ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלפרין ישראל נגד בטוח לאומי-סני :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו

בל 003469/06

בפני:

כב' השופטת בן-יוסף חנה

תאריך:

10/01/2010

בעניין:

הלפרין ישראל

ע"י ב"כ עו"ד אורנג יצחק

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד הררי

הנתבע

פסק - דין

התובע ביקש להכיר בליקוי השמיעה כמחלת מקצוע וכן הגיש תביעה לדמי פגיעה בגין ליקוי השמיעה על פי תורת המיקרוטראומה.

לאחר שהצדדים הגיעו לעובדות מוסכמות ועל פיהם מונה מומחה א.א.ג. ע"י בית הדין, העובדות שהועברו למומחה הן:

התובע יליד 1959 מכונאי רכב במקצועו.

התובע חשוף בעבודתו לרעש מזיק,בית היתר של קומפרסורים,פטישי אוויר, משחזות, מנועים וכיוצ"ב וזאת מ-1986 ואילך.

מתלונן על ליקוי שמיעה וצפצופים באוזניים, שלטענתו נגרמו עקב חשיפתו לרעש מזיק בעבודה.

המומחה אשר מונה ע"י בית הדין הוא הד"ר מ. בייזר מומחה אף אוזן וגרון.

המומחה נשאל:-

מהי מחלת התובע באוזניו?

האם קיים קשר בין מחלת התובע לעבודתו?

האם יש בתשתית העובדתית לעיל ,ללמד על פגיעה על פי תורת המיקרוטראומה?

האם השפעת העבודה פחותה בהרבה מהגורמים הקונסטיטוציונליים?

המומחה ד"ר א. בייזר בחוות דעתו מיום 31.8.08 קבע כדלקמן:

לתובע ירידת שמיעה תחושתית עיצבית בטונים גבוהים החל מתדירות 2000 הרץ, עם פגעה מזערית בתדירויות הדיבור. כמו כן יש איזכור, בתיק הרפואי לקיומו של טינטון.

יתכן שאכן יש קשר בין מחלת התובע לבין תנאי עבודתו וזאת על פי צורת עקומת השמיעה.

יתכן מאוד כי כן (ניתן ללמוד על פגיעה מסוג מיקרוטראומה) אין בתיק הרפואי, שהוא "רזה" במיוחד, כל מידע שממנו יכול המומחה לדעת על גורמים קונסטיטוציונליים.

חוות הדעת הועברה לבאי כוח הצדדים אשר הגישו סיכומיהם לתיק בית הדין.

ב"כ התובע בסיכומיו ציין, כי התובע הניח תשתית עובדתית של עבודה בתנאיי רעש מזיק והוסיף כי המומחה קבע על פי עקומת השמיעה כי אכן קיימת ירידה בשמיעה המתאימה לנזק חשיפה לרעש מזיק. המומחה גם קבע כי ניתן לקבוע כי היתה פגיעה מסוג מיקרוטראומה וכי אין ברקע גורמים קונסטיטוציונליים.

ב"כ המל"ל הפנה בסיכומיו לפסיקה לפיה היה על המומחה לקבוע ממצא והוסיף כי אין להסתפק בקביעה כי ייתכן וקיים קשר וייתכן מאוד שזו פגיעה על פי תורת המיקרוטראומה.

מאחר וייתכן יכול להיות גם ייתכן ולא הרי שאין בקביעת המומחה כדי ללמד על כך שהתובע הרים הנטל שהיה מוטל עליו להוכיח ולכן ביקש לדחות את התביעה.

להלן ההכרעה:-

לאחר שהצדדים כאמור הגיעו להסכמה אודות התשתית העובדתית שהועברה למומחה והסכימו כי התובע עבד תוך חשיפה לרעש מזיק נתבקש המומחה להשיב על שאלות שבתחום מומחיותו לעניין הקשר הסיבתי בין הירידה בשמיעה לבין תנאיי עבודתו וזאת על פי תורת המיקרוטראומה.

המומחה בחוות דעתו ציין כי אכן יש ירידה מזערית בשמיעה בתדירויות הדיבור ובאשר לשאלות לעניין הקשר הסיבתי בין הירידה בשמיעה לבין תנאיי העבודה הוא עונה כי ייתכן ויש קשר.

לשאלה לעניין תשתית עובדתית לפגיעה מסוג מיקרוטראומה עונה המומחה כי ייתכן מאוד שיש קשר.

נכון כי פסיקת בית הדין הארצי קבעה כי על המומחה לתת תשובה בלתי מסוייגת וכי יכול להיות גם ייתכן ולא, אלא שבמקרה שבפנינו עולה מתשובת המומחה לעניין הפגיעה על פי תורת המיקרוטראומה שהוא מוסיף על המילה "ייתכן" גם את המילה "מאוד", דבר המלמד על הדגשת האפשרות החיובית דווקא. לזה יש להוסיף את דברי המומחה בסיום חוות דעתו כאשר הוא מדגיש כי אין בחומר הרפואי שהיה בפניו כל תרשומת שיכולה ללמד על רקע קונסטיטוציונלי קודם.

משכך עולה מנוסח דברי המומחה שהוא מכיר בקשר בין הפגיעה בשמיעה לעבודת התובע על פי תורת המיקרוטראומה ודבריו מסויגים במידת מה נוכח מיעוט החומר הרפואי שהיה בפניו.

סבורה אני על כן כי התובע בנסיבות המקרה הרים את הנטל שהיה מוטל עליו ותביעתו להכיר בפגיעה בשמיעה כקשורה לעבודה, מתקבלת.

הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך 750 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪.

ניתן היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

בן-יוסף חנה - שופטת

קלדנית: א.כ.מעורבים
תובע: הלפרין ישראל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: