ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב חוטובלי נגד ביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001729/06

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

נציג ציבור (עובדים): מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים): מר יהודה ברקן

10/01/2010

ע"י ב"כ

עו"ד זרייק לואי

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד וירג'ינה מנסור-ג'בארין

הנתבע

פסק - דין

רקע כללי -

1. תיק זה הוחזר לבית הדין, עפ"י פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מיום 12.3.09, במסגרתו נקבעו הדברים הבאים:

"בהמלצת בית הדין בהסכמת הצדדים מוחזר עניינו של המערער לבית הדין קמא לבחינה מחודשת של הבקע המפשעתי ממנה הוא סובל.

בדין דחה בית הדין קמא (השופט מירון שוורץ ה"ה בן יוסף גבעתי ויהודה ברקן; ב"ל 1729/06) את תביעת המערער להכרה בבקע ממנו הוא סובל כבקע שנגרם עקב עבודתו ביום 24/6/05. אכן באשר לבקע שנגרם כתוצאה מהעבודה נדרש מאמץ בלתי רגיל ועמידה בתנאי סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנה – 1995 (להלן "החוק"). אולם, באשר לבקע מפשעתי אשר היה קיים לפני האירוע בעבודה כלוא או מוחמר אזי הוא צריך לעמוד בתנאי סעיף 79 לחוק להבדיל מסעיף 84 לחוק. לענייננו, ביום המקרה אין מחלוקת שלפני מועד קרות האירוע הנטען סבל המערער מבקע מפשעתי. כמו כן, אין חולק כי ביום המקרה 24/6/05 במהלך עבודתו הוא הרים יחד עם עובדת נוספת סיר שמשקלו היה מעל 30 ק"ג ולאחר מכן הוא חש בכאבים עזים באזור המפשעה בצד שמאל. להלן האירוע בעבודה. אין חולק גם כי לאחר יומיים פנה המערער לטיפול רפואי ואובחן כסובל מבקע מפשעתי המחייב התערבות כירורגית. לאור האמור, על בית הדין האזורי לקבוע את עובדות המקרה, לרבות התקופה החל ממנה התחיל המערער לסבול מהבקע המפשעתי עד ליום קרות האירוע. לתאר בפני המומחה את האירוע כמפורט לעיל ולשאול את המומחה שימונה שאלות הנוגעות לאפשרות החמרת הבקע המפשעתי כתוצאה מהאירוע בעבודה. למומחה שימונה יומצא כל החומר הרפואי. בית הדין האזורי מתבקש לפעול על פי האמור."

2. בעקבות פסק הדין האמור, הוזמנו הצדדים לדיון שהתקיים ביום 16.6.09, במסגרתו הוסכם כדלקמן:

"איננו סבורים כי צורך לשמוע ראיות בהליך. אנו מסכימים כי בכל הנוגע לקביעת התקופה ממנה התחיל התובע לסבול מהבקע המפשעתי, עד ליום קרות האירוע, הרי שתקופה זו תיקבע ע"י המומחה שימונה בהליך בהסתמך על החומר הרפואי בתיק.

תאור האירוע נשוא התאונה והעובדות הנלוות לו יהיו כפי שצויין בפסק הדין מיום 11/3/08."

3. בהתאם לאמור, ניתנה ביום 18.6.09 החלטה בדבר מינוי פרופ' א. דורסט כמומחה יועץ רפואי, ולאחר שפורטו בכתב המינוי, העובדות הרלוונטיות כמוסכם, התבקש המומחה להשיב על השאלות כדלקמן:

"א. מתי החל התובע לסבול מבקע מפשעתי כלשהו, עפ"י החומר הרפואי?

ב. האם קיים קשר כלשהו, בין הבקע המפשעתי ממנו סבל התובע לאחר 24.6.05, לבין הבקע ממנו סבל קודם לכן?

ג. האם ניתן לקבוע כי הבקע ממנו סבל התובע לפני 24.6.05, הוחמר כתוצאה מהאירוע בעבודה המתואר בסע' 3(א) לעיל?

ד. במידה ולאירוע בעבודה היתה השפעה כלשהי על הבקע שהיה קיים קודם לכן, האם היתה השפעת האירוע האמור בעבודה, פחותה בהרבה מהשפעת גורמי סיכון אחרים?"

4. ביום 7.9.09 התקבלה חוות דעתו של המומחה, בה השיב על השאלות לעיל, כפי שיפורט להלן:

"א. התובע עבר בשנת 1997 ניתוח בגלל בקע מפשעתי. כבר בשנת 2001 בבדיקה במרפאת קופ"ח נתגלה אצלו מצד שמאל בקע חוזר.

ב. מדובר באותו בקע שהתגלה כבר בשנת 2001 והיה קיים גם בזמן האירוע של הרמת הסיר ואחריו.

ג. לדעתי, המצב של הבקע לא הוחמר כתוצאה מן האירוע בתאריך 24/6/05. לתובע היה בקע גדול בזמן האירוע כפי שאנו למדים מן המסמכים הרפואיים, ו-3 ימים לאחר האירוע הוא הגיע לבי"ח עם בקע כלוא. לדעתי אין קשר בין הכליאה ובין הרמת הסירים, שאותם הוא מרים באופן קבוע בעבודתו. כליאת הבקע אינו אירוע שקשור בפעולה פיזית ויכול לקרות בכל זמן, גם בשינה בלילה, במיוחד כשמדובר בבקע גדול Inguinoscrotal שהיה לתובע.

ד. לדעתי האירוע בעבודה לא השפיע לא על מצב הבקע הגדול ולא על הופעת הכליאה יומיים או שלושה לאחר מכן. גורם סיכון לכליאה הוא נוכחות בקע גדול שהיה לתובע אשר בכל שלב קיומו יכול להסתבך בכליאה, ללא כל קשר לגורמים חיצוניים."

5. ביום 8/11/09, נדחתה בקשת התובע להפניית שאלות הבהרה למומחה, ונקבע כי על הצדדים להודיע עמדתם בהליך, בהתייחס לחוות הדעת.

6. לאחר שהצדדים הגישו טיעונים מטעמם כמתחייב, הובא התיק בפנינו, למתן פסק דין.

תמצית טיעוני הצדדים -

7. התובע טוען כי המומחה הרפואי חיווה את דעתו על סמך התיאוריה ולא בהתבסס על העובדות. התובע מוסיף וטוען כי קביעת המומחה ולפיה מצב התובע לא הוחמר, הינה בניגוד למסמכים ולאישורים שברשותו.

התובע גם טוען כי המומחה שגה בקביעתו ממנה עולה כי הבקע הכלוא הופיע יומיים או שלושה לאחר האירוע בעבודה, הואיל והכליאה הופיעה מיידית אחרי האירוע.

לאור כל אלה, סבור התובע כי יש לפסול את חוות הדעת ולקבל את התביעה.

8. הנתבע טוען כי מחוות הדעת עולה שאין קשר סיבתי וגם לא קשר של החמרה בין תנאי עבודתו של התובע מיום 24/6/05 לבין הבקע ממנו סבל.

הנתבע מוסיף וטוען כי המומחה קבע כי מצב הבקע, שהיה קיים כבר בזמן הרמת הסיר, לא הוחמר כתוצאה מן האירוע וחוות הדעת בעניין הינה חד משמעית.

לפיכך, סבור הנתבע, כי יש לאמץ את חוות הדעת ולדחות את התביעה.

דיון והכרעה -

9. עיון בחוות דעתו של המומחה מלמד כי הבקע ממנו סבל התובע לאחר האירוע מיום 24/6/05, הוא אותו בקע שהתגלה כבר בשנת 2001 והיה קיים גם בזמן האירוע של הרמת הסיר ואחריו.

10. גם בכל הנוגע לשאלת החמרת המצב, השיב המומחה בשלילה, תוך שהוא מסביר כי המצב של הבקע לא הוחמר כתוצאה מן האירוע. כמו כן, מסביר המומחה כי אין קשר בין כליאת הבקע לבין הרמת הסירים. המומחה הסביר כי כליאת הבקע אינה אירוע שקשור בפעולה פיזית ויכול לקרות בכל זמן, גם בשינה בלילה, במיוחד כשמדובר בבקע גדול, כפי שהיה לתובע.

קביעת המומחה ולפיה כליאת הבקע אינה עניין הקשור בפעולה פיזית, מבהירה למעשה, יותר מכל דבר אחר, העדרו של קשר סיבתי בין פעולה פיזית שביצע התובע, לבין כליאת הבקע, שנמצאה אצלו מספר ימים לאחר מכן, כאשר פנה לטיפול רפואי.

11. באשר לטענות התובע כנגד קביעות המומחה, אשר לטענתו מנוגדות למפורט במסמכים שברשותו, נציין כי לא מצאנו קביעה כלשהי, אשר אינה עולה בקנה אחד עם מסמך מסויים, ואף התובע לא הפנה אל מסמך ספציפי, אלא הסתפק באמירות כלליות ובלתי מפורטות.

12. חוות דעתו של המומחה מטעמו של בית הדין היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו על ידי המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן (ראו דב"ע נו 244–0 המוסד לביטוח לאומי נ' יצחק פרבר, לא פורסם, 26.2.1997, עב"ל 1035/04 דינה ביקל נ' המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם, 6.6.2005).

במקרה דנן, לא מצאנו כל סיבה לסטות מן הכלל האמור, ולפיכך, אנו מאמצים את חוות הדעת של המומחה.

13. סוף דבר - התביעה נדחית.

הואיל ומדובר בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, איננו עושים צו להוצאות.

ניתן היום כ"ד בטבת, תש"ע (10 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

מר גבעתי בן יוסף

נציג עובדים

מר יהודה ברקן

נציג מעבידים

שוורץ מירון, שופט

רונית ב.א.מעורבים
תובע: יעקב חוטובלי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: עו"ד זרייק לואי