ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד איברהים נגד נאדרה אסעד עלי :


44

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

ת"א 7575/05

בש"א 5535/09

בפני:

כבוד השופט אריה רומנוב

התובע

נגד

הנתבעים

1. נאדרה אסעד עליאן

2. בסאם יוסף עליאן

ב"כ התובע: עו"ד זיאד קעואר

ב"כ הנתבעים: עו"ד נעים ח'ורי

החלטה

1. ביום 24.6.09 נתתי בתיק זה פסק-דין לבקשת הנתבעים, המוחק את התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות, וזאת מחמת אי-הגשת סיכומי התובע, לאחר שלא עמד, באופן חוזר ונשנה, במועדים שנקבעו לו ובהארכות מועד שניתנו לו, לצורך הגשת סיכומיו.

2. ביום 29.6.09 הגיש ב"כ התובע בקשה לביטול פסק הדין בטענה, כי לא עמד במועדים שנקבעו, בשל הולדת בתו הבכורה ביום 7.6.09, והעובדה שלא היה איש מלבדו, שיכול היה לסעוד את בתו ואת רעייתו שנזקקה לסיוע לאחר הלידה, בשל מצבה הרפואי. באותו יום נתבקשה תגובתו של בא-כוח הנתבעים בתוך 20 יום, ואולם תגובה זו לא נתקבלה. לאחר 3 חודשים, ביום 30.9.09, ביקש התובע לבטל את פסק הדין, לנוכח היעדר התגובה מצד הנתבעים. ביום 2.10.09 הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה, בה עמדו על הותרת פסק-הדין על-כנו, לנוכח האיחורים החוזרים ונשנים של התובע בקיום החלטות בית המשפט, וההסברים הלא מספקים, לטעמם, שסיפק התובע לאיחורים אלה. הנתבעים טענו, כי הגם שקיבלו את בקשת התובע לביטול פסק הדין, לא קיבלו את ההודעה המורה להם להגיב, ועל-כן לא הגיבו. ביום 14.10.09 נתבקשה תגובת התובע לעמדת הנתבעים. ביום 26.10.09 הגיב התובע וציין, כי ההודעה המורה לנתבעים להגיב לבקשתו נשלחה אליהם בהצלחה, כפי שנשלחה אליו. מכל מקום, התובע עומד על בקשתו. אתמול, 8.12.09, הגיש התובע "בקשה בהולה ביותר למתן החלטה", הואיל ולטענתו, משטרם ניתנה החלטה בבקשתו לביטול פסק הדין, החלו הנתבעים להרוס את המבנה נשוא התביעה.

3. מדובר בתובענה משנת 2005. ביום 20.6.07 ניתן בתיק זה פסק דין על מחיקת התובענה מפאת חוסר מעש של ב"כ התובע. ביום 24.2.08 החלטתי לבטל את פסק הדין לנוכח בקשתם המשותפת של הצדדים. בתיק נשמעו ראיות בשלושה מועדים בין ה-2.7.08 ל-28.1.09, ובתום הדיון האחרון ניתן צו לסיכומים, לפיו נקבע בין היתר, כי על התובע לסכם בתוך 60 יום. המועד להגשת הסיכומים חלף, וכחודש לאחר שחלף, הגישו הנתבעים בקשה למתן פסק-דין הדוחה את התביעה לנוכח אי-הגשת הסיכומים. בתגובה ביקש התובע להאריך את המועד להגשת סיכומיו בשל נסיבות משפחתיות של בא-כוחו ובשל שיפוצים שנערכו במשרדו של האחרון. הנתבעים התנגדו. ביום 25.5.09 נעתרתי לבקשת התובע והארכתי את המועד להגשת סיכומיו עד ליום 15.6.09, בכפוף לתשלום הוצאות בסך 1,000 ₪ לנתבעים. דא עקא, שהתובע לא עמד במועד שהוארך ולנוכח זאת, הנתבעים שבו וביקשו לדחות את תביעתו. כאמור, ביום 24.6.09 ניתן פסק הדין המורה על מחיקת התביעה ועל חיוב התובע בהוצאות בסך 7,500 ₪.

4. כפי שכבר קבעתי בפסק הדין מיום 24.6.09, התנהלות התובע ובא-כוחו בתיק זה רצופה מחדלים לעמוד במועדים שקוצב לו בית המשפט (ס' 4 לפסק הדין). אין גם לומר שלא ניתנו לו הזדמנויות לתקן את מחדליו. לנוכח זאת, יש ממש בעמדת הנתבעים, ובנסיבות אלה הייתי נכון בהחלט להותיר את פסק הדין מיום 24.6.09 על-כנו, בין היתר משום שממילא הוריתי על מחיקת התביעה ולא על דחייתה. יחד עם זאת, טיעוניו של בא-כוח התובע ביחס לנסיבות המשפחתיות והמקצועיות, שגרמו לו לאחר בהגשת הסיכומים, והעובדה שהגיש את בקשתו לביטול פסק הדין מיד בסמוך לאחר שזה ניתן מחד, יחד עם העובדה שבתיק זה הושלמה זה מכבר שמיעת הראיות, והתובע כבר השלים להכין את סיכומיו בתיק, מחייבים את המסקנה, כי יהא זה הדבר הנכון, היעיל והצודק ביותר, לבטל את פסק הדין, תוך חיוב התובע בהוצאות.

5. סוף דבר. אני מחליט לבטל את פסק הדין מיום 24.6.09, בכפוף לכך שהתובע ישלם לנתבעים הוצאות בסך של 5,000 ₪, בתוך 7 ימים מעת קבלת החלטה זו. אם וכאשר תומצא לי אסמכתא כי סכום זה שולם, יתקבלו לתיק סיכומי התובע אותם הגיש זה מכבר, והנתבעים יגישו סיכומיהם, בשני עותקים, בתוך 60 יום. התובע יהא רשאי להגיש תשובה בתוך 30 ימים נוספים, וזאת בהתאם להחלטתי מיום 28.1.09. אם לא אקבל הודעה על תשלום ההוצאות, יעמוד פסק הדין מיום 24.6.09 על כנו.

6. כאמור, ב"כ התובע ציין בבקשתו, כי הנתבעים פועלים החל מאתמול להרוס את המבנה נשוא התביעה. ב"כ הנתבעים מתבקש למסור תגובתו לטענה זו, ללא דיחוי.

7. המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) בהיעדר הצדדים.

אריה רומנוב, שופט


מעורבים
תובע: מוחמד איברהים עיאד
נתבע: נאדרה אסעד עליאן
שופט :
עורכי דין: