ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלאכי נגד אזולאי :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בשא004470/09

בפני:

כבוד השופט פרסקי יעקב

תאריך:

30/11/2009


בעניין:

אזולאי שלמה (חנן) - בעצמו

המבקש

נ ג ד

מלאכי שמשון

ע"י ב"כ עו"ד יצחק אלקבץ

המשיב

החלטה

בקשות שהוגשו לאחר סיום הליך בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת התשס"ב – 2001.

מבוא

מר מלאכי שמשון (להלן: "שמשון"), המבקש בתיק העיקרי, הגיש בקשה בשם אשתו הגב' מלאכי אתי, בקשה בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת התשס"ב – 2001 (להלן: "החוק"). הבקשה הוגשה כנגד מר אזולאי שלמה (חנן) להלן: ("שלמה"). נטען כי שלמה מטריד ומאיים ושולח מסרונים מאיימים וכי שלמה אשר מתגורר בחצרם של שמשון ואשתו גורם להם חשש כבד לשלוות חייהם. שמשון טען בדיון במעמד צד אחד מיום 12.10.09 כי שלמה מאיים על אשתו ברצח וכי היא פוחדת מאוד. במהלך הדיון ניתן צו במעמד צד אחד בהתאם לחוק.

בדיון שנקבע במעמד הצדדים ביום 18.10.09, פתח שלמה בתמיהה ובשאלה מדוע אשתו של שמשון לא התייצבה לדיון. במהלך הדיון פירט שלמה את השתלשלות העניינים. שלמה פירט ששכר משמשון ואשתו יחידת מגורים וכי יש בין הצדדים סכסוך כספי. שלמה הדגיש כי לאור מהלך הדברים פינה את יחידת הדיור ששכר אצל שמשון ואשתו. שלמה ביקש להחזיר את המפתח וכן ביקש כי שמשון יחזיר את השיקים שניתנו לצורך השכירות. הוסיף שלמה וציין כי הוא מוכן להשיב את המפתח באמצעות צד שלישי תמורת אישור כי פינה את יחידת הדיור.

בהמשך הדיון הצהיר שלמה כי פינה את היחידה ששכר כאמור. בהחלטה ציינתי כי שלמה השכיל לעזוב את המקום שהיווה נקודת חיכוך ומחלוקת, ובכפוף לכך שרשמתי בפני כי קיימות מחלוקות אזרחיות בין הצדדים, למרות הסכמה מסוימת שעלתה בדיון, הוריתי על דחיית הבקשה שהגיש שמשון. ההסכמה בדיון היתה ששלמה ישיב את מפתח הדירה ואילו שמשון יאשר את פינוי הדירה, ומבלי לגרוע מכך שיש בין הצדדים מחלוקות נוספות, (להלן: "ההסכמה הדיונית").

הבקשות שבפני

שלמה,שהינו המשיב בתיק העיקרי, הגיש מספר בקשות. הראשונה, לתקן את הפרוטוקול באופן שירשם כי הסכמת הצדדים לכך ששלמה ישיב את המפתח ויקבל אישור על פינוי הדירה כפופה לתנאי נוסף של השבת השיקים שנתן לשמשון. השנייה, בש"א 4636/09 ולפיה בית המשפט יורה למשטרת ישראל לפתוח בחקירה כנגד שמשון ואחרים שעניינה זיוף ומרמה בין היתר בשל כך שאשתו של שמשון לא התייצבה לדיון וכן בשל זיוף לכאורה בתצהיר שתומך בבקשה בתיק העיקרי. השלישית, בש"א 4638/09 שעניינה בזיון בית המשפט ובזיון הצו ולפיו לא קיים שמשון את ההסכמה הדיונית האמורה.

בתגובה טען שמשון כי תיקון הפרוטוקול מהווה תוספת שלא היתה במקור. לגבי אי התייצבות אשתו של שמשון לדיון נאמר כי הדבר נבע בשל חששה משלמה וכי הבקשה הינה קנטרנית. לגבי צו בשל בזיון בית המשפט טוען שמשון כי מי שביזה את בית המשפט הינו שלמה עצמו ששינה מההסכמה וניסה להוסיף תוספת חסרת תום לב שלא הייתה במקור.

דיון

במסגרת החוק שלעיל, ישנה סמכות למתן סעד דחוף ומהיר למקרים של הטרדה מאיימת. סע' 2(א) לחוק מגדיר הטרדה מאיימת בזו הלשון:

"הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו".

מטרת החוק לא באה למצות את כל המחלוקות בין הצדדים אלא להביא למתן סעד מהיר שיביא למניעת ההטרדה המאיימת. כאמור, הבקשה העיקרית, בתיק העיקרי, בנסיבות שפורטו נדחתה.

ככול ששלמה מבקש תיקון הפרוטוקול וההסכמה הדיונית, על פני הדברים לא ניתן להיעתר לבקשתו. עסקינן בהליך מהיר ודחוף שלא ניתן במסגרתו לפתור את כל המחלוקות האזרחיות בין הצדדים. הדברים שצויינו בפרוטוקול כחלק מההסכמה הדיונית, משקפים את הסכמות הצדדים באותה עת. בהתאם לפרוטוקול, הדבר שהטריד את שלמה ולכאורה, בעדיפות, היה קבלת אישור שהוא פינה את הנכס תוך שנשמרו זכויותיו לנקוט בהליכים רגילים. לפיכך אין מקום לתיקון הפרוטוקול והבקשה לתיקון הפרוטוקול נדחית.

לגבי הבקשה ולפיה על בית המשפט להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה פלילית, לא ברור הצורך בתיווך בית המשפט. עסקינן בסיטואציה במחלוקת. שלמה יכול לפנות ישירות ולהגיש תלונה ככול אזרח ומבלי שעל בית המשפט בהליך זה להביע דיעה כלשהי לגביו. סיכומו של דבר, אין מקום לבקשה ואני מורה על דחיית בש"א 4636/09.

לגבי הבקשה לצו לפי פקודת בזיון בית המשפט, נטען כי על שמשון לקיים את הוראות ביהמ"ש והוא לא נוהג כך. כעולה מחילופי הדברים בין הצדדים, נושא ההסכמה הדיונית מצוי במחלוקת. בהתאם להלכה הפסוקה, הליך של בזיון בית המשפט יופעל רק במקרים חריגים. הצדדים הסכימו כי נותרו בינהם מחלוקות שעוד יתבררו. לפיכך, אין בענייננו נסיבות לפיהן על ביהמ"ש להורות על הפעלת המנגנון של בזיון בית המשפט. לפיכך, אני מורה על דחיית בש"א 4638/09.

סיכום

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, לא מצאתי לקבל את בקשת שלמה לתיקון פרוטוקול וכן מצאתי כאמור להורות על דחיית הבקשות, בש"א 4636/09 וכן בש"א 4368/09.

בנסיבות הענין לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ג בכסלו, תש"ע (30 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

יעקב פרסקי, שופט


מעורבים
תובע: אזולאי שלמה
נתבע:
שופט :
עורכי דין: