ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גריידי לי זיו נגד בנק דיסקונט :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא008046/09

בפני:

כבוד הרשם נמרוד פלקס

תאריך:

30/11/2009

בעניין:

גריידי לי זיו

המבקשת

נ ג ד

בנק דיסקונט

המשיב

החלטה

1. בפני התנגדות המבקשת לביצוע שטר, אשר עניינה בארבע המחאות ע"ס 25,000 ₪ כ"א, אשר נמשכו לפקודת המבקשת וסוחרו למשיב, שהינו תאגיד בנקאי.

המבקשת מעלה מספר טענות המקימות לה לטעמה הגנה מפני התביעה על פי השטר. להלן אדון בטענותיה.

2. המבקשת ערבה לחובות חברה בשם ל.א.ד.נ. אחזקות בע"מ (להלן – "החברה") כלפי המשיב. בגין ערבות זו הוגשה כנגד המבקשת תביעה אחרת בשל יתרת החוב בחשבון אותו ניהלה החברה אצל המשיב. אליבא דהמבקשת דין התביעה השטרית דנן להידחות, שכן אין לקבל מצב בו יפרע המשיב פעמיים בגין אותו החוב. טענת המבקשת אינה מקימה הגנה מפני התביעה דנן. עילת התביעה השטרית ועילת התביעה החוזית בגין הערבות הינן עילות נפרדות ואין כל פסול שהמשיב יתבע את המבקשת בגין שתי העילות יחדיו, אך יחד עם זאת אין הוא רשאי להיפרע מהמבקשת פעמים בגין אותו החוב. המבקשת אינה מתיימרת אף לטעון, כי פרעה את החוב וככל שתפרע את החוב והמשיב יבקש להיפרע ממנה פעם נוספת, בגין אותו החוב תוכל המבקשת להגיש בקשה מתאימה בטענת "פרעתי" אל הערכאה המוסמכת.

3. המבקשת טוענת, כי המשיב גרם לחברה נזקים כבדים בכך שגרם לקריסתה הכלכלית, וזאת הואיל וחרף המוסכם סירב לכבד המחאות אותן משכה החברה על חשבונה אצל המשיב. כן הפר המשיב את חובות האמון אותן הוא חב כלפי החברה עת המליץ לחברה ליטול אשראי מחד ומאידך להפקיד את נכסיה בפיקדונות וחסכונות. כמו כן נטען, כי במעשיו הנטענים התנה המשיב שירות בשירות. כן הגדיל המשיב את שיעורי הריבית בחשבון החברה וחייבה בעמלות ובריבית, ללא הסכמת החברה.

אמנם לכאורה עשויות היו טענות המבקשת דלעיל להקים לה הגנה מפני תביעת המשיב. דא עקא, שעסקינן בטענות כלליות וסתמיות, אשר אינן עולות בקנה אחד עם חובת הפירוט הנדרשת מבעל דין המבקש להתנגד לביצוע שטר. השוו: ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3) 518, 526; ע"א 4345/05 שובל שדמה מימון וסחר בע"מ ואח' נ' בנק לפיתוח התעשיה (פורסם במאגרים).

לא פורט שיעור הנזק, אשר ככל הנראה מקים כנטען לחברה ומכוחה למבקשת טענת קיזוז; לא פורטו חיובי העמלות והריבית השגויים, או המופרזים, כנטען וכן לא ניתן כל פירוט מינימלי לטענה, כי בבד בבד להפקדת סכומי כסף בפיקדון ו/או בתכנית חסכון היה בחשבון החברה חוב.

טענות המבקשת הינן איפוא סתמיות ואין בהן כדי להקים הגנה מפני התביעה דנן.

4. לבסוף אפנה לטענת המבקשת, כי טיעונה הינו חלקי ולא מפורט הואיל ואין בידיה את כל המסמכים הנדרשים לשם הפירוט. אכן הטענה בדבר אי המצאת המסמכים הנדרשים לשם הכנת ההגנה עשויה הייתה להצדיק מתן רשות להתנגד מפני ביצוע השטר. השוו: רע"א 3545/90 בנק המזרחי נ' אפ. אר. למימון (פורסם במאגרים). דא עקא, שהיה על המבקשת להתכבד ולפנות אל המשיב בבקשה לגלות את אותם מסמכים ספציפיים המקימים לה הגנה ממשית מפני התביעה. ראו: רע"א 3545/90 הנ"ל; ע"א 6514/96 חניון המרכבה נ' עירית חולון, פ"ד נג(1) 390; ע"א 3376/05 משולם נ' בנק איגוד (לא פורסם). המבקש אף אינה מתיימרת לטעון, כי פנתה אל המשיב בדרישה כאמור וסורבה.

מכל המקובץ עולה, כי תצהיר המבקשת אינו מגלה הגנה אפשרית מפני התובענה על פי השטר, ולפיכך דין בקשתה להידחות.

הואיל ולא התבקשה עמדת המשיב, אין צו להוצאות.

עיכוב הליכי ההוצאה לפועל מבוטל בזה.

ניתנה היום י"ג בכסלו, תש"ע (30 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

ציפי

נמרוד פלקס, רשםמעורבים
תובע: גריידי לי זיו
נתבע: בנק דיסקונט
שופט :
עורכי דין: