ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חבושה ארז ואח' נגד יבטח בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל - אביב – יפו

עב 004525/06

בפני:

כב' השופט אילן איטח

נ.צ. (ע) מעוז הלוי

נ.צ. (מ) עמירם מילר

10/01/2010

ע"י ב"כ עו"ד

גורודיסקי ו-ערוסי

התובעים

נ ג ד

יבטח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

טיקולסקר ו-כפרי

הנתבעת

פסק דין משלים

1. ביום 19.8.2009 ניתן על ידינו פסק דין חלקי בתיק (להלן – פסק הדין החלקי).

במסגרת פסק הדין החלקי הכרענו ברכיבים שעניינם החזר הוצאות נסיעה, תשלום אש"ל, תשלום הלנת שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, זיכוי ממס, תשלום פיצויי פיטורים וגילום שיעורי המס ובתביעתו של מר דוקטורי לתשלום בגין פינוי באמבולנס וכן פסקנו את הסכומים שעל הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים בגין רכיבים אלו.

כמו כן, הכרענו ברכיבים שעניינם הפרשי שכר, תוספת ותק, גמול שעות נוספות, ימי חג והפרשות לקרן פנסיה והורינו לצדדים להגיש תחשיבים מתוקנים ברכיבים אלו על יסוד העקרונות שקבענו בפסק הדין החלקי.

2. התובעים הגישו תחשיב מתוקן מטעמם ביום 3.9.2009 ואילו הנתבעת הגישה תחשיב מתוקן מטעמה ביום 12.10.2009.

3. ביום 25.10.2009 הודיעו התובעים כי הם מקבלים את חישובי הנתבעת בכל הרכיבים פרט לרכיב שעניינו גמול בגין עבודה בשעות נוספות שנתבע ע"י מר קורפן.

4. בין לבין, ביום 15.10.2009 הגישו התובעים בקשה למתן פסק דין בסכומים שאינם שנויים במחלוקת בין הצדדים. הנתבעת הגיבה לבקשה ביום 29.10.2009 והתובעים השיבו ביום 5.11.2009.

5. ביום 22.11.2009 התקיים דיון בנוכחות באי כוח הצדדים בו הגיעו הצדדים להסכמות על מתן פסק דין חלקי לגבי הסכומים שאינם שנויים במחלוקת, ובאשר לרכיב שעניינו גמול בגין עבודה בשעות נוספות שביצע מר קורפן – יוגשו תחשיבים מתוקנים ויינתן פסק דין סופי. עוד הוסכם כי במסגרת פסק הדין הסופי יפסקו גם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין על יסוד החומר שבתיק.

6. ביום 7.12.2009 הגישו הצדדים הודעה מוסכמת ולפיה הגיעו להסכמה לגבי הסכום שעל הנתבעת לשלם למר קורפן בגין גמול עבור עבודה בשעות נוספות.

7. לפיכך במסגרת פסק הדין המשלים ניתנת הכרעה לגבי הסכומים המוסכמים (ס' 5 ו- 6 לעיל) ולגבי הוצאות המשפט. אנו קובעים כי על הנתבעת להוסיף ולשלם לתובעים, בנוסף לנפסק בפסק הדין החלקי, בתוך 30 יום את הסכומים הבאים:

7.1. למר כהן סכום של 27,060.40 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 11.4.2006 ועד למועד התשלום בפועל.

7.2. למר שרעבי סכום של 33,208.80 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 11.4.2006 ועד למועד התשלום בפועל.

7.3. למר דוקטורי סכום של 40,323 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 11.4.2006 ועד למועד התשלום בפועל.

7.4. למר קורפן סכום של 58,978.83 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 11.4.2006 ועד למועד התשלום בפועל.

7.5. הוצאות משפט בסכום של 6,000 ₪ ושכ"ט בסכום של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. לא ישולמו סכומים אלו בתוך 30 יום יתווספו להם הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

על פסק הדין המשלים ניתן לערער בזכות בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. הודעת ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010), בהיעדר הצדדים.

נ.צ. (ע) – מר מעוז הלוי

נ.צ. (מ) – מר עמירם מילר

אילן איטח – שופט

אב"דמעורבים
תובע: חבושה ארז
נתבע: יבטח בע"מ
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד,ע"י ב"כ עו"ד