התבקשה הועדה הרפואית לדון מחדש בקביעת הנכות בשים לב שהליקוי הנפשי נשלל בעבר בועדות רפואיות לעררים.

7. הועדה לעררים במסגרת החמרת מצב התכנסה בינואר 2009, שמעה דברי הפסיכיאטר, פרופ' עמיחי, שמעה את טענות המערערת. הועדה התייחסה לחוות הדעת של פרופ' לוי מטעם המערערת וקבעה שלא מצאה בחוות הדעת דיון או התייחסות מפורטת לעניין קשר סיבתי בין דכאון פסיכוטי שפתחה המערערת לבין האירוע הנדון. הועדה ציינה שפרופ' לוי הופיע בפני הועדה וציין שלדעתו קיים קשר סיבתי, הועדה ציינה שקיימת אפשרות של טריגר אולם בין טריגר לבין סיבה אטיאולוגית לדכאון פסיכוטי קיים הבדל מהותי ולכן אינה מקבלת מסקנת פרופ' לוי.

הועדה נימקה מדוע לדעתה לא קיים קשר סיבתי בין התאונה בעבודה לבין הפגיעה בתחום הפסיכיאטרי ואף ציינה שככל הנראה המצב הנפשי נובע מהפיטורין ולא מתאונת העבודה. הועדה סכמה וקבעה שאין קשר סיבתי בין התסמונת הדכאונית לבין האירוע בעבודה ולכן אין החמרה. בכך ביטלה את מסקנת הועדה מדרג ראשון.

8. לא מצאתי שנפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה לעררים. הועדה שמעה את התלונות, התייחסה לחוות הדעת הרפואית ופירטה מסקנותיה.

9. אינני מקבלת את הטענה לפיה מדובר בנדנדה בין הכרה או אי הכרה בקשר סיבתי. מכל הועדות שדנו בעניינה של המערערת, רק ועדה אחת, מדרג ראשון, קבעה קשר סיבתי וקביעתה זו בוטלה ע"י הועדה לעררים.

10. כמו כן, אינני מקבלת את הטענה לפיה מדובר בעניין משפטי. לבית הדין לעבודה או לכל משפטן אחר אין את הכלים לקבוע קיומו או העדר קיומו של קשר סיבתי, בין נכות נפשית לבין פגיעה בעבודה. מדובר בעניין רפואי המסור לשיקול דעתה של הועדה.

11. משלא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה מינואר 2009, אני מורה על דחיית הערעור.

12. אין צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים

יהלום הדס, שופטת

תשובה חן-קלדנית.מעורבים
תובע: דותן סימה
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ