ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברזילי יוסף נגד הכונס הרשמי :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

פשר000482/04

בפני:

כבוד השופטת חני הורוביץ

תאריך:

17/07/2008

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980

הפקודה

בעניין:

ברזילי יוסף ת.ז. 051952604

ע"י ב"כ עו"ד

גריידי אחיקם

החייב

- נ ג ד -

הכונס הרשמי

הכונ"ר

פסק דין

1. בקשת חייב להכריזו פושט רגל.

החייב יליד שנת 1953, גרוש ואב לשלושה ילדים בגירים. לטענתו הוא מתגורר אצל אמו בחדרה.

החייב איננו עובד ומתקיים מגמלה חודשית ממשרד הביטחון, בסך כ- 3,000 ₪.

מבוא

2. ביום 06.02.05 ניתן צו כינוס לנכסי החייב עפ"י בקשתו בגין חובות מוצהרים בסך 1,575,556 ₪ ל-13 נושים. לחייב נפסק תשלום חודשי בסך 400 ₪, החל מיום 01.03.05.

נגד החייב הוגשו 3 תביעות חוב בסך 349,568 ₪. מתוך תביעת החוב של מס הכנסה, סך 19,312 ₪ נתבע בדין קדימה. יש לציין כי החייב לא המציא אישור על המצאת צו הכינוס לנושים, בהתאם להוראות בצו הכינוס.

3. החייב הצהיר כי נפתחו נגדו 14 תיקי הוצל"פ, נערכו לו חקירות יכולת ונעשה לו איחוד תיקים בשנת 2000.

ביום 17.08.05 וביום 24.08.05 התקיימו אסיפות נושים בעניינו של החייב. החייב לא התייצב לשתי האסיפות. לא נרשמה נוכחות מטעם מי מהנושים בשתי האסיפות הנ"ל.

גרסת החייב לגבי הסיבות להסתבכותו הכלכלית

4. לטענת החייב בשנת 1990 פתח מסעדה בערד, מבלי שהיה לו ידע בתחום. לשם כך נטל הלוואה, על מנת לשלם עבור שכירות המבנה, ציוד וסחורה. עם הזמן ההוצאות עלו על ההכנסות. במטרה להציל את העסק נטל החייב הלוואה נוספת, שלא עזרה להעביר את העסק לפסים רווחיים וכשנתיים לאחר מכן, העסק נסגר.

5. בשנים 1995-1996 ניהל החייב עסק לתיקון מזגנים. גם עסק זה לא צלח.

6. החייב נפצע במלחמת יום כיפור והינו בעל 50% נכות. עקב המצב אליו נקלע, פנה החייב למשרד הביטחון לשם קבלת עזרה, אך נענה בשלילה. מנגד, החובות הלכו תפחו וצברו ריביות גבוהות.

כתוצאה מהמצב, התפרקה משפחתו והוא התגרש מאשתו.

מדו"ח הכונ"ר, שהוגש לפי סעיף 18 ד' לפקודה, עולים המימצאים הבאים:

7. לחייב חובות ל-5 בנקים שונים. לטענת הכונ"ר החייב לא נתן הסבר מספק מדוע נטל כל כך הרבה הלוואות.

8. החייב לא הציג מסמכים שנדרש להציגם, לרבות פירוט מלא של כל חשבונות הבנק בהם השתמשו הוא וגרושתו (החייב המציא פרטים לשני חשבונות בלבד); מסמכים לפתיחת חשבונות הבנק ולנטילת ההלוואות; דו"חות רווח והפסד, שומות מס הכנסה, טפסי 1301 לעסק ע"ש החייב וגרושתו.

9. החייב לא התייצב לשתי אסיפות הנושים בעניינו.

10. החייב נחקר בחקירה פומבית בביהמ"ש ביום 20.11.06.

מהחקירה הפומבית עולה כדלקמן:

א. החייב צרף לדוחות החודשיים קבלות רבות של רכישות שונות, שאינן תואמות את שהוא טוען לגבי מצבו הכלכלי והאישי.

ב. החייב אינו מתגורר בחדרה, כפי שהוא טוען. ביקור בית והקבלות שהמציא החייב לעניין ניהול משק הבית, מעידים על עובדה זו. מעיון בקבלות עולה כי החייב רוכש טבליות למדיח, על אף שבמטבח בו טוען כי הוא גר (בחדרה) אין בנמצא מדיח כלים. החייב לא ידע להסביר סתירה זו.

ג. נמצא כי החייב מתגורר עם חברתו באזור הדרום (או לכל הפחות נהג להתגורר שם תקופה ממושכת, במהלך התקופה שלאחר צו הכינוס). בסופה של חקירתו טען החייב: "...אני כבר לא גר באזור הדרום. אני כבר לא נמצא שם. אני אמרתי שעד לפני שלושה חודשים גרתי שם" (ראה עמ' 10 לפרוטוקול שורה 29). החייב לא טרח ליידע את הכונ"ר על כך. החייב טען כי מקום מגוריו מתחילת הכינוס ועד היום היה אצל אימו ברח' הרימונים 3 בחדרה.

החייב התקשה לתת הסבר המניח את הדעת למגוון רכישות, שאינן תואמות כלל וכלל את מצבו כפי שהצהיר עליו. על אף שהחייב העיד תחילה כי את כל הרכישות הוא מבצע לעצמו, מסתבר כי קניות אלו כוללות מוצרים המיועדים לנשים ולתינוקות. הסבריו של החייב בניגוד להצהרה דלעיל, לא היו משכנעים.

ד. החייב לא נתן הסבר המניח את הדעת לגבי קבלות ששולמו בכרטיס אשראי:

"ש. אתה מחזיק כרטיס ויזה

ת. לא

ש. תסביר מה עושים חשבוניות כאלה של מוצרי עוגה למיניהם

בכרטיס ויזה בין החשבוניות שהגשת...

ת. כנראה שהקבלה השתרבבה בטעות לקבלות שהמצאתי.

ש. זו קבלה משמעותית על 400 ₪.

ת. אם זה בכרטיס ויזה זה רק טעות כי אין לי כרטיס ויזה".

(ראה עמוד 8 לפרוטוקול ביהמ"ש מיום 20.11.06 שורות 1-8).

ה. החייב צירף קבלה על רכישת נעליים, בה נראה בבירור כי השם המופיע בקבלה הוסב לטובתו.

"ש. אתה מכיר חנות בשם נעלי מרכוס. חנות נעלי נשים.

ת. לא מכיר.

ש. אני מציג לך קבלה שרואים עליה שהייתה על שם סופי ברזילי

ואתה שינית על הקבלה ל-'יוסי ברזילי'.

ת. אני לא שיניתי שום דבר.

ש. אתה לקחת קבלה ושינית אותה שתופיע על שמך...

ת. אם ביקשתי שירשמו את זה על שמי. אני לא שיניתי שום דבר.

אולי ביקשתי שהקבלה תרשם על שמי".

(ראה עמ' 8 לפרוטוקול שורות 16-23).

רק משנוכח החייב כי אין בפיו הסבר הגיוני, טען כי יש לו בעיות זיכרון וכי הוא לא יכול לזכור כלום.

ו. כשנשאל בחקירה הראשונה במשרדי הכונ"ר מי זו הגב' סופי ברזילי, הסתיר החייב את העובדה כי היא חברתו לחיים.

"ש. מה שם בת הזוג.

ת. סופי.

ש. ברזילי?

ת. כן. היא לא היתה אשתי. השם זהה במקרה.

ש. אתה נחקרת אצלנו במשרד.

ת. כן.

ש. ונשאלת לגבי סופי ברזילי ואתה לא ציינת בחקירה שהיא בת

זוגך.

ת. אני לא זוכר מה שהיה".

(ראה עמ' 7 לפרוטוקול שורות 1-8).

ז. מעיון בפרוטוקול החקירה נראה כי לכל אורך החקירה "התפתל" החייב בין גרסותיו השונות והמשונות.

ח. בבעלות החייב רכב רפואי באישור משרד הביטחון, מסוג טויוטה, מ.ר. 25-383-51, שנת ייצור 2003.

עמדת הכונ"ר

11. ב"כ הכונ"ר מתנגדת לבקשת החייב להכריזו פושט רגל, הן כיוון שהחייב לא הוכיח כי החובות נוצרו בתום לב (להפך, לטעמה החובות נוצרו בחוסר תום לב), והן כיוון שהחייב לא התנהל בתום לב בהליך.

12. נגד החייב רובצים חובות גבוהים לרשויות המס. עצם קיומו של חוב לרשויות, מעיד על התנהלות חסרת תום לב והפסיקה רואה זאת בחומרה. לעניין זה, יפים הדברים שנכתבו בפש"ר 390/01 חמדה מוחמד נ' הכונ"ר:

"מדובר בחובות שנוצרו תוך כדי ביצוע עבירות פליליות של אי הגשת דוחות שנתיים.

צבירת חובות אגב ביצוע עבירות מס, אינו יכול להיחשב בכל מקרה כיצירת חובות בתום לב. כבר מטעם זה, דין הבקשה להידחות".

בפש"ר 333/00 (מחוזי-חי'), נהאר סביח נ' הכונ"ר, נקבע כי:

"...אין צורך לומר כי חוב הנוצר בדרך של ביצוע עבירה פלילית אינו יכול להיחשב כחוב הנוצר בתום לב. העלמת מס כמוה כגניבה לכל דבר ועניין, כאשר קורבן הגניבה הוא קופת הציבור. החיוב להשיב לציבור את כספי הגניבה אינו יכול להיחשב כחוב שנוצר בתום לב בהתאם, וכבר מטעם זה, דין הבקשה להידחות".

בפש"ר 1162/04 (מחוזי-נצ'), בסול פאיז נ' הכונ"ר, נפסק כי:

"בנוסף לכך, החייב הורשע בעבירות מס, וצבירת חובות אגב ביצוע עבירות מס אינה יכולה להיחשב כיצירת חובות בתום לב".

13. החייב נטל באופן שיטתי הלוואה אחר הלוואה, חרף העובדה שלא הייתה לו כל יכולת כלכלית לפרוע סכומים אלו. לעניין זה הפנה הכונ"ר לפש"ר 176/01 מנסור אייזנהאור נ' הכונ"ר, שם נפסק:

"...בנסיבות העניין ניתן לומר שהחייב נטל על עצמו התחייבויות (ערבויות) בעת שכבר ידע שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לעשות זאת. המסקנה המתבקשת מכך הינה על כן שהחייב יצר את התחייבויותיו האמורות בחוסר תום לב...".

זאת ועוד, בפש"ר 130/02 (מחוזי-חי') רביבו אליהו נ' הכונ"ר:

"...אין כל ספק כי התנהגות זו מעידה על חוסר תום לבם של המבקשים שעה שיצרו חובות נוספים בטרם פרעו את חובותיהם לנושים...".

14. לכל אורך הליך הפש"ר נהג החייב בחוסר תום לב. החייב הציג קבלות, שהוכחו כשקריות בחקירה הפומבית מיום 20.11.06. הדו"חות שהגיש חסרי כל משמעות, שכן אין הם משקפים את מצבו האמיתי. בפש"ר 674/00 יוסף זקס נ' הכונ"ר, נאמר:

"כך גם נראה כי יכולתו הכלכלית של החייב גבוהה מזו המוצגת על ידו. על שום כך, הצגת יכולתו הכלכלית כפי שהוצגה על ידי החייב בפני בית המשפט והכונס הרשמי הנה בבחינת התנהגות חסרת תום לב, שגם היא כשלעצמה מצדיקה את דחיית בקשתו".

15. בנוסף, החייב לא הציג את כל המסמכים אותם נדרש להציג.

16. מתגובת הכונ"ר לתגובת החייב עולה כי נכון ל-15.6.08, החייב פיגר בתשלומים החודשיים, שכן החל מחודש מרץ 2008 ואילך לא שילם את התשלומים החודשיים. כמו כן דו"ח הכנסות והוצאות אחרון שהגיש החייב היה עבור 2/08.

כמו כן, החל מחודש נובמבר 2006 דיווח החייב על תשלומי חשמל וטלפון לנכס ע"ש טל ציפי ברמת גן וכן המציא קבלות על רכישות מרובות באזור המרכז (בהן מספר רב של קניות מוצרי מכולת פעמיים ביום). החייב לא עדכן אודות שינוי כתובת מגוריו ובביהמ"ש דבק בטענה כי הוא מתגורר בבית אמו בחדרה.

טענות החייב

17. החייב פירט בתגובתו 7 חשבונות בנקים, שהיו ברשותו וטען כי פתח חשבונות נוספים, בתקווה לקבל אשראי ובאמצעותו לבסס את עיסקו. עוד טען כי כיוון שהוא חב כספים לרו"ח שייצגו בין השנים 1990-1996, לא יכול היה לקבל ממנו דוחות רווח והפסד וכן שומות מס הכנסה.

18. הוא לא התייצב לאסיפות הנושים כיוון שלא קיבל זימון.

החייב פנה לרשויות המס להקטנת חובו, אך טרם נענה.

19. הכנסותיו של החייב מתבססות על קיצבה שהוא מקבל ממשרד הבטחון.

החייב עומד בתשלומים החודשיים.

החייב מתגורר לעיתים אצל קרובי משפחה ומקורבים ואין בחקירתו הפומבית בביהמ"ש כדי לשלול את תום ליבו.

דיון

20. על חייב המבקש להיות מוכרז פושט רגל להוכיח תום לב ביצירת החובת ובמסגרת התנהלותו בהליכי פשיטת רגל.

הפסיקה שבה והדגישה כי חייב שלא גילה את כל מצבת נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש, נמנע מלהתייצב לחקירה, לא הציג מסמכים שנדרש להמציאם ע"י נציגי הכונ"ר, נמנע מלשתף פעולה עם הכונ"ר, צבר חובות נוספים במהלך פשיטת רגל, חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון נושיו, נמנע מלשלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו, נמנע מלהתפרנס ונוקט בדרך של שב ואל תעשה - כל אלה מעידים על חוסר תום ליבו במהלך הליכי פשיטת הרגל.

ודוק: ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח (1)45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט(1) 435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4)197; פש"ר (מחוזי-חי') 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 15.8.04); פש"ר (מחוזי-חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 19.1.03); פש"ר (מחוזי-חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי (ניתן ביום 30.1.02).

21. החייב לא המציא מסמכים לעניין התנהלות עיסקו.

החייב נטל ביחד עם גרושתו מספר רב של הלוואות ופתח מספר רב של חשבונות בנקים. על אף שהיה מודע לחוסר יכולתו להחזר החובות הקיימים, הוסיף החייב ופתח חשבונות נוספים לצורך נטילת אשראי וכך שקע בחובות נוספים, שבסופו של דבר לא הוחזרו. עובר לכך אף צבר החייב שלא כדין, חובות למס הכנסה.

כל אלו מלמדים על כך שהחייב לא הרים הנטל המוטל עליו להוכיח, כי צבר את החובות בתום לב.

22. כפי שתואר לעיל, מחקירתו הפומבית ומהדוחות שהגיש החייב, עולה כי רב הנסתר על הנגלה ויש רגליים לחשד שהעלתה ב"כ הכונ"ר, כי "לא מן הנמנע שהחייב עובד ומסתיר זאת מהכונ"ר". זאת, על אף שהחייב מוכר כנכה ע"י משרד הבטחון. בכל מקרה, החייב הסתיר מהכונ"ר את מקומות מגוריו; החייב עודנו רוכש ומשלם עבור שירותים, שאינם תואמים את הצהרותיו ואת מצבו, כמי שמבקש להיות מוכרז פושט רגל.

23. החייב גם חדל להגיש דוחות מאז חודש פברואר השנה ומאז חודש מרץ, איננו משלם את התשלומים החודשיים.

24. כל הנימוקים הנ"ל מצדיקים קבלת עמדת הכונ"ר, לפיה "החייב לא הרים את הנטל המוטל על שכמו כי הסתבך בחובותיו בתום לב ואף ממשיך ונוהג בחוסר תם לב לאחר הגשת הבקשה תוך ניצול לרעה של הליך הפש"ר".

לפיכך, הבקשה נדחית.

הנני מורה על ביטול צו כינוס הנכסים מיום 6.2.05, ביטול כל הצווים שניתנו מכוחו, לרבות צו עיכוב יציאה מן הארץ.

ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ מעוכב למשך 45 יום מהיום.

הכונ"ר יודיע ללשכות ההוצל"פ ולנושים שהגישו תביעות חוב, על ההחלטה.

הכונ"ר יקזז את שכרו בהתאם לתקנות והיתרה תועבר לטובת הנושים.

ניתן היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008).

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

חני הורוביץ, שופטת

גלית ב.