ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד זהבי פא-אשדוד-9718/07 :


4

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

פ 000799/08

בפני

כב' השופטת גילת שלו

תאריך

09/12/2009

בעניין:

תביעות לכיש-שלוחת אשדוד

המאשימה

באמצעות

תביעות מחוז דרום-שלוחת אשדוד

נ ג ד

זהבי אברהם

הנאשם

ע"י ב"כ עו"ד

קרויט

נוכחים:

ב"כ המאשימה – עו"ד הילה אוחיון

הנאשם בעצמו ובא כוחו – עו"ד קרויט

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן, בו יוחסה לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות.

מעובדות כתב האישום המתוקן עולה, כי ביום 14.6.07, בעקבות סכסוך על חוב כספי, תקפו הנאשם ושניים נוספים שזהותם אינה ידועה את מר יהושע שריקי אלול (להלן- המתלונן), בכך שחבטו בו בסטירות, במכות אגרוף ובמכות בכל חלקי גופו.

כתוצאה מהתקיפה, נגרמו למתלונן חבלות של ממש שהתבטאו בסימני חבלה בפנים ובמרפק.

יצויין, כי לפי הסדר הטיעון המקורי אליו הגיעו הצדדים, כאשר הנאשם לא היה מיוצג, תוקן כתב האישום תיקון קל יותר, הצדדים הסכימו כי יוגש אודות הנאשם תסקיר שירות מבחן, והמאשימה הודיעה כי אם תסקיר שירות המבחן ימליץ על הארכת מאסר מותנה, התביעה תסכים לכך ותעתור בנוסף לפיצוי ולביצוע של"צ.

התסקיר לא הוגש מכיוון שהנאשם נעצר בעניין אחר, ובשלב זה הודיעה המאשימה כי בכוונתה לטעון לעונש של מאסר בפועל, ועתרה למינוי סנגור.

לאחר שהנאשם שכר שירותיו של סנגור, הוגש תסקיר שירות המבחן, ממנו עלה כי הנאשם אינו מודה בעובדות כתב האישום המתוקן, ובסיומו נמנע שירות המבחן מהמלצה.

בעקבות התסקיר, הגיעו הצדדים להסדר טיעון נוסף שכלל תיקון נוסף של כתב האישום, אך ללא הסכמה לעניין העונש, כך שבמסגרתו המאשימה עתרה לעונש של מאסר בפועל, הפעלת המאסר המותנה במצטבר, מאסר על תנאי, קנס והתחייבות, והסנגור טען כי המאסר המותנה אינו בר הפעלה, ועתר להסתפקות בעונש של מאסר על תנאי וקנס או פיצוי, או בעונש מאסר חופף לעונש המאסר אותו מרצה הנאשם.

המדובר בנאשם כבן 33, שלחובתו עבר פלילי לא קל, בגין עבירות אלימות חמורות, החזקת נשק, החזקת סכין ועבירות רכוש, והוא אף ריצה תקופות לא קצרות במאסרים בפועל.

בימים אלו מרצה הנאשם עונש מאסר נוסף שהוטל עליו בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בגין ביצוע עבירה של סחיטה באיומים, אם כי גזר הדין לא הובא לעיוני.

בנוסף, ביום 13.10.04 נדון הנאשם במסגרת ת"פ 2003/04 (שלום רחובות) בעבירות של הכשלת עובד ציבור, איומים והיזק בזדון, ונדון בין היתר למאסר על תנאי למשך 6 חודשים למשך 3 שנים, אשר הצדדים חלוקים על היותו בר הפעלה בתיק שלפניי.

מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם נשוי ואב לשלושה ילדים צעירים, שלדבריו עבד במשך כ-8 שנים כמנהל אזורי של עיתון מעריב.

שירות המבחן התרשם מאדם שעקב נסיבותיו המשפחתיות הקשות הפנים דפוסי התנהגות כוחניים ועבריינים, ועל רקע זה בוצעה העבירה נשוא תיק זה.

הנאשם שלל בפני שירות המבחן צורך בטיפול מקצועי, ובסופו של דבר, בין היתר לאור כפירתו בחלק מעובדות כתב האישום בגלגולו הקודם, נמנע שירות המבחן מהמלצה.

התביעה עתרה לאימוץ עתירתה לעונש, בהתחשב בעברו הפלילי של הנאשם, הרשעותיו הקודמות בעבירות אלימות חמורות, קיומו של מאסר על תנאי בר הפעלה, חומרת העבירה שבוצעה על רקע קיומו של חוב כספי, והצורך בהרתעת הרבים ובמיגור תופעת האלימות.

הסנגור טען, כי המאסר המותנה אינו בר הפעלה שכן באותו תיק הורשע הנאשם בעבירות של הכשלת עובד ציבור, איומים והיזק במזיד, ולא בעבירת תקיפה, כך שלא יתכן כי בית המשפט התכוון כי גם עבירת תקיפה תפעיל את התנאי, שכן לא יתכן שעבירה חמורה יותר תפעיל מאסר על תנאי שהוטל בגין עבירה מקורית קלה יותר.

הסנגור ביקש להתחשב בהודייתו המיידית של הנאשם, מצבו המשפחתי, חלוף הזמן מיום ביצוע העבירה, ובעובדה כי למרות עברו הפלילי הוא התמתן בשנים האחרונות, כך שלטענתו, אין להציג את הנאשם כדמות שלילית.

עוד טען הסנגור, כי המתלונן עצמו לווה כספים רבים, התחמק מתשלום החובות וברח, תוך שסיבך את הנאשם עם נושיו.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, אני קובעת כי המאסר המותנה שהוטל על הנאשם במסגרת ת"פ 2003/04 הנ"ל, הינו בר הפעלה בתיק זה.

מעיון בגזר הדין של כבוד השופט ירון לוי עולה, כי התנאי נוסח כדלקמן: "6 חודשי מאסר מותנים, למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור איזו מהעבירה בה הורשע, איומים או אלימות מסוג כלשהו, לרבות נסיון או סיוע לעבור איזה מעבירות אלה" (ההדגשות שלי ג.ש.).

כלומר, למרות הרשעתו של הנאשם בעבירות שונות, החליט כבוד השופט לוי, להוסיף בנוסח התנאי כי הוא יחול מעבר לעבירות בהן הורשע, גם על כל עבירת אלימות. אין כל חובה בחוק כי מאסר על תנאי יוטל רק על עבירות בהן הורשע הנאשם, ואין כל פגם להטיל מאסר על תנאי גם על עבירות נוספות, אשר השופט היושב בדין מחליט כי יש להן רלוונטיות לגזר הדין.

במצב דברים זה, בו נכתב בנוסח התנאי מפורשות כי הוא יחול על כל עבירת אלימות (ואין חולק כי תקיפה היא חלק מעבירות האלימות), כל פרשנות סבירה של התנאי תגרוס כי הוא יחול על עבירה של תקיפה. הפרשנות אותה ניסה להחיל הסנגור, יכולה היתה להיות רלוונטית לולא הורחב התנאי לכל עבירת אלימות.

בענייננו, הנאשם הורשע בעבירה קשה וחמורה, באשר הוא ואחרים הפליאו מכותיהם במתלונן עקב חוב כספי.

אינני יכולה לקבל את טענות הסנגור בדבר אישיותו של המתלונן ומעשיו, שכן גם אם הדברים נכונים, היה על הנאשם לפתור את סכסוכיו האזרחיים עם המתלונן באמצעים המקובלים, ככל אזרח שומר חוק, ולא לפתור אותם בכח הזרוע.

חומרה יתרה יש לייחס למעשיו של הנאשם, דווקא לאור הרשעותיו הקודמות בעבירות אלימות, ולאור קיומו של מאסר מותנה שריחף מעל ראשו, ולאור חוסר הפנמתו את מצבו ואת הצורך שלו בטיפול לצורך ריסון התנהגותו האלימה.

יצויין, כי גליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם, כמו גם העובדה כי הוא מרצה כיום עונש מאסר בגין עבירות שבוצעו לאחר העבירה נשוא תיק זה, מפריכים את טענת הנאשם והסנגור, כי הנאשם שינה את דרכיו.

עם זאת, יש להתחשב לקולא גם בהודאתו המיידית של הנאשם ובחלוף הזמן מיום ביצוע העבירה.

כמו כן, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי במסגרת הסדר הטיעון המקורי שקלה המאשימה להסתפק בהארכת המאסר המותנה, ויש בכך כדי להשפיע על ציפיות הנאשם.

לאחר ששקלתי את כל השיקולים לקולא ולחומרא, החלטתי לדון את הנאשם לעונשים הבאים :

  1. מאסר בפועל למשך 5 חודשים.
  1. אני מורה על הפעלת עונש של מאסר על תנאי למשך 6 חודשים שהוטל על הנאשם בת"פ 2003/04 בבית משפט השלום ברחובות ביום 13.10.04, כך ששלושה חודשים ממנו ירוצו בחופף ושלושה במצטבר.

בסך הכל ירצה הנאשם 8 חודשי מאסר בפועל, כאשר ארבעה מתוכם ירוצו בחופף למאסר אותו הוא מרצה כיום, וארבעה חודשים יצטברו לו.

  1. מאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים. המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו, יעבור הנאשם כל עבירת אלימות, למעט עבירת איומים.
  2. מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים. המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים מיום שחרורו, יעבור הנאשם עבירת איומים.

5. פיצוי בסך 1,500 ₪ למתלונן מר יהושע שריקי אלול, אשר ישולם לא יאוחר מיום 1.5.2010, ואישור על התשלום יוצג לתיק בית המשפט.

לא יופקד הסכום במועד, הוא ייגבה כקנס.

6. הנאשם יחתום היום על התחייבות בסך 3,000 ₪ שלא לעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע, או כל עבירת אלימות למשך שנתיים מהיום. לא יחתום, ייאסר למשך 5 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבימ"ש מחוזי ב"ש.

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.

גילת שלו - שופטתמעורבים
תובע: תביעות לכיש-שלוחת אשדוד
נתבע: זהבי אברהם
שופט :
עורכי דין: קרויט,תביעות מחוז דרום-שלוחת אשדוד