ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זינגר אליק נגד די.סי תעשיות ניי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001360/08

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

09/12/2009

ע"י ב"כ עוה"ד

ניזרי יוסף

התובע

- נגד -

די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

דרור גל

הנתבעת

פסק דין

1. לפניי תביעה אשר הוגשה בסדר דין רגיל ואשר במסגרתה ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו סכום (קרן) של 558,593 ₪ וכן ביקש כי בית הדין יורה על בטלות פיטוריו ועל השבתו לעבודה.

2. במסגרת כתב הגנתה הכחישה הנתבעת את כל שנטען כנגדה וכן טענה כנגד התנהגותו של התובע, אשר במהלך התקופה שקדמה לסיום עבודתו, פעל, לטענתה, באופן שאינו מצופה מעובד, תוך שגילה חוסר נאמנות ותוך פגיעה בעבודה הסדירה.

3. בתאריך 8/12/08 התקיים דיון מוקדם במסגרתו טענו הצדדים טענותיהם תוך התייחסות גם לשאלת חלותם של צווי ההרחבה בענף הפלסטיקה, על הנתבעת. במהלך הדיון המוקדם הודיע ב"כ התובע כי הוא מוותר על הדרישה לביטול הפיטורים ולהחזרת התובע לעבודה (עמ' 3 שורות 30-27 לפרוטוקול).

4. במהלך הדיון המוקדם גובשו המוסכמות הבאות:

א. התובע החל לעבוד אצל הנתבעת ביום 2/1/01 עד שפוטר ביום 13/1/08.

ב. תלושי השכר משקפים נאמנה את מה שהתובע קיבל.

ג. התובע קיבל את הסכומים הבאים בגין פיצויי פיטורים:

סכום של 5,883 ₪ הנושא את התאריך 26/6/08.

סכום של 20,272 ₪ באמצעות המחאה, הנושא את התאריך 24/2/08.

5. בתאריך 7/12/09 היתה אמורה להתקיים ישיבת ההוכחות, וזאת לאחר שהליך גישור שהתקיים בין הצדדים, לא נשא פרי. בסופו של דבר ובהתאם לבקשת הצדדים, אשר הוגשה לאחר שבית הדין הודיע להם כי יתכן שבשל שביתת הקלדניות לא תשמענה כל העדויות במועד הנ"ל, לא התקיימה ישיבת ההוכחות ותחתיה התקיים דיון במהלכו הודיעו הצדדים על הסכמתם לכך שפסק הדין יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), על סמך כל החומר המצוי בתיק לרבות טענותיהם בדיון וכן הסכימו כי "כל טענותיו של התובע לעניין חלות נושא ענף הפלסטיקה, תידחנה ולפיו הסכום לפסיקה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט (לא מנומק) יעמוד על תקרה של 85,000 ₪".

הצדדים ביקשו כי פסק הדין יינתן על ידי כדן יחיד ולאחר שסיכמו בקצרה טענותיהם, נתתי תוקף של החלטה להסכמתם הנ"ל.

6. לאחר עיון בכל החומר המצוי בתיק לרבות כתבי הטענות על נספחיהם, תצהירי הצדדים, על נספחיהם וטענות באי כח הצדדים כפי שנטענו על ידם במהלך הדיון המוקדם שהתקיים ביום 8/12/08 ובמהלך הדיון שהתקיים ביום 7/12/09, הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 47,000 ₪.

הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום.

7. המזכירות תחזיר לתובע, את האגרה ששילם וזאת למעט הסכום הנקוב בפרט 10 בתוספת הראשונה של תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח - 2008.

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטתמעורבים
תובע: זינגר אליק
נתבע: די.סי תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ
שופט :
עורכי דין: דרור גל,ניזרי יוסף