ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טורביסמן נגד די.סי תעשיות נייר :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 002016/08

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

09/12/2009

ע"י ב"כ עוה"ד

ניזרי יוסף

התובע

- נגד -

די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

דרור גל

הנתבעת

פסק דין

1. לפניי תביעה אשר הוגשה בסדר דין רגיל ואשר במסגרתה ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סכום (קרן) של 148,968 ₪, מתוכם סכום של 9,744 ₪ בגין פיצויי פיטורים.

2. במסגרת כתב הגנתה הכחישה הנתבעת את כל שנטען כנגדה וכן טענה כי מדובר בתביעה שגויה ומופרזת אשר סומכת עצמה על פרשנות שגויה ומוטעית הן מהבחינה העובדתית והן מהבחינה המשפטית.

3. בתאריך 29/12/08 התקיים דיון מוקדם במסגרתו טענו הצדדים טענותיהם תוך התייחסות גם לשאלת חלותם של צווי ההרחבה בענף הפלסטיקה, על הנתבעת. במהלך הדיון המוקדם גיבשו הצדדים את רשימת המוסכמות הבאה:

א. התובע סיים לעבוד אצל הנתבעת ביום 4/2/07.

ב. התובע לא נדרש לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

ג. בגין חלף הודעה מוקדמת קיבל התובע סכום של 3,999 ₪ לפי השכר הקובע לו טוענת הנתבעת.

ד. הנתבעת שילמה לתובע פיצויי פיטורים גם בגין תקופת עבודתו בחברת תגבור (מתאריך 13/7/03 ועד ל-2/10/03) וגם זאת בהתאם לשכר הקובע לו היא טוענת (3,999 ₪). את פיצויי הפיטורים שילמה הנתבעת לתובע באמצעות שיק על סכום 12,355 ₪, הנושא את התאריך 21/3/07 (נספח יב' לכתב התביעה) ובאמצעות סכום של 1,838 ₪ ששוחרר לו מקרן מקפת.

ה. תלושי השכר משקפים נאמנה את מה שהתובע קיבל.

ו. סכום התביעה הינו 148,968 ₪.

4. בתאריך 7/12/09, מספר ימים לפני שהיתה אמורה להתקיים ישיבת ההוכחות בתיק דנן ובמועד בו היתה אמורה להתקיים ישיבת ההוכחות של תובע אחר שהגיש תביעתו כנגד הנתבעת, התקיים דיון, שלא מן המניין ובמהלכו הודיעו הצדדים על הסכמתם לכך שפסק הדין יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), על סמך כל החומר המצוי בתיק לרבות טענותיהם בדיון וכן הסכימו כי "כל טענותיו של התובע לעניין חלות נושא ענף הפלסטיקה, תידחנה ולפיו הסכום לפסיקה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט (לא מנומק) יעמוד על תקרה של 35,304 ₪".

הצדדים הסכימו כי רכיב פיצויי הפיטורים וכל הכרוך בו (הווה אומר פיצויי הלנה) יימחק וכן ביקשו כי פסק הדין יינתן על ידי כדן יחיד.

ולאחר שסיכמו הצדדים בקצרה טענותיהם, נתתי תוקף של החלטה להסכמתם הנ"ל.

5. לאחר עיון בכל החומר המצוי בתיק לרבות כתבי הטענות על נספחיהם, תצהירי הצדדים, על נספחיהם וטענות באי כח הצדדים כפי שנטענו על ידם במהלך הדיון המוקדם שהתקיים ביום 29/12/08 ובמהלך הדיון שהתקיים ביום 7/12/09, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 19,000 ₪.

הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום.

6. המזכירות תחזיר לתובע, את האגרה ששילם וזאת למעט הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה של תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטתמעורבים
תובע: טורביסמן מיכאל
נתבע: די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ
שופט :
עורכי דין: דרור גל,ניזרי יוסף