ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברמי דוד ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

בשא002492/09

בתיק עיקרי: בל 2956/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

17/12/2009

בעניין:

1. ברמי דוד

2. זריהן שמעון

3. קרצמן יפים

4. אביטל יורם

5. חייט שלום

6. קפליבסקי משה

ע"י ב"כ עו"ד:

בועז דרנס

מבקש

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד:

גניה ברקוביץ

משיב

החלטה

1. בפני בקשת התובעים לפסול את המומחה הרפואי או לחלופין למנות מומחה נוסף.

2. התובעים מנמקים את הבקשה בכך שחוות הדעת ניתנה יום לאחר שההחלטה על מינוי המומחה הגיעה לידי בא כוחם, ובטרם שלחו את החומר הרפואי מטעמם לעיון המומחה, ובכך נפגעו כללי הצדק בעניינם.

3. בנוסף טוענים הם כי המומחה שגה בקביעותיו וחרג ממסכת העובדות שקבע לו בית הדין בציינו כי הרכבים בהם נהגו התובעים נסעו לאט, עובדה שאינה מצויינת כלל ברשימת העובדות, בנוסף התעלם המומחה מהעובדה שהעבודה בוצעה בזוגות ושעה שאחד נהג על כסא פנאומטי השני ישב לצידו על כסא רגיל.

5. הנתבע מתנגד לבקשה וטוען כי הוגשה באיחור, לאחר בקשה קודמת להארכת מועד להגשת סיכומים שבעצמה הוגשה כחודשיים לאחר מתן חוות הדעת מטעם המומחה. גם לגופו של עניין טוען הנתבע כי המומחה לא סטה מהמסגרת העובדתית וכי מסקנותיו ברורות ומפורטות כראוי.

6. כב' הנשיא אדלר פרסם בפד"ע כב 199 הנחיות למינוי מומחים רפואיים מטעם בית הדין. בסעיפים 13 ו-14 התייחס הנשיא למינוי מומחה נוסף ולפסילת חוות דעת של מומחה:

"13. אין בית הדין מוצא בחוות דעתו של המומחה-היועץ הרפואי תשובות לכל השאלות שהוצגו והן נראות חיוניות למתן פסק דין, או שהוא מבקש לקבל חוות דעת נוספת – ישקול בית הדין מינוי מומחה-יועץ רפואי נוסף, ויציג בפניו את השאלות שימצא לנכון. העתק מהחלטת הביניים לפעול כאמור ולמנות מומחה נוסף יישלח לצדדים.

מונה מומחה רפואי נוסף – יחולו הוראות הסעיפים הקודמים בהתאמה.

14. מצא בית הדין, בין לבקשת צד ובין מיוזמתו, כי המומחה-יועץ חרג, בחוות דעתו, ממסכת העובדות שקבע בית הדין, או מצא טעם אחר שלא להתחשב בחוות הדעת, ימנה מומחה-יועץ רפואי אחר, ועל מינויו יחולו, בהתאמה, ההוראות לעיל.

מונה מומחה יועץ רפואי אחר – לא ייזדקק בית הדין עוד לחוות הדעת של המומחה-יועץ הראשון. "

7. בנוסף, נפסק כבר כי ככלל, אין לפסול חוות דעת של מומחה רפואי, אם ניתן לתקן את הפגם באמצעות שאלות הבהרה שתופנינה אליו (דב"ע מט/166-0 בן ציון אוסקר נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כא 234)

8. יתר על כן, לא ברורה לי טרונייתם של התובעים בעניין הגשת החומר הרפואי למומחה. בדיון שהתקיים בפני ביום 29/1/09 הם היו עדים להזמנת החומר הרפואי בעניינם ע"י הנתבע. ידוע כי לאחר החלטת המינוי כל החומר נשלח למומחה ואילו היו התובעים מעוניינים להגיש חומר מטעמם עליהם לעשות כן בטרם מינוי המומחה שאחרת הדבר מעכב את עבודתו. כפי שניתן לראות עד למינוי המומחה בפועל ביום 16/7/09 היה לתובעים די והותר זמן כדי להודיע לבית הדין כי הם מעוניינים לצרף חומר רפואי נוסף.

9. גם בעניין סדרי הזמנים הדברים של התובעים אינם מתיישבים עם התאריכים המצויים בתיק. המומחה הרפואי מונה בהחלטה מיום 16/7/09 ונתן חוות דעתו ב- 14/8/09 שהגיעה לבית הדין ב-18/8/09 ונשלחה לצדדים ב19/8/09.

10. מכל מקום, אין זה המקרה בו יש לפסול את המומחה הרפואי או למנות אחר, נוסף לו. הפגמים אליהם מפנים התובעים יכולים לקבל מענה בהליך שאלות ההבהרה.

11. סוף דבר, הבקשה נדחית. הצדדים רשאים להגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה הרפואי, וזאת עד ליום 31/12/09.

12. לעיון ביום 1/1/2010.

ניתנה היום ל' בכסלו, תש"ע (17 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

קאריןמעורבים
תובע: ברמי דוד
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: גניה ברקוביץ,בועז דרנס