ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדד גדי - אלואחה בנגב עמותה לשירותי רווחה וחינוך :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

עב 003215/08

בפני:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

תאריך:

09/12/2009

בעניין:

חדד גדי

ע"י ב"כ עוה"ד

אלחגוג אחמד

התובע

נ ג ד

אלואחה בנגב עמותה לשירותי רווחה וחינוך

ע"י ב"כ עוה"ד

עו"ד אבו שריקי אחמד

הנתבעת

נוכחים:

התובע בעצמו וב"כ

ב"כ הנתבעת

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: מודיעים לבית-הדין כי הגיעו להסכם פשרה בהמלצת בית-הדין לפיו תשלם הנתבעת לתובעת סך של 25,000 ₪ (נטו) לסילוק מלא וסופי של כל תביעות הצדדים זה כלפי זה לרבות פיצויי הפיטורים.

התשלום יבוצע כדלקמן –

סך של 8,000 ₪ ישולם לתובע עד ליום 15.12.09.

סך של 6,000 ₪ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.1.10.

סך של 6,000 ₪ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.2.10.

סך של 5,000 ₪ ישולם לתובע לא יאוחר מיום 22.3.10.

הסכומים ישולמו בהמחאות שתמסרנה לידי ב"כ התובע לא יאוחר מיום 13.12.09.

היה ולא ישולם תשלום כלשהוא במועדו, יעמוד הסכום כולו לפרעון מיידי וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12.10.08 ועד לתשלום המלא בפועל.

הנתבעת תמסור לידי התובע מכתב לשחרור כל הכספים המופקדים לטובת התובע בקופות הגמל/פנסיה/ביטוח המנהלים, לרבות הסכומים המופקדים ברכיב פיצויי הפיטורים.

________________________ __________________

התובע וב"כ ב"כ הנתבעת

פסק דין

1. ניתן בזה תוקף של פסק-דין להסכם אליו הגיעו הצדדים.

2. אין צו להוצאות.

3. אגרת בית הדין תוחזר לתובע על פי התקנות.

ניתן היום כ"ב בכסלו, תש"ע (9 בדצמבר 2009) במעמד הצדדים.

יעל אנגלברג-שהם

שופטתמעורבים
תובע: חדד גדי
נתבע: אלואחה בנגב עמותה לשירותי רווחה וחינוך
שופט :
עורכי דין: עו"ד אבו שריקי אחמד,אלחגוג אחמד