ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל פיננסים בטוחה נגד עמרי ויסמן :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בשא 001110/10

בפני:

כב' השופט ד"ר יצחק לובוצקי

תאריך:

10/01/2010

בעניין:

כלל פיננסים בטוחה ברוקראז' בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עידית בר-עוז

המבקשת

נ ג ד

1. עמרי ויסמן

ע"י ב"כ עו"ד חנית לוגסי

2. אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אלינור אהרונסון

המשיבים

החלטה

1. לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי להענות לבקשת המבקשת (להלן גם: "המעביד") בחלקה, וזאת בשים לב לסע' 13.1 להסכם העבודה שבין המבקשת למשיב 1 (להלן גם: "העובד") מיום 20/1/08.

2. כ"סעד ארעי", ועד למתן ההחלטה בבקשה לסעד הזמני, ימנע העובד מלפנות במישרין או בעקיפין וכן ימנע מכל קשר או מתן שירות במישרין או בעקיפין, לכל מי שהיה לקוח של המעביד, עובר להפסקת עבודת העובד ביום 13/12/09.

3. כמו כן, משיבה מס' 2 (להלן גם: "המעביד המתחרה") מנועה מלהעסיק את העובד בכל עיסוק, שעלול במישרין או בעקיפין להביאו לידי קשר או מתן שירות עם מי מלקוחות המעביד, כאמור בסע' 2 לעיל. אין בכך כדי למנוע מהמעביד המתחרה להעסיק לפי שעה את העובד, בתפקיד שבו אין לו קשר עם לקוחות המעביד, בין במישרין ובין בעקיפין והכל עד שתינתן ההחלטה בבקשה ל"סעד הזמני".

4. תשומת לב המעביד המתחרה, כי המשך העסקתו בכלל של העובד אצלו, כפופה לתוצאות הבקשה ל"סעד הזמני" שתתברר ביום 25/1/10.

ניתנה היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

ד"ר יצחק לובוצקי – שופט

ק/רוניתעמרני/מעורבים
תובע:
נתבע: עמרי ויסמן
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד,ע"י ב"כ עו"ד