ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קסיאופנג גאנג נגד מע"ש תעשיות פלדה :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בשא002329/09

בתיק עיקרי: עב 003061/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

תאריך:

18/11/2009

בעניין:

קסיאופנג גאנג דרכון סיני G10574070 חדש G20444210

ע"י ב"כ עו"ד

טלי אבנור

התובע

נ ג ד

מע"ש תעשיות פלדה 2001 בע"מ ח.פ.

ע"י ב"כ עו"ד

דן כ"ץ

הנתבעת

נוכחים:

התובע וב"כ

ב"כ הנתבעת

מתורגמן לשפה הסינית מר יפתח ברונר

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

אנו מבקשים בהסכמה לתקן את כתב התביעה ולהוסיף רכיב פיצויי פיטורים בסך של 12,000 ₪.

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים הנני מורה על תיקון כתב התביעה. כתב התביעה יתוקן כך שיתווסף רכיב פיצויי פיטורים בסך של 12,000 ₪.

המזכירות תבחן את נושא האגרה בגין תיקון כתב התביעה ותשלח לתובע שובר בהתאם.

ניתנה היום א' בכסלו, תש"ע (18 בנובמבר 2009) במעמד הנוכחים.

איתי אדרת - רשם

לאחר שיחה ארוכה שלא לפרוטוקול בית הדין הסביר לצדדים את הסיכוי והסיכון בגין התביעה וכן הציע הצעה מטעמו.

הצדדים יצאו מן האולם להתייעצות.

הצדדים חזרו.

הצדדים:

1. מודיעים לביה"ד כי בעזרתו האדיבה של בית הדין הגענו להסכם לסילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ומבלי להודות בכל טענה שהיא, הנתבעת תשלם לתובע סך של 4,700 ₪ נטו כפיצויי פיטורים בכפוף לקבלת פטור מרשויות המס. כמו כן הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,000 ₪ + מע"מ כהשתתפות בשכ"ט עו"ד וזאת כנגד חשבונית מס.

2. התשלום ישולם תוך 14 יום בכפוף לקבלת אישור על יציאתו של התובע מן הארץ.

3. התשלומים ישולמו בהמחאות שיירשמו לפקודת ב"כ התובע ויישלחו לכתובת משרדה.

4. עם מתן תוקף של פסק דין להסכם שבין הצדדים, אין לצדדים תביעות כלשהן זה כלפי זה הנובעים מיחסי עובד ומעביד שביניהם, ומסיומם.

5. הצדדים מבקשים מביה"ד ליתן להסכם פשרה תוקף של פסק דין.

______________ _______________

התובע וב"כ ב"כ הנתבעת


פסק דין

1. בית הדין מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין.

2. האגרה ככל ששולמה תוחזר לתובע בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות).

ניתן היום א' בכסלו, תש"ע (18 בנובמבר 2009) במעמד הנוכחים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

קלדנית: רות רחמים.מעורבים
תובע: קסיאופנג גאנג דרכון סיני
נתבע: מע"ש תעשיות פלדה 2001 בע"מ
שופט :
עורכי דין: דן כ"ץ,טלי אבנור