ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרן נגד מועצה מקומית גבעת זאב :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 012203/08

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

תאריך:

18/11/2009

בעניין:

1 . הרן רבקה

2 . וינברג אהובה

3 . ליננברג מלכה

4 . קלמס יואל

5 . גלמונד חיה

תובע

נ ג ד

  1. מועצה מקומית גבעת זאב
  2. היועץ המשפטי לממשלה
נתבע

נגד

3. יצחק ברדראין

4. חיים קהתי

5. חיה גלמונד

נתבעים פורמליים

החלטה

1. לפני בקשה למתן צו עיון במסמכים בהתאם לתקנה 116 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 נגד נתבעת מס' 2.

2. ב"כ התובעים מבקש להורות על עיון במסמכים הבאים:

לוח הזכויות הלא סופי, על 392 עמודיו (כולל תרגומו).

ספר הרישום המנדטורי של ביתוניה, על 9 עמודיו.

ספר הרישום הירדני, אשר אוזכר בפרוטוקול הדיון 3.9.09, בסעיף 27 בע"מ 16.

תיק בקשה להיתר 18/85

תיקי ההסדר המאוזכרים בסעיף 23 בע"מ 15 לפרוטוקול מיום 3.9.09.

3. נתבעת מס' 2 מסכימה לגלות העתק מלוח הזכויות המתייחס לחלקות 27,44,ו 47 בגוש 26 וכן לעיין בתיק הבקשה להיתר 15/85 בכפוף להסכמת הנתבע הפורמלי 3 ומתנגדת לעיון בכל שאר המסמכים הנדרשים.

לוח זכויות הלא סופי על 392 עמודיו כולל תרגומו.

4. התובעים טוענים כי חלקה 18, החלק הארי של המקרקעין נשוא הדיון נרשמה על שם הממונה הירדני על נכסי האוייב, למרות שהליכי ההסדר מעולם לא הושלמו. לטענתם, הנתבעת מבקשת להוכיח באמצעות הצגת לוח הזכויות הסופי שחלקה 18 נרשמה על שם הממונה ומכאן ההנחה שהמקרקעין הוקנו לממונה משום שניתן להניח שרישום בלוח הזכויות נעשה כדין על בסיס קיומו של צו הקנייה ועל מנת לסתור טענה זו עליהם לעיין בלוח הזכויות במלואו.

5. הנתבעת טוענת כי הלוח במלואו מתייחס למקרקעין אשר אינם חלק מהמחלוקת בתביעה זו והדרישה לגלות את מלוא הלוח היא בגדר "משא דייג" שאין לאפשרו.

הנתבעת הגישה במסגרת תצהיריה העתק מלוח הזכויות המתייחס לחלקות 18 ו-42 בגוש 26 ולכן אין היא מתנגדת לאפשר עיון בלוח הזכויות המתייחס לחלקות 27, 44 ו-47 בגוש 26 אשר נכללים במקרקעין אשר לטענת התובעים הינם בעלי זכויות בהם.

6. מכיוון שהתביעה דנה בחלקות 18,27,44 ו-47 בגוש 26 וההחלטה בערעור אפשרה לנתבעת להשמיע את עמדתה בלי לאפשר לרחבת חזית למי מהצדדים הרי שאני מאשר עיון בלוח הזכויות בנוגע לזכויות בעלות הרלוונטיות המתייחס לחלקות 18,27,44 ו-47 בגוש 26 כאשר הנתבעת תתרגם את העמודים הרלוונטים לשפה העברית.

ספר הרישום המנדטורי

7. טוענים התובעים כי לפי תצהירו של מר עוזי גילה, מטעם הנתבעת, הוא כי עיין בספר הרישום המנדטורי והוא לא מצא כי ישנן חלקות אחרות הרשומות על שם יהודים אשר עשויות היו להיות מקור לתביעתו של הממונה על נכסי האוייב לזכויות בחלקות 18 ו-42 בגוש .

8. התובעים דורשים לעיין בספר הרישום המנדטורי במלואו על מנת לאמת כי אין חלקות אחרות הרשומות על שם יהודים כטענת הנתבעת.

9. לטענת הנתבעת עליה לגלות רק את החלקים הרלוונטיים לתביעה זו ולא את כל האינפורמציה בנוגע למקרקעין שאינם רלוונטיים לתביעה זו.

10. אני מאשר עיון בספר המנדטורי, רק בחלקים הרלוונטיים לתביעה זו שכן חיפוש זכויות יהודים נוספים בספר הרישום המנדטורי הוא בגדר "מסע דייג" והרחבת חזית אסורה.

ספר הרישום הירדני

11. התובעים טוענים כי קיים פער בין הזכויות הרשומות בלוח הזכויות לבין השמות בשטרות בספר הרישום המנדטורי והמקור לפער נעוץ בשינויים שנעשו במשך השנים עקב עסקאות במקרקעין שבוצעו.

12. הנתבעת טוענת כי המסמכים הרלוונטיים גולו ואין לחייבים להציג מסמכים שאינם רלוונטיים למקרקעין נשוא התביעה דנן.

13. ספר הרישום הירדני הוא המעודכן למעט אם לא בוצעו עסקאות שאז הזכויות רשומות בספר הרישום המנדטורי, ולכן אני מאשר עיון בדפי הרישום הרלוונטיים לתביעה זו בלבד.

בקשה להיתר

14. קיימת הסכמה בעניין זה ועל כן אני מאשר עיון בהיתר 18/85.

תיקי ההסדר

15. התובעים מבקשים לעיין בתיקי הסדר שאינם שייכים לחלקה נשוא התביעה ומכאן שאיני מאשר את העיון בהם.

16. אין צו להוצאות.

ניתנה היום א' בכסלו, תש"ע (18 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: הרן רבקה
נתבע: מועצה מקומית גבעת זאב
שופט :
עורכי דין: