ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל ברוך נגד החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001625/08

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

09/12/2009

ע"י ב"כ עוה"ד

טיבי יצחק ואח'

התובע

- נגד -

מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

כהן-ניסן מרדכי

הנתבעת

החלטה

1. ישיבת ההוכחות תתקיים ביום 3/5/10 בשעה 9:30.

הצדדים ישריינו גם את יום ה - 6/5/10 מהשעה 9:30, כמועד להמשך שמיעת עדויות, במידה ולא יהיה די במועד הראשון.

2. ביום 31/5/09, במצורף לתצהיר עדותו הראשית, הגיש התובע בקשה לזימון שלושה עדים - גב' ברכה פרקש, גב' בינת שוורץ ומר עופר גלעד, תוך שהוא מציין כי אין בידיו את הפרטים המלאים של העדים הנ"ל ו"למרות שפנה לנתבעת לקבלת הפרטים, סירבה זו האחרונה למוסרם לתובע..".

3. ביום 26/11/09 הגישה הנתבעת את תצהירי עדותה הראשית וביום 9/12/09 הגישה בקשה להזמנת שלושה עדים - גב' ברכה פרקש, גב' בינה שוורץ ומר יצחק גבאי, עדים אשר "אינם עובדים עוד בנתבעת ומשכך אין לנתבעת שליטה עליהם".

4. יש לציין כי הן התובע והן הנתבעת התחייבו לשאת בשכרם של העדים שאת זימנום ביקשו וכן יש לציין כי במסגרת החלטת בית הדין מיום 30/11/09 נדרש התובע "להודיע בתוך 7 ימים מהיום האם הוא עומד על בקשתו לזימונם לעדות של הגב' ברכה פרקש, הגב' בינת שוורץ ומר עופר גלעד ואם כן - יפרט העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

ככל שלא יודיע התובע דבר, בתוך המועד הנקוב לעיל, יראה אותו בית הדין כמי שחזר בו מבקשתו לזמן את העדים הנ"ל".

יש לציין כי עד היום לא פעל התובע כאמור בהחלטה הנ"ל.

5. בנסיבות העניין וגם בכדי ליתן לתובע הזדמנות נוספת לקיים את ההחלטה מיום 30/11/09, בטרם יראה אותו בית הדין כמי שהחליט לוותר על שלושת העדים שאת זימונם ביקש ביום 31/5/09, הריני קובעת כדלקמן:

א. הנתבעת תודיע, בתוך 7 ימים מהיום מהם פרטיהם המדוייקים של העדים שאת זימונם ביקשה ומהם פרטיו המדוייקים של מר עופר גלעד וכן תפרט העניינים לגביהם יידרש כל עד שאת זימנו ביקשה, להתייחס במסגרת עדותו, שאם לא תעשה כן יראה אותה בית הדין כמי שחזרה בה מבקשתה לזמן את העדים הנ"ל.

ב. באי כח הצדדים יבואו בדברים במטרה לנסות ולהגיע להסכמות לגבי העדות "המשותפות" ובתוך המועד הנקוב בסעיף 5א לעיל, יודיעו לבית הדין האם מדובר בעדה/ות של התובע או של הנתבעת.

ג. ככל שלא ישכילו הצדדים להגיע להסכמות כמפורט בסעיף 5ב' לעיל, יפעל התובע בתוך 7 ימים מהיום, בהתאם להחלטת בית הדין מיום 30/11/09 שאם לא ייעשה כן, יראה אותו בית הדין כמי שחזר בו מבקשתו לזמן את הגב' פרקש, הגב' שוורץ ומר גלעד כעדים מטעמו.

ד. באי כח הצדדים יבואו בדברים גם במטרה לראות האם ניתן לצמצם את רשימת העדים וכן ישקלו את האפשרות להסכים שעוד קודם למועד שנקבע להוכחות, תתקיים ישיבת גישור אצל עו"ד קאסם מוסטפא מבית הדין, הליך גישור, מתוך תקווה שיהיה בישיבה זו כדי לסייע לצדדים לסיים את הסכסוך ביניהם זמן רב לפני המועד שנקבע להוכחות.

6. למעקב ביום 20/12/09.

ניתנה היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: כהן-ניסן מרדכי