ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זינגר נגד די.סי תעשיות נייר :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001465/08

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

09/12/2009

ע"י ב"כ עוה"ד

ניזרי יוסף

התובע

- נגד -

די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

דרור גל

הנתבעת

פסק דין

1. לפניי תביעה אשר הוגשה בסדר דין רגיל ואשר במסגרתה ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סכום (קרן) של 148,811 ₪, מתוכם סכום של 13,197 ₪ בגין פיצויי פיטורים.

2. במסגרת כתב הגנתה הכחישה הנתבעת את כל שנטען כנגדה וכן טענה כי התביעה הוגשה במטרה להצדיק תביעה שהגיש אביו של התובע.

3. בתאריך 8/12/08 התקיים דיון מוקדם במסגרתו טענו הצדדים טענותיהם תוך התייחסות גם לשאלת חלותם של צווי ההרחבה בענף הפלסטיקה, על הנתבעת. במהלל הדיון המוקדם הסכימו הצדדים כי התובע עבד בשתי תקופות נפרדות - מיום 6/5/01 עד סוף חודש 8/01ומיום 15/8/04 ועד לחודש 10/6.

4. בתאריך 7/12/09, יומיים לפני שהיתה אמורה להתקיים ישיבת ההוכחות בתיק דנן ובמועד בו היתה אמורה להתקיים ישיבת ההוכחות של אב התובע, התקיים דיון, שלא מן המניין ובמהלכו הודיעו הצדדים על הסכמתם לכך שפסק הדין יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), על סמך כל החומר המצוי בתיק לרבות טענותיהם בדיון וכן הסכימו כי "כל טענותיו של התובע לעניין חלות נושא ענף הפלסטיקה, תידחנה ולפיו הסכום לפסיקה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט (לא מנומק) יעמוד על תקרה של 32,442 ₪".

הצדדים ביקשו כי פסק הדין יינתן על ידי כדן יחיד ולאחר שסיכמו בקצרה טענותיהם, נתתי תוקף של החלטה להסכמתם הנ"ל.

5. לאחר עיון בכל החומר המצוי בתיק לרבות כתבי הטענות על נספחיהם, תצהירי הצדדים, על נספחיהם וטענות באי כח הצדדים כפי שנטענו על ידם במהלך הדיון המוקדם שהתקיים ביום 8/12/08 ובמהלך הדיון שהתקיים ביום 7/12/09, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 13,500 ₪.

הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום.

למען הסר ספק יובהר כי השתכנעתי שבדין לא שילמה הנתבעת לתובע פיצויי פיטורים ולכן לא חייבתי אותה בדבר, בגין רכיב זה.

6. המזכירות תחזיר לתובע, את האגרה ששילם וזאת למעט הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה של תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטתמעורבים
תובע: זינגר מרק
נתבע: די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ
שופט :
עורכי דין: דרור גל,ניזרי יוסף