ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקוב עמוס נגד זפט מרים :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא008024/09

בש"א 7666/09

(ת.א. 9166/09)

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

30/11/2009

יעקב עמוס

בעניין:

המבקש

נ ג ד

זפט מרים

המשיבה

החלטה

1. המשיבה הגישה תביעה כספית על סך 1.871.443 ש"ח כנגד המבק'ש וזא בגין דמי שכירות שלא שולמו על ידי המבקש הכל כמפורט בכתב התביעה שהוגש ביום 3.9.09.

2. ביום 18.10.09 עתרה המשיבה להטלת צו עיקול זמני (בש"א 7666/09) על נכס שבבעלות המבקש וכן על זכויות אשר מגיעים ו/או יגיעו למבקש אצל בנק לאומי לישראל ובנק דיסקונט לישראל.

3. ביום הגשת הבקשה ניתנה החלטה כי הבקשה תידון לאחר שהמשיבה תמציא כתב ערובה מטעם צד ג'. רק ביום 27.10.09 הומצא כתב ערבות להנחת בית המשפט ובו ביום ניתנה החלטה לפיה בית המשפט נעתר לבקשה להטלת צו העיקול הזמני.

4. ביום 28.10.09 שהיה יום ה' בשבוע הנפיקה מזכירות בית המשפט הודעה למחזיקים הנ"ל.

5. ביום 2.11.09 שהיה יום ב' בשבוע הומצאו למבקש כתב התביעה על נספחיו, צו העיקול בצירוף הבקשה להטלת עיקול זמני על נספחיה.

6. בקשה זו הוגשה על ידי המבקש ביום 2.11.09 הוא יום מסירת צו העיקול לידי המבקש.

7. המבקש טוען בבקשתו כי נודע לו על אודות צו העיקול עת קיבל שיחת טלפון מבנק דיסקונט בו הוטל העיקול על חשבונו וזאת עוד ביום 29.10.09 שהיה יום ו' בשבוע.

במאמר מוסגר יש לציין כי מאחר ולמבקש נודע על צו העיקול כבר ביום 29.10.09 , הרי שהעובדה כי מאחר ונודע לו על הצו כבר ביום 29.10.09 הרי שלגירסת המבקש מסירת הצו לידיו ביום 2.11.09 חרגה ממסגרת שלושת הימים שבו היה על המשיבה לבצע את מסירת הצו והבקשה בתוך 3 ימים.

8. לאור האמור בסעיף 7 לעיל עותר המבקש לבטל את צו העיקול.

9. המשיבה בתגובתה לבקשה טוענת כי צו העיקול בוצע ביום 29.10.09 שהיה כאמור יום ה' בשבוע.

לגירסת המשיבה נודע לה על מתן צו העיקול לאחר חיפוש באתר האינטרנט של בית המשפט. בנסיבות אלה טוענת המשיבה כי צו העיקול נמסר למבקש בתוך שני ימי עבודה ולפיכך מילאה היא אחר מצוות התקנות המחייבה לבצע המסירה בתוך 3 ימים במסירה אישית.

10. המבקש דבק בתגובתו לתגובת המשיבה בגירסתו כי נפל פגם מהותי מצד המשיבה באי עמידה בהוראת התקנות.

11. במחלוקת בין הצדדים דעתי היא כדעת המשיבה.

אכן, החלטה על מתן הצו אכן ניתנה ביום 27.10.09 וזאת לאחר שהמשיבה המציאה את כתב הערבות שנתבקש.

החלטה זו אף שהוקלדה לא שוגרה על ידי מזכירות בית המשפט למשיבה תחת זאת הנפיקה המזכירות הודעה למחזיקים בלא ששיגרה את ההחלטה על מתן הצו למשיבה שביקשה אותו. זאת ועוד, המשיבה אשר עקבה אחר ההליכים בתיק גילתה על מתן הצו רק ביום 29.10.09 שהיה יום ו' בשבוע. עם גילוי מתן הצו ובלא ידיעה על כך שמזכירות בית המשפט הנפיקה את ההודעות למחזיקים ביום 28.10.09 ואשר ככל הנראה, הגיעו לאחד המחזיקים ביום 29.10.09 שהיה יום ו' בשבוע נודע לה על מתן הצו.

אכן, משנודע לה על מתן הצו ביום 29.10.09 היא אכן עמדה בשלושת הימים שנקצבו לה למסור את הצו למבקש.

12. אף אם טעיתי במסקנתי הנ"ל, הרי שלא מצאתי עילה להורות על פקיעת הצו, אף אם אאמץ את גירסת המבקש כי יש למנות את מנין שלושת הימים הינם מיום 28.10.09 חשוב להזכיר כי ימי ו' ושבת שהיו ה- 29.10.09 ו- 30.10.09 ימים שבהם בית המשפט אינו פועל, כך שרק ביום א' שהיה 1.11.09 ניתן היה לסור למזכירות בית המשפט על מנת ליטול את הצו והבקשה ולמסרה לידי המבקש.

אם לא די בכך, הרי שבתי המשפט קבעו לא פעם כי פקיעת העיקול בשל פגם בהמצאה אינה פקיעה אוטומטית.

פסק הדין עליו מסתמך המבקש הינו החלטת כב' השופט זילברטל בבש"א (ים) 3559/06 בענין EDOOR TON ואח' נ. יובנק בע"מ.

בית המשפט המחוזי אמנם חזר על ההלכה כי כאשר נפל פגם בהליך זמני המתנהל במעמד צד אחד כדוגמת בקשה למתן צו עיקול זמני,יש לדקדק ולהקפיד הקפדה יתרה במילוי מצוות התקנות, אך יחד עם זאת ממשיך הוא וקובע כי:

"פקיעת העיקול גם היא אינה בכל מצב פקיעה מדעיקרא אל "פקיעה יחסית" (על משקל בטלות יחסית) לא בכל ההקשרים נכון יהא להתייחס לעיקול שניתן במעמד צד אחד ושפקע מתוקף תקנה 370 כאל עיקול שכמוהו כאין וכאפס כאילו מעולם לא היה קיים".

משמעות הדברים הינה שלבית המשפט שיקול דעת לקבוע אחרת מכח תקנה 370(3) לתקנות.

בנסיבות שבפנינו אף אם היה איחור של יום אחד כגירסת המבקש אותה כאמור לא קבלתי, הרי שדי בעובדה כי במניין שלושת הימים היו ימי שישי ושבת שבוודאי יום שבת אינו יום עסקים שבו ניתן לבצע מסירה של הצו, הרי שמסירת הצו ביום 2.11.09 היתה סבירה בנסיבות הענין ומכוח שיקול הד עת אני קובע כי צו העיקול לא פקע.

13. אשר על כן הבקשה נידחת.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ג בכסלו, תש"ע (30 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אורי פוני, רשם

ציפימעורבים
תובע: יעקב עמוס
נתבע: זפט מרים
שופט :
עורכי דין: