ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עמיר מולנר ואח' :


1

בתי-המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

פ 040259/08

לפני:

כב' השופט דוד רוזן

תאריך:

03/11/2009

מדינת ישראל

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

יוסי קורצברג ועו"ד שגיב עוזרי

המאשימה

נ ג ד

3. אייל לוי

הנאשם 3 ע"י ב"כ עו"ד ירום הלוי

הנאשמים

גזר דין - נאשם 3

הנאשם 3 (להלן: "הנאשם") הורשע בהכרעת דין מיום 7.9.09 בעבירות של נשיאת נשק, תחמושת ואבזר לנשק - עבירה לפי סעיף 144(ב) רישא ו-144(ב) סיפא + (ג)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק"); החזקת נשק תחמושת ואבזר לנשק - עבירה לפי סעיף 144(א) רישא ו-144(א) סיפא + (ג)(1) לחוק; קשר לפשע – עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק; והכנת עבירה בחומרים מסוכנים – עבירה לפי סעיף 497 לחוק.

הנאשם הורשע בהכרעת הדין בתיק שבנדון יחד עם 4 נאשמים נוספים – נאשמים 1, 6, 8 ו-9 - אשר נדונו על ידי ביום 20.10.09, בין היתר, לעונשי מאסר בפועל בטווח שנע בין 18 ל-24 חודשי מאסר לריצוי בפועל.

התביעה:

ב"כ המאשימה, עו"ד קורצברג, בטיעוניו לעונש ציין כי גזר הדין שניתן בתיק זה כמצוין לעיל הגדיר את רף הענישה בתיק זה. אשר כך, יש ליילך, לגישת הפרקליט המלומד, בנתיב שהותווה בגזר הדין ולהשית על הנאשם עונש בטווח שבין 18 ל-24 חודשי מאסר לריצוי בפועל וקנס, לאור עברו הפלילי הכולל 5 הרשעות קודמות. לעניין הנושא שהובא בפני בפיסקה האחרונה של תסקיר שירות המבחן בעניין הנאשם מיום 26.10.09, ביקש התובע שלא ליתן משקל בשיקולי הענישה, זאת, לאור העובדה שההליך המבוקש יוכל להתבצע גם משהנאשם ישהה מאחורי חומות הכלא.

ההגנה:

ב"כ המלומד של הנאשם 3, עו"ד ירום הלוי, טען עבור שולחו, כי המדובר בנאשם שהינו אדם נורמטיבי, בסך הכל, איש משפחה, בעל עסק אשר מעד בדרכו בכך שביצע העבירה בה הורשע. לגישת הסניגור המלומד, הנאשם הינו בעל עבר פלילי, אך מעולם לא ריצה עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. הסניגור המלומד עתר לעונש קל מהעונש שהוטל על הנאשמים 1, 6, 8 ו-9 – עונש שירוצה בדרך של עבודות שירות. לגישת הסניגור, חלקו של הנאשם בתיק זה קטן מחלקם של האחרים. נאשם 11, אהרון הרשמן, היה זה שנתן הוראה לנאשם 3, והלכה למעשה, "הפעיל" אותו משביקש ממנו להביא לו סכין לחיתוך הג'ריקן, והנאשם רק ציית לו.

שירות המבחן:

תסקיר שירות המבחן מיום 26.10.09 מגולל עברו של הנאשם וכן כלל נסיבותיו האישיות. הנאשם בן 36 שנים, נשוי ואב לשתי בנות, בעל מספרה, אשר ניזוקה כלכלית מאז היעדרותו הימנה. קצינת המבחן, הגב' ציפורה ברנד, ציינה כי בעת שהותו של הנאשם במעצר בית לווה הנאשם בעובדת סוציאלית במסגרת הליך הפיקוח האלקטרוני. הנאשם שיתף פעולה עם העו"ס, והביע קשיים וחששות מהשפעת מעצרו על בני משפחתו ועל עסקו. העו"ס התרשמה מתפקודו המסור של הנאשם כלפי בנותיו ומשפחתו, ועל הקפדתו בתנאי מעצר הבית.

קצינת המבחן ציינה בתסקירה, כי הנאשם הכחיש אשמתו בעבירות בהן הורשע בתיק זה, והביע את התמודדותו הרגשית הקשה עם הרשעתו ואת חששו מפני העונש הצפוי להיות מוטל עליו, ואת ההשלכות הצפויות מכך על בני משפחתו. לגישת קצינת המבחן, הנאשם אינו מתייחס לעבירות בהן הורשע כעבירות בעלות זיקה פלילית, והדגיש בפני קצינת המבחן היותו אדם נורמטיבי ומתפקד. הנאשם השכיל לבנות יחד עם רעייתו, התומכת בו, קן משפחתי חם ותומך. בני הזוג חוששים כי עונש מאסר לריצוי בפועל יפגע בתא המשפחתי ובתפקוד בנותיו.

דיון:

כמפורט בהכרעת הדין הנאשם הורשע בעבירות חמורות.

הנאשם, יחד עם נאשמים אחרים, קשר קשר לביצוע עבירת פשע, נשא והחזיק סכין, על מנת לסייע בהטמנת אקדח עם משתיק קול, כאשר נהיר וברור כי אקדח, הינו כלי מסוכן וקטלני, המשמש בעיקר למטרות פגיעה והרג.

העונשים שהושתו על חבריו של נאשם 3 לכתב האישום משמשים בסיס לעונש לו ראוי הנאשם.

פרקליטו המלומד של הנאשם , עו"ד הלוי, גרס בטיעוניו כי חלקו של הנאשם קטן מחלקו של נאשם 11. לא אוכל לקבל טענה זו. על פי הכרעת הדין לא ניתן לקבוע כי חלקו של נאשם 3 גדול או קטן מחלקם של הנאשמים האחרים. הנאשמים בתיק זה פעלו בצוותא חדא כחבורה מגובשת למימוש מטרתה, כמפורט בהרחבה בהכרעת הדין.

נאשמים 2, 10 ו-11 הודו במסגרת הסדר טיעון. הודאה שאינה עומדת לטובת נאשם 3 בשלב גזירת דינו, בנוסף, עונש המוטל במסגרת הסדר טיעון אינו אמור להורות על העונש הראוי שלא במסגרת הסדר טיעון.

עברו הפלילי של נאשם 3 מכביד מעברם של נאשמים 8 ו-9. עם זאת, מדובר בעבר מלפני שנים לא מעטות. העבירה האחרונה בה הורשע הינה משנת 2005 ועניינה אלימות בתוך המשפחה, אלימות שממנה נראה כי נרפא על פי תסקיר שירות המבחן.

ועוד, על פי כלל הנתונים שהונחו בפני ניתן לומר כי, בשנים האחרונות, שמר נאשם 3, בסך הכל, על מערך חיים מסודר במסגרת הנורמטיבית.

סוף דבר:

לאחר ששקלתי מכלול השיקולים, שיוויתי לנגד עיני טענות הצדדים, העונשים שנגזרו על הנאשמים האחרים בתיק זה, עברו הפלילי של הנאשם (ג/1) ונסיבותיו האישיות הנני גוזר לו את העונשים הבאים:

1. 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 26.11.08 ועד יום 11.3.09.

הנאשם יחל את ריצוי עונש המאסר ביום 9.11.09, לאחר שיתייצב בשעה 10:00
במזכירות פלילית בית משפט מחוזי ת"א.

2. 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך 3 שנים עבירה לפי סעיפים סעיף 144; סעיף
497 וסעיף 499 לחוק העונשין.

הנני מורה על חילוט האקדח והתחמושות שנתפסו לטובת המדינה.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום טז' בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים.

דוד רוזן - שופט

עו"ד הלוי: אני מבקש שכבודו יואיל לסייג את מעצר הבית המוחלט שבו נמצא הנאשם מחודש מרץ 2009. אני מבקש שמעצר הבית מהיום עד 9.11 שיחול משעה 19:00. הוא היה במעצר בית ממרץ 2009 מוחלט ועד היום, והוא מבקש לעשות סידורים שונים , ובעיקרם כל מיני סידורים הנוגעים לענין שאנחנו כינינו אותו הפיסקה האחרונה בתסקיר. כשאני מדבר על סידורים, זה לא רק מה שעושים בבית, זה כל מיני דברים. אני מאוד מבקש את זה מכבודו. סך הכל הוא באמת הקפיד ושמר ואני חושב שאם זה לא נתן את ביטויו בגזר הדין, ואני כבר לא מלין על כבודו, ואני מבקש שתהיה נפקות מינימלית שתבוא לידי ביטוי בשישה ימים. אני מבקש שיוכל לצאת במשך היום, ואם צריך הוא יעבה את הערבויות הקיימות, ומשבע בערב יהיה באיזוק אלקטרוני בבית, כמו שהוא היום.

עו"ד עוזרי: נראה לי שהתהפכו היוצרות, חברי מבקש להקל. אין סיבות מיוחדות לבקשה, כל אימת שהיה כל טיפול רפואי, אנחנו לא התנגדנו, ואם חברי יראה מסמך רפואי נסכים, כמו שחברי ביקש היום עם אישור והסכמנו. אבל לפרוץ את מעצר הבית – למה? זה צריך להיות הפוך היום.

הנאשם 3: אני מבקש להרים טלפונים, לסדר את העניינים במספרה, וכל הסידורים.

התובע: אני מתנגד.

עו"ד הלוי: אני מבקש לחילופין, יש תנאי שאסור לדבר בטלפון רק עם בנותיו, אשתו, עורך דינו ואמו. אני מבקש לפחות את הסייג הזה שיאפשר לו לכבודו יש סמכות כמי שיושב בתיק.

החלטה

הסניגור הנכבד, עו"ד ירום הלוי מבקש להקל בתנאי מעצר הבית בהם על הנאשם לשהות בימים הקרובים, עד יום התייצבותו למאסר, יום 9.11.09.

בחנתי טענות הצדדים ולא מצאתי להענות לבקשה זו. יחד עם זאת, בקשות נקודתיות שתנומקנה על ידי הסניגור הנכבד תוגשנה למדינה, ויכול ותאושרנה בהסכמה על פי צורך.

ניתנה היום ט"ז בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים

דוד רוזן - שופט

עו"ד הלוי: יש לנו שתי הסכמות ואני אותן לפרוטוקול:

המבקש מחר 4.11.09 החל משעה 12:00 יתאפשר לנאשם לצאת מביתו ולהיות בבית חולים אסותא, ברח' ז'בוטינסקי 62 ת"א וזאת עד שעה 20:00.

התובע: אני לא מתנגד, אבל מבקש שאם הנאשם יסיים את העניינים האלה לפני הזמן שנקבע, שיחזור ישר לביתו.

עו"ד הלוי: אני מבקש שב- 9.11.09 יתייצב בבית המעצר אבו כביר בשעה 16:00.

התובע: לא התנגדתי ככל שהדבר נוגע ליכולת שב"ס.

עו"ד הלוי: אני מבקש שירשם שיתייצב באבו כביר בשעה 16:00 במידה והדבר אפשרי על פי נוהלי שב"ס, ואם הדבר לא אפשרי יתייצב במזכירות בית המשפט.

החלטה

על פי הסכמת הצדדים, רשאי הנאשם מחר לצאת ממעצר בית לבית חולים "אסותא" רח' ז'בוטינסקי 62 תל-אביב, בין השעות 12:00 עד 20:00, לצרכי טיפול שנקבעו בהתאם.

היה ויסיים קודם לשעה 20:00 יחזור למקום מעצר הבית מוקדם יותר.

ניתנה היום ט"ז בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים

דוד רוזן - שופט

קלדנית: חנה

החלטה

לאחר שעו"ד ירום הלוי בדק במזכירות בית המשפט ונמסר כי אין קושי לקלוט הנאשם לריצוי עונשו בבית המעצר אבו-כביר, יתייצב הנאשם לריצוי מאסרו ביום 9.11.09 עד שעה 16:00, בבית המעצר אבו-כביר ביפו תל-אביב.

ניתנה היום ט"ז בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים

דוד רוזן - שופט

קלדנית: חנה


מעורבים
תובע:
נתבע: אייל לוי
שופט :
עורכי דין: יוסי קורצברג ועו"ד שגיב עוזרי