ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיי נגד פרקליטות המדינה המחלקה :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בש 9462/09

לפני:

כבוד השופט יעקב צבן-סגן נשיא

30/11/2009

בעניין:

קיי איאן

ע"י ב"כ עו"ד אבו אחמד

המבקש

נ ג ד

פרקליטות המדינה המחלקה הבינלאומית

ע"י ב"כ עו"ד עטר

המשיבה

החלטה

1. בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית משפט זה מיום 16.9.09 (בש 9038/09) בה הוריתי על מעצרו של המבקש עד לתום הליכי ההסגרה נגדו (בש 9037/09).

לטענת המבקש, התסקיר שהוגש במסגרת הבקשה למעצרו עד תום ההליכים, אינו משקף את המרכיבים הדרושים לשם בחינת חלופת המעצר: הפגישה בין המבקש לקצינת המבחן נערכה בשפה העברית שאינה שפת אימו של המבקש, דבר שהיקשה על המבקש להביע עמדותיו; קצינת המבחן לא בדקה חלופת מעצר כלשהי, לא פגשה את הערבים ולא את אשת המבקש. בנסיבות אלה מבוקש להורות על עריכת תסקיר משלים בנוכחות מתורגמן או באמצעות קצין מבחן דובר אנגלית, שיבחן את החלופה שהוצעה ויפגוש את הערבים המוצעים. התסקיר הינו כלי חשוב המשמש את בית המשפט להגיע להחלטה ומשלא נבדקו כל המרכיבים, הכלי פגום.

לטענת המשיבה, אין מקום לעיון חוזר היות והמבקש לא הצביע על קיום תנאיו של סעיף 52(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. לגופן של טענות, שיחותיו של המבקש עם קצינת המבחן נערכו בשפה האנגלית. מתוך התסקיר עולה כי אשתו של המבקש אינה יכולה לשמש חלופה נוכח היותה מטופלת בשני ילדים קטנים ובהיריון מתקדם. לפיכך, פגישה של קצינת המבחן עם אשת המבקש לא היתה מעלה או מורידה בשאלת השחרור בחלופה. כמו כן, עולה מהתסקיר כי המבקש טשטש את מהלכיו כלפי אשתו, ולכן לא ניתן לייחס לה יכולת משמעותית בפיקוח. התסקיר מתמקד בכך שלא ניתן לתת אמון במבקש, ולכן לא היה מקום לבחון הערבים. לבסוף, טענות המבקש נדונו בדיון הקודם ולא חל כל שינוי המצדיק עיון מחדש.

דיון

2. בקשה זו אינה למעשה בקשה לעיון חוזר, אלא בקשה להורות על תסקיר משלים, אשר במידה וימליץ על חלופת מעצר למבקש יהווה נסיבה חדשה שיהיה בה כדי להצדיק עיון חוזר בבקשה. השאלה היא האם נפל פגם בתסקיר או שהינו חסר במידה שיש בה כדי להצדיק עריכת תסקיר משלים.

המבקש לא טען כי נשתנו נסיבות או נתגלו עובדות חדשות מאז עריכת התסקיר ביום 9.8.09 או ממועד הדיון במעצרו ביום 7.9.09. מן הראוי היה כי טענות בנוגע לתסקיר יועלו בדיון במעצרו של המבקש, ולא לאחר מתן ההחלטה על מעצרו. יחד עם זאת, ב"כ המבקש ציין בדיון מיום 7.9.09 כי לא היה מעורב בתיק לפני כן והצעותיו לחלופת מעצר הוצעו לפרקליטות ביום הדיון (פרו' עמ' 44). לכן, ייתכן שיש הצדקה לבחון הבקשה לערוך תסקיר משלים בשלב זה, למרות שניתן היה גם לסבור אחרת.

3. לגופן של טענות – כפי שצוין בתסקיר, השיחה עם המבקש התקיימה בשפה האנגלית, ולכן אין לקבל הטענה בעניין זה. ברור כי הטעות בתסקיר בדבר גילה של אשת המבקש (43 במקום 34) הינה טעות סופר, ואין בה כדי ללמד על תקשורת לקויה בין המבקש לקצינת המבחן. באשר לערבים – אין חולק כי קצינת המבחן לא פגשה את אשת המבקש, אשר שהתה אותה עת בחו"ל, וכי לא הוצעו בפניה חלופות מעצר (אשר הוצעו, כאמור, על-ידי ב"כ המבקש רק בשלב מאוחר יותר).

בנסיבות מסוימות, יש בעובדה כי המבקש הציע חלופות מעצר כדי להצדיק עריכת תסקיר משלים לשם בחינת החלופה. שהרי יש להשיג תכלית המעצר בדרך הפוגעת במידה הפחותה ביותר. אולם, במקרה שלפנינו, האפשרות לחלופת מעצר נדחתה מסיבה שתלויה במבקש ולא בהעדר חלופה. כך צוין בתסקיר כי קצינת המבחן התרשמה מאמירות המתאפיינות בהכחשה; המבקש מתקשה לקחת אחריות על בעייתיות בהתנהגותו, אינו מבין את חומרת מצבו ונוקט בניתוק עצמי והכחשה. פסילת אשת המבקש מלשמש כערבה בוססה על נתונים אובייקטיביים - העובדה שהיא מטופלת בשני ילדים קטנים ובהיריון, כמו גם התנהלות המבקש מולה בטשטוש מהלכיו. לאור האמור ונוכח רמת הסיכון הנשקפת כשברקע אזרחותו הכפולה, נקבע כי אין ביכולת האישה לפקח עליו באופן שיבטיח שמירתו על התנאים המגבילים.

הגם שהערבים והערבויות שהציע המבקש לא נבחנו על-ידי קצינת המבחן, הן נבחנו בהחלטת המעצר, והאפשרות לחלופת מעצר נדחתה מטעמים הקשורים במבקש ולא בחלופות שהוצעו. כך צוין כי המבקש יזם הקמת משרד ועמד בראשו, פעל במשך שנה – תקופה המלמדת על פוטנציאל הצלחה ונחישות, העביר סכומי כסף של ממש, פעל בפעילות שיטתית ומתמשכת עם סיכויי הרשעה הצופנים בחובם סיכוי למאסר משמעותי. הסכנה להימלטות בוססה במקרה זה על אופי הפעילות של המבקש. בהחלטה צוינה גם המלצתו השלילית של שירות המבחן תוך הדגשה כי המלצת שירות המבחן נעוצה בעיקר בגישתו ובאופיו של המבקש יותר מאשר ביכולתם של מפקחי מעצר הבית.

4. משתסקיר שירות המבחן בנוגע למבקש כמו גם ההחלטה על מעצרו נסמכו בעיקר על אופיו של המבקש ואופי פעילותו, ולא על פסילת החלופה שהוצעה או על יכולתם של מפקחי מעצר בית, לא מצאתי מקום להורות על עריכת תסקיר משלים בהעדר נסיבות חדשות שנתגלו מאז מתן ההחלטה ונוכח הזמן הקצר יחסית שחלף ממועד מתן ההחלטה ביום 16.9.09.

לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

התוצאה

5. הבקשה נדחית.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ג בכסלו, תש"ע (30 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

יעקב צבן, שופט, סגן נשיא


מעורבים
תובע: קיי איאן
נתבע: פרקליטות המדינה המחלקה הבינלאומית
שופט :
עורכי דין: