ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלישה נגד כהן :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004091/09

בתיק עיקרי: 004091/

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

27/12/2009

בעניין:

בלישה מאיר

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד איזקסון אריה

המבקש

תובע

נ ג ד

1 . כהן יהודה

2 . כהן אביבה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אברהמי עמיר

המשיבים

הנתבע

החלטה

1. הבקשה שבפני היא להתיר לתובע להגיש ראייה נוספת, שלא צורפה לרשימת המסמכים

הרלוונטיים לתביעה כמצוות תקנה 214(ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"-1984.

הבקשה, הוגשה באיחור ניכר רק לאחר שהתקיימה הישיבה המקדמית, בה ניתנה רשות

לבעלי הדין להגיש תצהירים בנוסף לתצהירים שהוגשו בתמיכה לתביעה ולכתב ההגנה.

  1. ההמשיבים, מתנגדים לבקשה וטוענים כי הגשת הראייה בשלב זה, תפגע בהגנתם הואיל

והוגשו כבר תצהירים. כמו כן, נטען כנגד מהימנותה ונכונותה של ההקלטה, שהוקלטה

לכאורה על ידי המבקש ויש בתוכנה משום הרחבת חזית.

  1. ההלכה היא, בשאלת מתן רשות ל הבאת ראיות נוספות בשלב מאוחר כי רשאי בית

המשפט להתיר הבאת ראיות נוספות למרות הפגם הפרוצדורלי על מנת לברר את השאלות

השנויות במחלוקת, חרף מחדלו של המבקשד באי המצאת הראיה בשלב מוקדם יותר

(ראה ע"א 714/88 נירה שנצר נ' יובל ריבלין, פד"י מה(2)89, 95 ובספרו של ד"ר זוסמן,

סדר הדין האזרחי עמ' 510-509).

  1. בנסיבות שבפני, טרם החלה שמיעת העדים ובטרם הוגשו התצהירים מטעם הנתבע טען ב"כ המבקש כי מצויה הקלטה, של שיחת הרלוונטיות לתביעה. אם יוכח כי ההקלטה אמיתית, הרי שיהיה בה כדי לתרום לבירור המסכת העובדתית, הואיל והדברים נאמרו בה לכאורה, בעיצומו של הסכסוך בין בעלי הדין ובטרם הוגשה התביעה.
  1. יחד עם זאת, אין להתעלם ממחדלו של המבקש, בהגשת הראיה בשלב זה. ראשית, היה על התובע לדאוג לתמלול ההקלטה מלכתחילה ולא רק לאחר קיומה של הישיבה המקדמית. אינני מקבלת את טענתו, בדבר העדר אמצעים פיזיים או כלכליים לתמלול ההקלטה בהיעדר ראייה לתמוך בה. חמור מכך, המבקש הודיע על קיומה של ההקלטה הרבה לאחר שהוגש כתב ההגנה אף שהיה ידוע לו על קיומה והמתין לתמלולה, עד לאחר הגשת התצהירים על ידי המשיבים. בנסיבות אלו, מתן רשות להגשת ההקלטה ותמלולה תדרוש מתן רשות למשיבים להשלים את תצהיריהם וראיותיהם.
  1. לפיכך, הואיל וההקלטה ותמלוה עשויים לתרום לבירור האמת, אף שמוקדם להכריע בדבר משקלה ומאחר, וניתן לתקן את הפגם שנגרם למשיבים בשל הגשת הראייה באיחור מבלי לגרום עוול למשיבים שכן, טרם החלה שמיעת העדים, אני נעתרת לבקשה.
  1. בה בשעה, יש בשיהוי הרב בהגשת הראייה, כדי להכביד על המשיבים אשר רשאים להשלים את הבאת ראיותיהם עקב הגשת הראייה אני מחייבת את המבקש בתשלום הוצאות לנתבעים בגין הבקשה בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. לנוכח טענת המבקש, בדבר מצבו הכלכלי הקשה שלא איפשר לו לתמלל את ההקלטה עד לאחרונה, אני מחייבת את המבקש בתשלום ההוצאות כתנאי למתן הרשות להגשת הראייה, תוך 7 ימים מהיום.
  1. עותק ההקלטה והתמלול, יוגשו לב"כ המשיבים תוך 7 ימים מהיום והרשות בידי המשיבים, להשלים את הגשת תצהיריהם תוך 20 יום לאחר מכן.
  1. אין בהחלטתי משום מתן רשות למבקש להרחבת חזית והאמור בהקלטה ישמש אותו אך ורק בנוגע לעילות התביעה ולנזקים, שניטען לגביהם בכתב התביעה.
  2. התיק יועבר ע"י המזכירות לכב' השופטת מ' אביב לקביעת מועד להוכחות.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ו' בטבת, תש"ע (23 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטתמעורבים
תובע: בלישה מאיר
נתבע: כהן יהודה
שופט :
עורכי דין: עו"ד אברהמי עמיר,עו"ד איזקסון אריה