ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד חביליו נגד דהאן :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 012297/08

לפני:

כב' השופט עודד שחם

תאריך:

30/11/2009

בעניין:

עו"ד חביליו יוסף

תובע

נ ג ד

דהאן ציון

נתבע

נוכחים:

התובע

ב"כ התובע/ים עו"ד שמואל חביליו

ב"כ הנתבע/ים עו"ד ירון רבינוביץ'

פרוטוקול

התובע. בקשה טכנית קצרה. העדה הנוספת שלי היא עו"ד שלומית רובין. היום יש ביקור של מבקר המדינה בעירית ירושלים. היא ביקשה. בעלה כאן. היא ביקשה להגיע בשעה 9:45.

התובע לאחר שהוזהר כחוק.

השעה 8:41

ב"כ הנתבע. לא נעיר לכל עדות סברה ושמיעה ונסכים מראש שהם לא יהיו קבילים בבית משפט גם אם נכתבו בתצהירים.

ש. אתה יודע לאן נעלם תיק מכרז 132/00.

ת. אין לי שמץ של מושג. גם היום בבוקר חיפשתי אותו, ביקשתי לחפש אותו. גם בגלל שההחלטה של ועדת המכרזים לא ברורה במשפט האחרון שלה וגם בגלל שלמיטב זכרוני וכפי שנאמר לי אחרי כן נערך עוד מכרז אחד או שניים. לא השתתפתי בהם. כך נאמר לי. ראיתי מודעה בעיתון. לא הגשתי מועמדות. אמרו לי שהתיק הלך לאיבוד. אמרו לי שינסו לראות במחשב.

ש. נחשפנו לפרוטוקול הזה רק מהתביעה שלך. התביעה שלך ונספחיה כוללת את הפרוטוקול של ישיבת הוועדה בתיק מכרז 132/00. מדובר בפרוטוקול חסוי פנימי. היתה לך גישה לתיק. עובדה שצילמת את זה בהגשת התביעה.

ת. לא היתה לי גישה לתיק עצמו. התיקים מנוהלים על ידי משאבי אנוש. יש תיק אישי. אליו יש לי גישה. אני מניח שבאחד האירועים שהיו, אם במסגרת הבג"צ שהוגש, אם במסגרת אחרת, ביקשתי שיחפשו לי, ומישהו הביא לי את ההחלטה הזו. יתכן שזה הובא מהתיק האישי שלי או ממקום אחר. מה שיש לי הצגתי.

ש. אין זכר לפרוטוקול הזה בתיקך האישי.

ת. יכול להיות. מצאתי את זה במקום כלשהו או מצאו לי.

ש. מי זה אותו מישהו שהביא לך את צילום הפרוטוקול.

ת. לא זוכר.

ש. אני מציג לך הודעה על המכרז 59/02 שפורסמה בעיתון. מודעה אחד לעובדי העירייה, מודעה שניה לעיתונות. מסומנות נ/1, נ/2.

ת. מעיין. לגבי נ/1, למיטב זכרוני נראה לי סביר שמתייחס למכרז הזה. לא אני ערכתי את המסמך. לגבי נ/2, אני לא מזהה. לא מסמך שערכתי.

ש. עובר להגשת המכרז לא היה לך ניסיון בניהול גופים גדולים.

ת. זה לא נכון.

ש. תגיד איזה ניסיון בניהול גופים גדולים היה לך עד הגעתך לעירייה.

ת. ניגשתי למכרז אחרי תקופה שהייתי בעירייה. זה הניסיון. גם במכרז הראשון הוזמנתי לוועדת הקבלה. מי שבדק את הטפסים חשב שעמדתי בתנאי הסף גם באותו מכרז. הנוהל במשאבי אנוש הוא שיש עובד או עובדת שבודקים עמידה בתנאי סף. אם לא עומד אומרים לו שלא עמד.

ש. חוזר על השאלה.

ת. עד הגעתי לעירייה היה לי משרד עורכי דין, אמנם לא גדול אבל בינוני, מספר עורכי דין. גם בצבא, במודיעין, הייתי אחראי על מספר אנשים. עסקתי בארגון, הייתי מאמן כדורסל, הייתי אחראי על מספר קבוצות. עסקתי בניהול. לא יכול להגיד גופים גדולים.

ש. עד שהתחלת לשרת כיועץ משפטי חלקת עם עוד עורך דין שירותי משרד. משרד קטן. אולי היה לך שכיר אחד או שניים.

ת. בשלב מסויים המשרד שלי העסיק שני עורכי דין, אני אישית. מתמחה. מזכירה. שליח.

ש. לא הייתי קצין. היית חייל בחיל אוויר.

ת. לא הייתי קצין. הייתי חייל בחיל המודיעין. הייתי אחראי על קורסים, הדרכה.

ש. לא היית מפקד קורס.

ת. היה מפקד קורס קצין וניהלתי את הקורס מתחתיו.

ש. חוץ מהתמחות במשרד המשפטים איזה ניסיון היה לך עובר למכרז הראשון בתהליכי ייעוץ וחקיקה.

ת. בתהליכי ייעוץ וחקיקה לא היה לי ניסיון רב. כעורך דין בין היתר עסקתי בנושאים, הגשתי עתירות, ייצגתי גופים, בחלקם, לא באופן מרכזי, הייתי בקשר עם משרד המשפטים וגופים ציבוריים נוספים.

ש. עובר להעסקתך הזמנית כיועץ משפטי איזה ניסיון היה לך במשפט מוניציפלי.

ת. טפלתי בהרבה תיקים שהיו קשורים לעירייה, תכנון ובנייה, נזיקין, משפט ציבורי. לרבות עתירות, הופעות בפניי ועדות. בעיקר נכון בתכנון ובנייה, גם בנושאים אחרים.

ש. במשפט מוניציפלי, התנהלות עירייה, לא היה לך ניסיון. כוח אדם, בגצים.

ת. לא ייצגתי, לא זוכר אם ייצגתי רשות מקומית, בוודאי לא באופן קבוע. בחלק מהתיקים שטפלתי העירייה היתה צד. בחלקם עלו נושאים שקשורים לעירייה. לא זוכר כרגע מעבר לעבירות בנייה. הופעתי עשרות פעמים בבית משפט לעניינים מקומיים, ועדה מקומית לתכנון ובנייה. זה חלק ממשפט מוניציפלי. היו לי הרבה תיקי נזיקין שקשורים לעירייה, חוזרי מנכל, ביטוח. רישוי עסקים. היו לי כמה בגצים, לא זוכר תיק ספציפי.

ש. נדחית בוועדת המכרזים הראשונה.

ת. לא נבחרתי.

ש. מגיש שאלון ותצהיר תשובות לשאלון של העד. מסומן נ/3. יש לך מושג למה לא קיבלו את מועמדותך.

ת. לא נכחתי בוועדה. נאמר לי יותר מאוחר ....

ש. נכון לומר שלא עמדת בתנאי הניסיון הנדרש על פי תנאי המכרז.

ת. לדעתי לא.

ש. המכרז הראשון התקיים ביום 5.11.00. הוא פורסם בספטמבר 2000. הוא דרש לפחות ניסיון של חמש עשרה שנים כפי שמוגדר שם בהופעה בבתי משפט וכן ניסיון בתהליכי חקיקה.

ת. הצגת לי את המכרז השני. לדעתי המכרז לא פורסם בספטמבר אלא יותר מאוחר, אלא בנובמבר.

ש. ביום 5.11.00 רואיינו המועמדים.

ת. אני חושב שלא. אני חושב שהפרוטוקול לא מתייחס לראיון.

ב"כ הנתבע מגיש פרוטוקול של ועדת קבלה. נ/4.

ת. בנ/4 רואים שוועדת הקבלה היתה ביום 6.12.00. אני מפנה לצד שמאל למטה. ביום 1.11.00 היה אירוע קשה, ברמה אישית ומשפחתית, למיטב זכרוני הגעתי למועמדות אחרי האירוע. התלבטתי אם להגיש מועמדות.

ש. מועמדים באותו מכרז ממש שלא היה להם לפחות 15 שנות ניסיון והופעות בבתי משפט, גם אם היה חסרה להם תקופה קצרה, נפסלו להגיש מועמדותם.

ת. לא ידוע לי. לא היה לי אז קשר לעירייה. הייתי אדם פרטי. לא הכרתי מי מהמעורבים. הגשתי טפסים. זומנתי לוועדת קבלה.

ש. מידיעה אישית אתה יודע שבמכרז השני הגישו מועמדות ונפסלו על הסף כי לא השלימו לפחות 15 שנים.

ת. נאמר לי שהיה באמצע עוד מכרז. לגבי המכרז שזכיתי, לא הייתי מעורב בתהליכי המכרז. ידעתי שפורסם מכרז. לא ידעתי שיש מועמדים שנפסלו וחסרים להם חודשים ספורים ממש. בזמן אמת לא התערבתי בכוונה בכל התהליך.

ש. אני מציג לך מסמכים, עו"ד רינה חורי, ניגשה איתך למכרז בשנת 2002, היא עורכת דין משנת 1987.

ב"כ התובע: מתנגד להגשת המסמך. יש להביא את עורכו להעיד.

ב"כ הנתבע: המסמך הוא חלק מתעודת עובד ציבור שהוגשה. חברי לא ביקש לחקור את עורך התעודה. לכן הוא לא פה היום.

התובע: תעודת עובד ציבור הוגשה. צירפו את כל המסמכים. זה לא הופך כל מסמך לרלוונטי. זה לא הופך כל מסמך לקביל.

החלטה

משהוגש המסמך כחלק מתעודת עובד ציבור, אין צורך בסימונו, ואין מניעה כי העד ייחקר עליו. מובן כי איני מחווה דעה בעניין המשקל.

ניתנה היום, 30 בנובמבר 2009 במעמד הצדדים.

עודד שחם, שופט

ת. המסמך הזה לא אומר לי כלום. לא הייתי שותף לעריכתו. לא יודע מה נבדק. כתוב שאין ניסיון מעשי של הופעה של 15 שנים. לי גם במכרז הראשון ובשני היה ניסיון מעשי של 15 שנים בהופעות. מרגע שקיבלתי רישיון עו"ד הופעתי פעמיים שלוש בשבוע. היה לי ניסיון רב כעורך דין. אני מכיר את גב' חורי היכרות קלה. לא יודע את נתוניה.

ש. במועד הגשת המכרז הראשון היה לך לפחות 15 שנות ניסיון בבית משפט. אני נותן לך הזדמנות לחזור מדבריך.

ת. ראשית, גם בהתמחות שלי, בזמנו היתה שנתיים, התמחיתי אצל היועץ המשפטי לממשלה, הלכתי לראות כמה דיונים חשובים. כמתמחה במשרד קירש עוזיאל הופעתי בבית משפט. חלק עם המאמן שלי, חלק, למיטב זכרוני, היתה אפשרות בחצי שנה אחרונה, להופיע בבתי משפט.

ש. דיברתי על ניסיון כעורך דין.

ת. אני לא זוכר כרגע, כשהגשתי את המכרז הייתי מעל 15 שנה עורך דין. לא זוכר כשקיבלתי רשיון, מתי הופעתי אחרי זה. לא יכול לזכור עכשיו. באופן כללי מרגע שהפכתי עורך דין הופעתי, לא יודע אם יום, שבוע או חודש אחרי קבלת הרישיון.

ש. מציג לך שאלון שמלאת.

ת. מעיין.

ש. השאלון מסומן נ/5.

אתה מציין את התאריך שהחלת לעבוד כעורך דין עצמאי, 8.1.1986. כלומר לפחות חסרים לך חודשיים לפי גירסת, המכרז הוצא לציבור בנובמבר. ב 6.12 ניתנה החלטה.

ת. לא נאמר פה 8.1. התאריך של 8 מתייחס לשנת 2001 שאז התחלתי לעבוד בעירייה. נכון שכתוב משרד עו"ד חביליו קרמר ינואר 1986. רישיון קיבלתי לפני זה. התחלתי לעבוד לפני זה. לא זוכר למה נאמר שם ינואר 1986.

ש. זה תאריך מאד מוגדר. לא עבדת לפני זה כשכיר. קיבלת רישיון עורך דין ביום 30.10.1985. התחלת לעבוד, ארגנת משרד, אני מציג את תעודת ההסמכה שלך לעריכת דין מיום 31.10.1985. מסומנת נ/6. אני אומר לך שאדם לא רושם כלאחר יד ינואר 1986.

ת. אני כרגע לא זוכר. אני זוכר שמיד לאחר קבלת רשיון התחלתי לעבוד, בתחילה מן הבית, לא היה לי משרד. לא זוכר מתי היתה הופעה ראשונה בבית משפט, למעט התמחות, שם הופעתי הרבה. לא זוכר למה כתוב ינואר 1986. בינואר 1986 גם לא עבדתי במשרד חביליו קרמר. יכול להיות שפה עיגלתי, לא זוכר.

ש. אתה יודע למה לא התקבלת לעבודה. זה לא בגלל העניין של 15 שנים.

ת. אני לא מסכים שגילו שאין לי 15 שנים. אני יכו לומר מה אמרו לי, שהם חשבו שאני צעיר מדי, למרות שעשיתי רושם טוב מאד. זה נאמר לי יותר מאוחר כשזימנו אותי וביקשו שאעבוד באופן זמני, ואמרו שעשיתי את הרושם הכי טוב במכרז ומחוצה לו, מכל המועמדים.

ש. כשאתה אומר אמרו לי, זה לפחות שני אנשים. מי הם.

ת. מר דני בן חיים, ומר רענן דינור. לא במלים האלה. למיטב זכרוני.

ש. אני מציג לך את קורות החיים שהגשת במכרז משנת 2002. מסומן נ/7.

ת. מעיין. אני מזהה את זה. פה כתוב משנת 1985.

ש. כתוב שעבדת כבעל משרד משנת 1985. תסכים אתי שזה לא מדוייק.

ת. לא מסכים. לא זוכר. מרגע קבלת הרשיון הייתי בעל משרד. בתחילה עבדתי לבד. היו באמצע הרבה גלגולים.

ש. אמרו לך שלא מצאו מועמדים אחרים.

ת. כן. למיטב זכרוני נאמר לי שהיה אחרי המכרז הראשון עוד מכרז או שניים, הם אמרו שלפי החוק אפשר למנות מינוי זמני, והם חיפשו מועמדים גם מחוץ לאלה שפנו במכרזים. בסופו של יום, כשנותרו בלי יועץ משפטי מספר רב של חודשים, החליטו לקחת את המועמד הכי טוב שעומד בתנאים של 15 שנות ניסיון ומעוניין בעבודה הזו.

ש. קודמך בתפקיד היה עו"ד אסא אליאב.

ת. נכון.

ש. לפני כן הוא היה יועץ משפטי של עיריית באר שבע.

ת. נכון.

ש. ידוע לך למה לא פנו לאנשים שהוועדה החליטה שמתאימים יותר ממך. החליטה להציע תפקיד לעו"ד שמעון שטיין או לעו"ד אלעזר מור. אני מפנה לנ/5.

ת. לא ידוע לי מידיעה אישית.

ש. אתה יודע אם פנו לשטיין או למור.

ת. לשטיין לא יודע. לגבי מור לא יודע אם פנו. נאמר לי שחשבו שהוא לא מתאים.

ש. אתה יודע למה לא פנו לעו"ד חיים שפירא. יש לו ניסיון רב לפי התיק.

ת. לא יודע אם פנו או לא.

ש. היית ברשימת האנשים שהוחלט לא לבחור בהם, פה אחד.

ת. לא יודע אם פה אחד, הוחלט לא לבחור בי.

ש. האם היה לך או לרעייתך קשר אישי כלשהו עם מר אהוד אולמרט ו/או מר רענן די נור.

ת. לי לא היה שום קשר לא עם אולמרט ולא עם די נור. באופן אישי ראיתי את אולמרט לראשונה בחיי כמה ימים, כשהוא פגש אותי כמה ימים לפני שהודיעו לי על המינוי הזמני. ראיתי אותו אולי פעם או פעמיים בניחום אבלים, הלוויה, ישיבה בקשר לאירוע אישי שנהרג קרוב משפחה שלי. לא דיבר איתי אפילו. שום קשר. אותו דבר גם לגבי די נור עד שהופעתי במכרז ואחר כך פגש אותי. למיטב ידיעתי לא היה לרעייתי קשר. אני יודע שהיא טיפלה כעורכת דין בפרקליטות בתיק של יו"ר ארגון הועד הקודם, מר דני בונפיל. למיטב ידיעתי לא נפגשה עם אולמרט ודינור. לא יכול לומר בוודאות. קשר משמעותי אני יודע בוודאות שלא היה.

ש. ידעת על יריבות שבין אולמרט ובין בונפיל.

ת. באופן שטחי מהתקשורת, או משהו ששמעתי אולי בבית.

ש. ידעת שרעייתך תובעת באותו תיק.

ת. נכון.

ש. רעייתך שמשה גם בצח"מ נוסף (צוות חקירה מיוחד) בפרשת האי היווני.

ת. למיטב ידיעתי לא.

ש. אתה יודע מתי נגזר דינו של בונפיל.

ת. לא.

ש. מציג מסמך בכתב יד הנחזה להיות חתום על ידי עו"ד דן בן חיים. מסומן נ/8. יש לך הסבר איך ראש עיר שלא מכיר אותך מבקש רענן דינור, על דעתו, למנות אותך במינוי בפועל.

ת. אני יודע מידיעה אישית שלפני המינוי שלי דינור נפגש איתי ואולמרט נפגש איתי. בסוף יוני, או תחילת יולי, יצרת איתי קשר עו"ד דני בן חיים, וזימן אותי למשרדו. בעירייה. שנת 2001. אמר לי מה שאמרתי קודם, לא הצלחנו, עשינו מכרז אחד או שניים, זכרתי אפילו שלושה, לא הצלחנו לבחור אף מועמד, אין לנו יועץ משפטי. אמר שמבין המועמדים במכרזים, ואלה שניסו לפנות אליהם או פנו אליהם שלא היו במכרזים, והסכימו לקבל את התפקיד, עוד לפני שהסכימו, אני המועמד הכי מתאים. זה קשור למה שרענן אמר לי. אמר שחושבים שאי אפשר להשאיר הלשכה ללא יועץ משפטי קבוע. לכן שאל אותי אם אסכים לקבל את התפקיד במינוי זמני לתקופה של עד שנה. אמר לי שזה שאני אומר כן לא אומר שימנו אותי. אמרתי לו כן. בן חיים אמר לי שהם במקביל מבררים לגבי מועמדים אחרים והוא מבקש שאפגש עם דינור. קודם כל. נפגשתי עם דינור. במשרדו. בסביבות חודש יוני. לא זוכר מתי. לפני המזכר נ/8. יכול להיות שבן חיים אמר לי שהוא רוצה שאפגש עם אולמרט. נפגשתי עם דינור אולי אפילו פעמיים, זוכר שאמר לי פעם נוספת, אחרי בן חיים, שהם שוקלים מספר מועמדים, אבל כרגע אני אחת החלופות הטובות שיש להם. שאל אותי על נושאים שונים. לא נתן לי תשובה. אחרי כן, חזרתי מחו'ל, קיבלתי טלפון מלשכת ראש העיר, אמרו לי שאולמרט מבקש לפגוש אותי. זה לפני 5.7.01. למיטב זכרוני. באיזור יוני. נפגשתי עם אולמרט. עשה לי ראיון מקיף. זוכר שהפגישה לא היתה במשרד, במקום אחר שהוא היה צריך להגיע אליו. אחרי הראיון אמר לי מחר אני רוצה להתייעץ עם רענן ותקבל תשובה. אמר שאם התשובה תהיה שלילית הוא יתקשר אלי. למחרת ישבתי במשרדי, קיבלתי טלפון מדינור, הבנתי שהתשובה כנראה חיובית. אמר שלאחר התייעצויות, אנחנו מעוניינים שתקבל את המינוי הזמני ותהיה בקשר לגבי המינהלות עם דני בן חיים.

ש. ידעת שהמינוי שלך מותנה באישור המועצה.

ת. לא זוכר שאמרו לי את זה. בפועל אני יודע שהובא לאישור מועצה. לא בטוח שהיה צריך אישור מועצה מבחינה משפטית.

ש. יש לך טופס של המינוי שלך.

ת. כרגע אין לי. אני יודע, כך נאמר לי, כתוב במסמך של בן חיים, שעושים את זה לפי תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), זה נאמר לי. נאמר לי שנעשה לפי החוק והתקנות האמורות. למיטב זכרוני גם לפי הנוהל העירוני. נאמר לי שיובא לאישור המועצה. לא הייתי מעורב בזה. לאחר מכן קיבלתי טלפון שאושר במועצה.

ש. כבר לפני כן ידעת שהמועצה היא עניין פורמלי, מונית לפני המועצה.

ת. אני אומר לך מה נאמר לי. צריך לראות מסמכים. לא זוכר.

ש. אני מראה לך מסמך שנשלח אליך בנושא זה.

ת. מעיין. מכיר את המסמך. מסומן נ/9. המסמך נשלח לי. תאם את מה שנאמר לי בעל פה.

ש. גם בנ/8 יש החלטה למנות אותך לפני שנשלח אליך נ/9. האם אתה יודע שהיתה קביעה מראש שתמונה כיועץ משפטי לפני שעברת הליך פורמלי.

ת. אני מספר לך מה נאמר לי. זה משתקף פחות או יותר במסמכים שהוצגו. באחד כתוב מונית, וזה יובא לאישור המועצה. יצרו איתי קשר ונאמר לי שמתכוונים למנות אותי. לא זוכר אם אמרו שזה כפוף לאישור מועצה או שהאישור הוא פורמלי. דינור אמר לי על דעת ראש העיר שהחליטו למנות אותי.

ש. תנאי המכרז דיברו על 85% - 90 משכר מנכ'ל. נכון שהתחלת לעבוד על בסיס של 95% משכר מנכ'ל.

ת. כן. נאמר לי על ידי בן חיים, וצחקתי, שבמכרז הראשון פרסמו 85%. כך אמר לי. אמר שלאחר מכן, שלא היו מספיק מועמדים לטעמם, ביקשו אישור להעלות את דרגת השכר. כי חשבו שזה יביא יותר מועמדים, ולכן מציעים לי 95%. חייכתי לעצמי, אמרתי לעצמי, קודם כל שמחתי, מה אכפת לי לקבל יותר. אמרתי לעצמי שאם העירייה חושבת שמה שחשוב זה 5 – 10 אחוז כשאדם סוגר משרד.

ש. ביום 24.7 ישבה המועצה. אני מראה לך את ההסכם שחתמת, עמוד ראשון. מסומן נ/10. החלטת המועצה מסומנת נ/11. לא נראה לך מוזר ששתיהן מאותו תאריך.

ת. ממש לא. לא חתמתי על חוזה ביום 24.7.

ש. בסיכומו של דבר לפי נ/11, עמוד 2, נבחרת לפי סעיף 34 לתקנות העיריות ולא לפי תקנה 58. זה נכון.

ת. מה השאלה אלי? לא יודע. המסמכים מדברים בעד עצמם. לא הייתי מעורב בתהליך. אני יכול להגיד מה נאמר לי.

ש. מבקרת העירייה בחנה את התיק שלך לפני המינוי, ולא התייחסה בכלל לאפשרות שתמונה לפי תקנה 34. לא בדקה את זה. ידוע לך.

ת. לא יודע מה בדקה. אני מכיר את המסמך של דני בן חיים. זוכר שהוא אמר לי, לפני או אחרי שדיבר או ידבר עם המבקרת, שבדקה ואישרה את זה. לא הייתי מעורב בזה.

ש. כיועץ משפטי של העירייה, כשראש העיר מחליט להעסיק מישהו, רושמים פרוטוקול, סיכום דברים. שיקולים.

ת. מי שמטפל בנושאים זה מינהל משאבי אנוש ולא יועץ משפטי לעירייה. יש להבדיל בין משרה שמתפרסם אליה מכרז ובין מצב שיש מכרז לא נבחר מועמד וראש עיר מחליט למנות מועמד. אני רואה תרשומת של דני בן חיים. יתכן שהיום עושים זאת אחרת. לא בדקתי מה רשמו אז ומה לא.

ש. יש לך הסבר מדוע מטעמך לא הבאת לבית המשפט את דינור ודן בן חיים.

ת. חשבתי לצורך השאלה שבית המשפט הציג במחלוקת שדי בעדויות שלי ושל שלומית רובין. לא רציתי גם להטריד אותם.

ש. למרות שידעת שהוועדה קבעה שצריך לפנות לעורכי דין אחרים לפניך.

ת. משפטית אני לא רואה בעייה בהחלטה של הוועדה.

ש. מעתירה לבג"צ שהיתה אני למד שיש לך מכתב שקיבלת מדינור מיום 11.12.00. האם המסמך הזה ברשותך.

ת. לא חושב שכתוב שהוא ברשותי. לא יודע.

ש. אני אומר לך שדינור אמר לך שלא נבחרת לתפקיד והוא מציע לך להציג מועמדות לתפקידים אחרים.

ת. לא זוכר. לא רוצה להגיד כן או לא.

ש. במכרז השני, בתוקף היותך שנה בתפקיד, היה לך יתרון על אחרים.

ת. לפעמים כשאתה בתפקיד זה יכול להיות חיסרון אם אתה עושה את התפקיד לא טוב. אם אתה עושה תפקיד טוב זה יכול להיות ביתרון.

ש. הגשת את הפרוטוקול של ועדת המכרזים השנייה. נגשו שם מועמדים ראויים לא פחות. שופט, יועץ משפטי של מערכת הבטחון. אתה יכול להציג פרוטוקול שדן במועמדות שלהם.

ת. לא. זה לא תפקיד שלי.

ש. מבקש להגיש את קורות החיים של עורך דין זרצקי, עורך דין וכטל. מסומנים נ/12, נ/13. אתה לא יודע למה הועדפת עליהם.

ת. לא ישבתי בדיוני הוועדה. אני חושב וכך נאמר לי שהייתי המתאים ביותר ומתאים בכלל מבין המועמדים במכרז.

ש. כיועץ משפטי שמכיר את הפסיקה, יושב בוועדות, יודע שחייב להתנהל פרוטוקול בכתב שמשקף את הדיון, למה כן לקבל, למה לא. אתה יודע למה.

ת. אין לי הסבר על המקרה. כמה שנים אחר כך הוצאתי חוות דעת, בעקבות פסיקה, פד יוסי אילן, שצריך לנהל פרוטוקולים יותר מפורטים. ביקשתי קלדנית. הכניסו הקלטה. אחרי כן קלדנית. נתתי רשימת קריטריונים, שבעקבות ביקורת של ביה'ד לעבודה, הנחיתי שיעשו פרוטוקול יותר מפורט. יש דיונים בעל פה. לא תמיד באו לביטוי בכתב.

ש. הנוהל של ניהול פרוטוקולים רק אצלך לא היה קיים, היה קיים לפני זה ואחרי זה.

ת. לא נכון שרק אצלי. חוות דעתי יצאה אחרי שנתקלתי במכרזים רבים שהפרוטוקול חלקי ולא הכל נרשם. בוועדה הזו לא הייתי.

חקירה חוזרת: אין.

לאחר הפסקה.

הגב' שלומית רובין, לאחר שהוזהרה כחוק.

השלמה בחקירה ראשית.

ש. הנתבע בתצהירו טוען בסעיף 15 שבמכרז השני בו נבחרתי הופעלו לחצים כבדים של דינור ואולמרט. מה התייחסותך.

ת. עלי אף אחד לא הפעיל לחצים במכרז הזה או בכל מכרז אחר.

ש. העד ניסים יעקוב אומר בתצהירו שהרגיש מטעמך ומטעם רענן שניתן יחס מועדף לתובע. מה תגובתך.

ת. לא יודעת מה הכוונה. לא היה יחס מועדף לתובע או למועמד אחר. אני משקיפה בוועדה. אין לי קול. גם לא צריך ללחוץ עלי.

ש. העד אלעזר מור אומר בסעיף 9 לתצהירו, מצטט.

ת. ממש לא. לא זוכרת אמירה כזו, לא חושבת שהיייתי אומרת דבר כזה. לא חושבת שהיה פער עצום בינו ובין אחרים. היתה החלטה עניינית בלי השפעות, לחצים או העדפות פסולות.

חקירה נגדית לבא כוח הנתבע.

ש. נכון שביקשנו חודשיים לפני שמסרת תצהיר מטעם התובע במטרה לקבל תשובות לשאלות שהצגנו לך, וגם השבת לנו.

ת. מעיינת. זה נכון.

מסומן נ/13.

ש. שימשת משקיפה בשתי הוועדות בעניינו של התובע.

ת. נכון.

ש. הוועדה הראשונה זה מכרז 132/00, מי שלא עמד בתנאי הסף לא הגיע לוועדה.

ת. נכון.

ש. אז שמשת מבקרת העירייה.

ת. נכון.

ש. ספרי על הסינון של מועמדים שנפסלים על הסף, מי עושה.

ת. אני לא שותפה לתהליך הזה. לא יכולה להעיד על תהליך שאני לא שותפה לו.

ש. אין לך מושג מי הגיש מועמדות. האם כמשקיפה את לא צריכה לברר מי נפסל על הסף.

ת. כמשקיפה בוועדה אני צריכה לבדוק ולוודא שהוועדה מתנהלת באופן תקין. יכול להיות שזה באמצעות בדיקת ביקורת אחרת. זה תפקידי בוועדה.

ש. האם המועמדים שמופיעים בפניי הוועדה נבדקים על ידייך כמשקיפה כדי לדעת שהם עומדים בתנאי הסף.

ת. לא. יש תיק מכרז. אני רואה את התיק של המועמדים. מבחינתי את העמידה שלהם בדרישות המכרז. אחר כך את התנהלות ועדת הקבלה עצמה. מי שלא מגיע לרשימת המועמדים אני לא יודעת את זה.

ש. משקיפה צריכה לבדוק שוועדת מכרזים תתנהל לפי הדין, פסיקה, הנחיות, נהלים.

ת. התפקיד של המשקיפה לראותש הוועדה מתנהלת בצורה תקינה. יש נוהל עירוני שקובע חברי וועדה. לבדוק שהם נמצאים, ולא אחרים. שהשאלות שנשאלות על ידי חברי הוועדה את המועמד הן רלוונטיות, הוגנות. עד כמה שניתן לראות שהאנשים, חברי הוועדה, באים בנפש חפצה למכרז, ללא דעות קדומות. ושהוועדה מקבלת החלטה סבירה בהתאם למועמדים שהיו.

ש. האם הנוהל שהזכרת מדבר על חובה לרשום פרוטוקול של מה שנעשה בוועדה.

ת. החובה הזו התחדדה אחרי פסק דין שניתן בבית המשפט העליון בנושא אילן. מבחינת המינהל התקין היתה צריכה להיות קיימת לפני כן.

ש. היתה קיימת בעירייה קודם לכן, גם במקרה שהמועמדות שלך הוצגה.

ת. יש פרוטוקול של ועדת קבלה. השאלה אם זה מספיק, אם לא צריך להיות יותר מפורט. זה התחדד כפי שהעדתי. כמבקרת פניתי מספר פעמים למינהל משאבי אנוש ואמרתי שיש מקום לרשום פרוטוקול יותר מפורט. המעמד של מבקר הוא של ממליץ. גם כלפי העירייה.

ש. כמשקיפה התפקיד שלך היית אמורה לוודא שיתנהל פרוטוקול ראוי.

ת. הפרוטוקול היה ראוי בהתאם למקובל באותה עת בעירייה.

ש. בפרוטוקול יש מסקנות, לא מהלך דיון, דברים שנאמרו, סיבות לפסילת אחד, העדפת אחר.

ת. השבתי על זה לפני כן.

ש. כמה חברים היו במכרז הראשון בוועדה למינוי יועץ משפטי.

ת. לא זוכרת.

ש. המספר בדרך כלל זוגי.

ת. במכרז פנימי מכיוון שהחלטות צ'ל פה אחד זה לא משנה. בחיצוני יש מקרים שהמספר זוגי.

ש. זה מקרים חריגים.

ת. לא.

ש. אני אומר לך שלא היית משקיפה בוועדה הראשונה אלא היית חברה בוועדה.

ת. אני חברה רק במכרז לתפקיד באגף מבקר העיריה. בכל מכרז אחר אני משקיפה.

ש. אני מציג לך את הפרוטוקול נ/4. את רשומה בהרכב ועדת הקבלה.

ת. מעיינת. עדין הייתי משקיפה.

ש. חתמת על מסמך שעומד בסתירה לטענה זו.

ת. המעמד שלי קבוע בנהלי העירייה. לא לפי מה שכתוב במסמך. לפי נהלי העירייה מבקר העירייה יוזמן להשתתף כמשקיף.

ש. אם היית משקיפה לא היית חותמת על הפרוטוקול כחברה בוועדה. אני מציג לך את פרוטוקול הוועדה משנת 2002. מסומן נ/14. שם לא חתמת כחברת הוועדה.

ת. אין לזה שום משמעות. למה שכתוב בחלק של חברי ועדה נוכחים. עדין אני משקיפה.

ש. את לא זוכרת למה היו לגירסתך רק 4 חברים בוועדה הראשונה.

ת. ממש לא.

ש. יכול להיות שהתייחסו אליך כחברה ולכן לא התעוררה בעיה.

ת. לא. לא מתייחסים אלי כחברה. אני לא חברה. יו"ר ארגון העובדים שכאן לא מוכן שאגיד מילה. אף פעם לא מתייחסים אלי כחברה. כולם יודעים מה המעמד שלי.

ש. את יודעת שתיק המכרז נעלם. נדרשת כמבקרת להתייחס לזה. אני מדבר על המכרז הראשון.

ת. לא חושבת שנדרשתי. לא זכור לי שנדרשתי.

ש. גם אם היית משקיפה היית בכובע כפול, גם מבקרת.

ת. זה לא כובע כפול. אני יושבת שם כמבקרת.

ש. במכרז יושבת קלדנית.

ת. היום. אז לא ישבה. נדמה לי שכך בשתי הוועדות. נדמה לי שזה חידוש לאחר פסק דין אילן.

ש. הגב' ארגמן, מנהלת תחום מכרזים.

ת. היא לא קלדנית. היא מזכירת הוועדה.

ש. כמזכירה היא לא אמורה על רישום פרוטוקול.

ת. המסמך שהצגת לי זה הפרוטוקול דאז.

ש. כמשקיפה כשמתקבלות החלטות, הן לא מחייבות הנמקה. אני לא מדבר על מהלך הדיון.

ת. אמרתי לך קודם, כמבקרת פניתי מספר פעמים למינהל משאבי אנוש. אמרתי להם שהמסמך הזה שקרוי פרוטוקול אינו פרוטוקול, שהחלטות לא מנומקות, שיש לעשות את זה. השינוי בא בעקבות פסק דין אילן.

ש. תנאי המכרז הראשון היו זהים לאלה שנדרשו בשני.

ת. לא יכולה לאשר. לא עברתי על זה עכשיו שוב. לא היה צריך להיות הבדל.

ש. לגבי שנות ותק כעורך דין פעיל, את זוכרת שהתנאי במכרז הראשון היה 15 שנים.

ת. ממש לא זוכרת. זה לא המכרז היחיד שאני משתתפת בו. אני משתתפת בהרבה מכרזים.

ש. את חתומה על נ/4. נדחתה המועמדות של כולם. הוחלט לא לבחור בהם.

ת. נכון.

ש. זה ההחלטה היחידה באותו פרוטוקול.

ת. בקשתי מעו'ד שמואל חביליו שיראה לי בחוץ את הפרוטוקול. יש שם משהו שלא זכרתי.

ש. זה לב התיק. נכתב שהוחלט לא לבחור בשבעה ולפרסם מכרז נוסף ולהציע מועמדות לשנים ספציפיים, עו"ד שמעון שטיין, עו"ד אלעזר מור אם שטיין יחליט לא לגשת.

ת. ראיתי.

ש. את זוכרת החלטה כזו.

ת. זכרתי שהדברים נאמרו. לא זכרתי שנכתבו בפרוטוקול.

ש. בוועדה השנייה, ישבת כמשקיפה. שנה ומשהו אחרי הוועדה הראשונה. לא נדלקה אצלך נורית, שלא פנו לשטיין ולמור. איך את מסבירה את הוועדה השנייה כאשר החלטת הוועדה הראשונה לא בוצעה.

ת. לא יודעת אם ראו את ההחלטה הזו. התפרסם מכרז.

ש. פה מדובר שהעירייה תציע, ללא פרסום.

ת. אין דבר כזה. הכוונה היא שאחרי שהוועדה הראשונה מסיימת את דיוניה, ומודיעה למועמדים שהוחלט לפרסם מכרז חדש, היא תודיע באותה עת לשני המועמדים האלה כפי שנרשם שם, שהם יכולים להגיש. זה לא אומר שאחרי שנה כשמפרסמים מכרז העירייה צריכה לחפש את המועמדים ולהסב את תשומת לבם.

ש. ההחלטה אומרת שיוצע למועמדים להגיש מועמדות.

ת. לא. ממש לא. חוזרת על מה שאמרתי.

ש. איך את מסבירה את המלים הוחלט להציע לשמעון שטיין להגיש מועמדותו.

ת. אני מפנה להסבר שמסרתי.

ש. את יודעת שעו"ד אלעזר מור היה עו"ד שלך בבית הדין לעבודה.

ת. הוא לא יודע התפרסם מכרז נוסף?

ש. היה צריך להציע לו כדרישת הוועדה. לא היה קושי לאתרו.

ת. הכוונה היתה אחרי המכרז הראשון להגיד לאותם שניים שלא נבחר אף אחד, ושהם מוזמנים להגיש מועמדות במכרז נוסף שייצא. אמרו להם לדעתי, כשהם קיבלו הודעה שהוועדה הראשונה לא קיבלה החלטה.

ש. יש תצהיר של עו'ד מור שלא הודיעו לו ולא הציעו לו.

ת. הוא עובד בלשכה המשפטית. כל מכרז הוא בוודאי יודע על זה. אם לא ידע דואגים ליידע אותו.

ש. למה לא הוחלט בוועדה הראשונה להציע לתובע להגיש מועמדות.

ת. לא יודעת. כפי שכתבתי בתצהירי, זכור לי שהוא עשה רושם טוב בוועדה. כולם היו תמימי דעים על זה.

ש. איפה זה כתוב בפרוטוקולים.

ת. הנושא היחידי שלדעתי היה, הוועדה חשבה שהוא צעיר נדמה לי. אני מחפשת את הסעיף בתצהירי, כתבתי על זה.

ש. אמרת שלא נפסל אף אחד. את יכולה להראות פרוטוקול אחד שבו נפסלו מועמדים אחרי שעברו מיון ראשוני. המילה נפסל לא מופיעה בשום מכרז.

ת. אם עו"ד חביליו היה מגיש מועמדות למכרז השני, מישהו היה יכול להגיד לו אתה פסול. היה מכרז שהתובע ניגש, אחרי זה היה מכרז שלא ניגש, ואז הוחלט להפעיל את התקנה שמאפשרת לקבל מישהו ללא מכרז, והוא התקבל, והיה המכרז השלישי כעבור שנה ואז הוא התקבל.

ש. מה מספר המכרז השני.

ת. לא יכולה לתת אותו כעת.

ש. יכול להיות שאת טועה ולא התקיים מכרז נוסף.

ת. אני זוכרת שהיה.

ש. באותו מכרז שימשת כמשקיפה.

ת. כן.

ש. מי היו המועמדים שם, כמה מועמדים היו, מתי זה התקיים.

ת. לא זוכרת. אני יכולה לחפש על זה חומר במשרד.

ש. האם בפניי הרכב הוועדה השנייה בעניינו של התובע לא הוצג הפרוטוקול של הוועדה הראשונה.

ת. לא זוכרת את זה.

ש. אין התייחסות לעניין הזה.

ת. אני חושבת שהיו אותם אנשים. דינור, בן חיים, דהאן.

ש. תוכלי לאשר שלא הובאה לידיעתם דבר ההחלטה של הוועדה הראשונה.

ת. לא חושבת שזה נכון.

ש. זה לא צויין בתצהיר שלך.

ת. אני מניחה שמנכ'ל העיריה, הוא יו'ר הוועדה, בפתח הדברים במכרז אמר שזה מכרז שני או שלישי לתפקיד.

ש. אני אומר שלא הציג את ההחלטה בנ/4 המחייבת הפניית הצעה מוקדמת לאחד משני מועמדים שהיו עדיפים.

ת. חזרתי על הדברים. אמרתי.

ש. כמשקיפה לא בדקת במכרז הראשון אם היה לעו'ד חביליו ניסיון מעשי של 15 שנים.

ת. מה זה אומר לבדוק אם היה לו ניסיון מעשי. זה היה בשאלון שהמועמד מגיש. הוא מפרט, מתי קיבל רשיון, לפי זה. לא הולכים לברר כל אחד, לחפש, לא מדברים עם המועמדים. אין לנו את היכולת לעשות את זה.

ש. אני אומר לך שהיה צריך להוכיח ניסיון מעשי של תיקים בבית משפט במשך 15 שנים, לא מתי התקבל רישיון לעריכת דין. במועד הראשון לא היו לתובע 15 שנה.

ת. מה שאתה אומר זה שכאשר מועמד מציג רקורד מקצועי במכרז אני צריכה לבדוק, ללכת לבתי משפט, לחפש נאשמים, תובעים, נתבעים. אנחנו לא כך עובדים. אנו מסתכלים על הטופס, ורואים על פניו של הטופס. לפעמים מקבלים תלונות ספציפיות ובודקים יותר לעומק. בשיגרה ביום יום רואים אם הפרטים מולאו ואם הם תואמים לדרישות המכרז. לא מעבר לזה.

ש. במסגרת המינוי הזמני של התובע, נדרשת להביע דעה בחוות דעת אם אפשר לקבל את מועמדותו. אני מפנה למסמך נ/8. נתת חוות דעת בכתב.

ת. הוא פנה אלי טלפונית ושאל אותי וזהו. את התרשומת ראיתי רק עכשיו. אני לא אחראית למה שהוא כתב. נתתי לו תשובה. זה מה שהיה.

ש. בדקת, לא נתת תשובה במקום.

ת. לפעמים אני מבקשת לבדוק. אני לא זוכרת מה היה במקרה הזה.

ש. מנ/8 עולה שלא חזרת באותו זמן.

ת. יכול להיות.

ש. למה חוות דעתך לא נעשית בכתב.

ת. הפנייה היתה בעל פה. התשובה ניתנה בעל פה. אני לא נותנת חוות דעת משפטיות. הוא שאל לאור ניסיוני בוועדות קבלה. זו לא חוות דעת משפטית. זה לא תפקידי.

ש. למה את לא מפנה ליועץ המשפטי.

ת. הוא פנה אלי נוכח ניסיוני במכרזים והיכרותי עם הנוהל. לא ביקש חוות דעת משפטית. בן חיים הוא עורך דין בהשכלתו. אני בטוחה שיודע שאם רוצים חוות דעת משפטית לא פונים למבקרת העירייה.

ש. האם בן חיים היפנה את תשומת ליבך לפרוטוקול נ/4.

ת. לא זוכרת.

ש. נכון שכשהשבת לו לא קראת את נ/4.

ת. לא יכולה לזכור.

ש. אם היית רואה לא היית אומרת שאי אפשר למנות אלא מפנה לשנים האחרים.

ת. ממש לא.

ש. מי שצריך להכריע בשאלה זו הוא יועץ משפטי של העיריה.

ת. הוא נותן חוות דעת משפטיות.

החלטה

החקירה בעניינה של העדה מתמשכת. נקצב בזה פרק זמן של 10 דקות נוספות להשלמת החקירה. השעה כעת היא 11:06.

ניתנה היום, 30 בנובמבר 2009 במעמד הצדדים.

עודד שחם, שופט

ש. בן חיים ביקש שתבדקי את הנוהל לפי סעיף 52 ב.

ת. נכון.

ש. נכון שהסעיף לא רלוונטי ולא עוסק בתחום. העניין מכוסה על ידי תקנה 34 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) והנוהל של העירייה. הנוהל העירוני מסומן נ/15. מה ההבדל בין הנוהל ובין התקנות.

ת. מעיינת. צריכה להיות זהות.

ש. השבת לפי סעיף 58 לנוהל העירוני.

ת. כן.

ש. יש הבדל בין הנוהל ובין תקנה 34.

ת. אני יודעת לעמוד על ההבדל. ברישא של הנוהל, לא זהה לחלוטין לסעיף 34. יש שינויים טכניים. מותאמים לזה שזה לא ראש העירייה, האצלת סמכויות של מנכ"ל. בעיקרון זה אותו דבר.

ש. הנוהל בסעיף 58 לנוהל מדבר על מנכ'ל, וסעיף 34 מדבר על ראש עיר . לפי מה הוא מונה.

ת. הוא מונה לפי שני המסמכים. בתקנות מדובר על ראש העיר. בנוהל מדובר על מנהל כללי או משנה, או מנהל משאבי אנוש. אני מניחה שהם סומנו בנוהל לפי האצלת סמכויות של ראש העיר. לכן אני אומרת שמונה לפי שני המסמכים. אני בטוחה.

ש. מראה לך את החלטת המועצה, שמדברת רק על תקנה 34.

ת. בסדר. תשובתי לא משתנה.

ש. ניהלת שיחה עם עו'ד אלעזר מור במסדרון אחרי המכרז.

ת. ניהלתי איתו הרבה שיחות.

ש. בקשר למכרז הראשון או השני.

ת. לא זוכרת. יכול להיות ששוחחתי איתו, במגבלה שהדיונים של ועדות קבלה הם חסויים. יכול להיות ששוחחתי איתו. שוחחתי איתו על כל מיני דברים.

ש. עו'ד מור טוען בתוקף שאמרת לו שאת מודעת לפער העצום שיש בינו ובין המועמדים האחרים, הכוונה למור.

ת. למיטב זכרוני לא אמרתי דבר כזה, לא מתקבל על הדעת שאומר דבר כזה למועמד במכרז.

ש. יכול להיות שאמרת לו שיש פער גדול בין התובע ובין יתר המועמדים.

ת. לא אמרתי לו את זה. לא דיברתי איתו על המועמדות שלו או של התובע.

ש. יכול להיות שאמרת לו את זה אחרי המכרז השני.

ת. לא אמרתי לו את זה על זה.

ש. מקריא מסעיף 9 לתצהיר עו'ד מור.

ת. זה מגוחך. לא היה ולא נברא.

ש. נבחרת למבקרת העירייה בשנת 1997.

ת. נכון.

ש. בזמן כהונתו של אהוד אולמרט כראש העיר.

ת. נכון.

ש. הגשת קורות חיים במכרז שנבחרת.

התובע. מתנגד. השאלה לא רלוונטית.

בא כוח הנתבע. לטענתנו, הגברת היתה חברת הוועדה הראשונה והיתה מחוייבת לציית לראש העיר בכל. החיוב הזה נבע מכך שבמכרז שלו לא עמדה בתנאי המכרז. ההחלטה למנותה למבקרת העירייה היתה ללא אפשרות להתנגד לה בלחץ נוראי של ראש העיר ואלה שלמי תודה לראש העיר לרצון שלו להביא למינוים שהוא חפץ בהם.

התובע. עומד על התנגדותי. הטענה לא נטענה בכתב התביעה. יש גבול למה שבית משפט יתיר. לא נדון עכשיו במכרז של שנת 1997 שבו מונתה הגב' רובין.

החלטה

אין בידי בשלב זה לשלול על הסף את התיזה המועלית על ידי בא כוח הנתבע. עם זאת, אין בכוונתי לאפשר אלא מספר מועט של שאלות בכיוון זה. ההתנגדות נדחית.

ניתנה היום, 30 בנובמבר 2009 במעמד הצדדים.

עודד שחם, שופט

ש. כשהיית מועמדת למבקרת העירייה היה תנאי חוקי של ניסיון של שנתיים של ביקורת או השתתפות בהשתלמויות לפי סעיף 3(5) של חוק הביקורת הפנימית.

ת. חוק הביקורת הפנימית לא חל כאן. זה מבקר עירייה. לתפקיד מבקרת העירייה מוניתי על ידי מועצת העיריה. לא במכרז. לא מלאתי קורות חיים למכרז. זה היה הדין באותה עת. בשנת 2005 פקודת העיריות שונתה. היום יש צורך במכרז לתפקיד הזה. היה תנאי שצריך שנתיים עבודת ביקורת, היתה חוות דעת אחת או שתים שהיה לי את הניסיון הזה משום שבתפקידי הקודם ערב מינויי הייתי משנה ליעוץ המשפטי של העירייה ובתפקידי זה הייתי רפרנטית קבועה למבקר העירייה הקודם מר עוזי סיוון. סיוון נתן חוות דעת שהסיוע שלי שניתן לו בהיותו מבקר העירייה הכשיר את הניסיון. נדמה לי שהיה גם מכתב בעניין זה של היועץ המשפטי של העירייה באותה עת, עו"ד אליאב. הדבר נבחן על ידי משרד הפנים, לשכת המבקרים הפנימיים. חד משמעית אף אחד לא חלק על זה.

ש. בתיק שלך אין חוות דעת של אסא אליאב ועוזי סיוון.

ת. אולי מי שהעלים את תיק המכרז העלים גם את זה.

ש. מציג את פרוטוקול מועצת העירייה בעניין מינוייך. מסומן נ/16. בוועדת המכרזים היתה סתימת פיות כשביקרו את מינוייך.

ת. זו מועצת העירייה. לא ועדת מכרזים. לא היה ניסיון לסתימת פיות.

ש. עובר לשתי הוועדות ידעת שאולמרט ודינור רוצים במינוי התובע, ולכן נתת לעניין הזה לזרום, בלי שהפעלת את הידע והניסיון הרב שלך בתחום הביקורת, כאשר העניין התגלגל בלי הנמקות ותוך הפרות של המכרז הראשון.

ת. אני חושבת שהניסיון שלי כמבקרת העיריה, גם בתקופת אולמרט ודינור, מדבר בעד עצמו. מעולם לא הייתי יס מן של אף אחד מהם, ושל אף אחד.

חקירה חוזרת.

ש. את רוצה להשלים משהו לגבי נ/16.

ת. היחיד שלא הצביע בעד מינויי הוא חבר המועצה אז משולם עמית שניגש אלי לפני או אחרי הישיבה ואמר שבאופן עקרוני לא הליך נכון שהמוע צה ממנה מבקר, ומבקר המדינה צריך. שיש לו התנגדות עקרונית ולכן נמנע. הוא בא להסביר לי את זה. לדעתי פרט לו היתה בחירה פה אחד.

החלטה

אני פוסק לעדה שכר בטלה והוצאות נסיעה בסך של 300 ₪, אשר ישולם בשלב זה על ידי התובע.

ניתנה היום, 30 בנובמבר 2009, במעמד הצדדים.

עודד שחם, שופט

ב"כ התובע: אלה עדיי.

ב"כ הנתבע: מגיש מכתב מיום 11.12.00. מסומן נ/17.

החלטה

גמר הוכחות ביום 1.6.2010 שעה 8:30 – 13:00. מובהר כי סיכומי הצדדים יישמעו בעל פה, במועד האמור.

ניתנה היום, 30 בנובמבר 2009, במעמד הצדדים

עודד שחם, שופטמעורבים
תובע: עו"ד חביליו יוסף
נתבע: דהאן ציון
שופט :
עורכי דין: