ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מויאל נגד אילן זגגות :


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

בפני כב' השופט אריה רומנוב

ת"ק 1889/09

בעניין:

יעקב מויאל

התובע

נ ג ד

אילן זגגות רכב בע"מ

הנתבעת

התובע בעצמו

הנתבעת באמצעות מר רועי גלאם

פסק דין

1. בפניי תביעה קטנה על-סך 7,000 ₪ אותה הגיש מר יעקב מויאל (התובע) נגד חברת אילן זגגות רכב בע"מ (הנתבעת).

2. התובע הנו בעל רכב אשר גילה כי בשמשתו הקדמית של הרכב יש סדק. התובע פנה לסוכן הביטוח שלו, וזה היפנה אותו לנתבעת, שהינה מעין "מבטח משנה" לעניין שמשות כלי רכב. התובע הגיע לסניף הנתבעת בירושלים על-מנת להחליף את שמשת רכבו. התובע טופל על-ידי מנהל סניף הנתבעת מר לירון קנדי (לירון). לירון בחן את הסדק בשמשה והתרשם כי מדובר בסדק המצדיק את החלפתה, במסגרת ביטוח השמשות בו היה מבוטח התובע. ואולם, הואיל והתברר ללירון כי פוליסת ביטוח השמשות של התובע הנה כבת חודש וחצי בלבד, הוא חשד כי אין מדובר בנזק "טרי", אלא בנזק בן מספר חודשים. בנסיבות אלה הוא החליט להזמין שמאי, על-מנת שזה יחווה דעתו ביחס לנזק, כפי שאכן אירע. לירון טוען, כי משעה שהבין התובע כי הוזמן שמאי לבחון את הנזק לנוכח החשדות שהתעוררו ביחס למועד אירוע הנזק, הוא נטל את מפתחות רכבו ובעזרתם פגע בשמשה והחריף את הנזק לה. התובע מכחיש טענה זו. לדברי התובע, לא היו דברים מעולם.

3. אין מחלוקת, כי השמאי שבחן את הרכב קבע כי "הנזק לשמשה/ות המפורטת הנה במסגרת פוליסת ביטוח לכיסוי נזק לשמשות" ואולם לצד זאת קבע, כי "לשמשה זו אין כיסוי ביטוחי" וכי "מתוך שיחה עם מנהל העבודה נאמר לי כי הניזוק 'נותן מכות על השמשה' ולאור האמור לעיל נדחתה התביעה" (חוות דעתו של אריה זלטין שצורפה לכתב ההגנה). בעקבות חוות דעת השמאי, נדחתה בקשתו של התובע לתקן את השמשה במסגרת הביטוח, ובסופו של דבר הוא שילם סך של 1,560 ₪ לנתבעת, עבור החלפת השמשה.

4. התובע טוען, כי לטענות שהועלו נגדו אין בסיס, וכי תביעתו להחליף את שמשת הרכב במסגרת ביטוח השמשות נדחתה שלא בצדק. הנתבעת עומדת מאחורי טענותיה. במהלך שמיעת התיק העידו בפניי התובע וסוכן הביטוח שלו, מר דוד פריג', וכן העידו בפניי נציג הנתבעת, מר רועי גלאם, ומר לירון קנדי.

5. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לקבל את התביעה במובן זה, שעל הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששילם לה עבור החלפת השמשה, דהיינו 1,560 ₪. הנטל להוכיח את הטענה כי הנזק נגרם לפני שהתובע רכש את הביטוח מוטל את הנתבעת, ואולם נטל זה לא הורם. אכן, העובדה שהתובע רכש ביטוח חודש וחצי בלבד לפני שהגיע לנתבעת, הינה עובדה אשר במבט ראשון, מעלה סימני שאלה. ואולם, בעדותו של מר פריג' יש שני עניינים אשר יכולים לתת מענה לסימני השאלה.

העניין האחד הוא, שמדברי מר פריג' עולה, כי הסיבה לכך שהתובע רכש ביטוח רק חודש וחצי לפני שהגיע לנתבעת נובעת מכך, שבין התובע לבין חברת הביטוח שלו היה ויכוח בעניין דרישות מיגון שחברת הביטוח הציבה בפני התובע, וכתוצאה מכך מכוניתו של התובע לא היה מבוטחת כלל במשך מספר חודשים. לדברי מר פריג', לאחר מספר חודשים בהם המכונית לא הייתה מבוטחת כלל, התרצה התובע להתקין את אמצעי המיגון, ורכש ביטוח למכונית, כאשר ביטוח זה כלל גם ביטוח לשמשות. מכאן, שאין מדובר במצב בו שמשת מכוניתו של אדם נפגעה, וזמן קצר לאחר מכן הוא רכש ביטוח לשמשות בלבד. מדברי מר פריג' עולה, כאמור, כי עיתוי רכישת ביטוח השמשות נבע מהמחלוקת שהייתה קיימת בין התובע לבין חברת הביטוח שלו לגבי דרישות המיגון שהציבה חברת הביטוח לגבי ביטוח המכונית בכלל.

העניין הנוסף העולה מעדותו של מר פריג' הוא, שהתובע התקשר אליו כחודשיים לאחר שרכש את הביטוח, והודיע לו כל כך שהשימשה נשברה.

6. אכן, אין להוציא מכלל אפשרות שהשמשה נשברה לפני רכישת הביטוח, בין אם התובע הבחין בעובדה זו מיד, ובין אם הבחין בה לאחר רכישת הביטוח. קשה לקבוע בעניין זה ממצאים וודאיים. מה שחשוב לענייננו הוא, שהתובע נתן הסברים המתקבלים על הדעת, ולא עלה בידה של הנתבעת להפריכם.

7. אני סבור, כי די בדברי הנתבעת כי הנזק שהיה מצוי בשמשה בעת שהתובע הגיע למוסך של הנתבעת הוא בגדר "מקרה ביטוח", כדי להביא לקבלת התביעה. לנוכח זאת, אינני נדרש להכריע בשאלה האם התובע פגע בשמשה אם לאו, כפי שטען לירון, הואיל ואין מחלוקת כי ההתרשמות הראשונית של לירון הייתה, כי מדובר בנזק המהווה "מקרה ביטוח" ואמור להיות מכוסה על-ידו.

8. סוף דבר. התביעה מתקבלת במובן זה, שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,560 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 250 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה ריבית מיום הגשת התביעה, 15.3.09, ועד לתשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מעת קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום יג' בכסלו, תש"ע (30 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אריה רומנוב, שופטמעורבים
תובע: יעקב מויאל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: