ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מולה ימהרן :


5

בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בש 022082/09

בפני:

כב' השופטת טלי חיימוביץ

תאריך:

03/11/2009

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

העורר

נ ג ד

מולה ימהרן

ע"י ב"כ עו"ד

המשיבה

נוכחים:

ב"כ העוררת עו"ד סרן

המשיב וב"כ עו"ד בר ציון

החלטה

 1. בפני ערר המדינה על החלטת כב' השפטת מיכל וולפסון, מיום 26.10.09, בתיק ב"ש 8586/09, בה הורתה על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר.
 1. כתב האישום מייחס למשיב עבירה של תיווך בסם, לפי סעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בכך שביום 24.2.09 תיווך המשיב בין סוכן משטרתי לבין אדם אחר, בעסקת סם, במהלכה רכש הסוכן מהאחר, סם מסוג קוקאין במשקל 2.01 גר' מחולקים ל-3 אריזות, תמורת 900 ₪.
 1. בהחלטתה מיום 23.7.09 קבעה כב' השופט בית אור, שדנה בבקשה לראשונה, קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, והפנתה את המשיב לשירות המבחן לצורך בחינת חלופה. הטעם לכך מוסבר בסעיף 32 להחלטת כב' השופטת בית אור, לפיו, למרות שלמשיב הרשעות קודמות בעבירות סמים, מדובר בעבירות משנת 1999 ו-2001. למשיב הרשעות רבות בעבירות אלימות והפרת הוראה חוקית ותלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי בר הפעלה, אך עם זאת, הרשעתו האחרונה היא משנת 2006 בגין עבירה שבוצעה בשנת 2005.
 1. בנסיבות אלה, סברה כב' השופטת בית אור, כי ניתן לבחון חלופה.
 1. שירות המבחן בתסקירו התרשם כי המשיב בעל אישיות ילדותית וחסר שיקול דעת בוגר, מטשטש את הבעייתיות בהתנהגותו וקשריו השוליים. המשיב טען בפני שירות המבחן כי מאז שחרורו מהמאסר בשנת 2007, אינו משמש בסמים. שירות המבחן ציין בתסקיר, כי אין לו דרך לבדוק זאת.
 1. עוד צויין בתסקיר, כי המשיב מציג עצמו באופן מיתמם ביחס לחלקו באירוע, מתקשה לראות בעייתיות בהתנהגותו, וגישה זו להערכת שירות המבחן, מגבירה את רמת הסיכון לביצוע עבירות בעתיד הקרוב. שירות המבחן פסל את הוריו של המשיב כחלופת מעצר, ועל כן נעצר המשיב עד תום ההליכים, בהחלטת כב' השופטת וולפסון מיום 13.8.09.
 1. ביום 26.10.09 התחדש הדיון בעניינו של המשיב, על פי בקשתו, ונבחנו שני ערבים מטעמו שהוצעו כחלופת מעצר. האחד מתגורר בערד והשני באילת, שאמור לגבות את הערב הראשון במקרה הצורך.
 1. כב' השופטת מיכל וולפסון, בהחלטה מיום 26.10.09, נשוא הערר שבפני, שחררה את המשיב לחלופה המוצעת, תוך שהיא עומדת על קשיי החלופה, וקובעת כי למרות הקשיים, לא ניתן לשלול אותה.
 1. כב' השופטת וולפסון ציינה בהחלטתה כי עברו המכביד של המשיב היה בפני כב' השופטת בית אור, אשר בכל זאת מצאה לנכון לבדוק חלופה, ובנוסף, העבירה האחרונה של המשיב בתחום הסמים היא משנת 2001. כן הוסיפה כי עבירותיו החדשות של המשיב חמורות, אך לא בתחום הסמים. גם ביחס לתסקיר, ראתה כב' השופטת וולפסון נקודת זכות בכך שבשבעת החודשים האחרונים ניהל המבקש חנות תבלינים.
 1. מסקנתה היתה: "כי בתחום הסמים המסוכנות של הישנות עבירות מבחינת המבקש (המשיב כאן – ט.ח), אינה שונה מאדם אחר שעברו הפלילי אינו בתחום הסמים ברמה גבוהה".
 1. כאמור, שוחרר המשיב, בתנאי מעצר בית מלא בפקוח הערבים.
 1. על כך הערר שבפני. המדינה טוענת כי סוג העבירה ביחד עם עברו של המשיב, אינם מצדיקים חריגה מההלכה הפסוקה,לפיה בעבירות כאמור ישוחרר הנאשם רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. זאת בפרט נוכח התסקיר השלילי, והחלופה הבעייתית.
 1. ב"כ המשיב טענה, כי לא נפלה טעות בהחלטת בית משפט קמא, ומפנה להחלטת כב' השופטת בית אור אשר בחנה הן את טיב העבירה, והן את עברו של המשיב, ובכל זאת החליטה לבחון חלופה. על החלטה זו לא הוגש ערר. שירות המבחן אף הוא לא קובע כי המשב אינו כשיר להשתחרר בחלופה, אלא פסל את החלופה הספציפית שהוצעה, ולכן, כשנמצאה חלופה אחרת, פנה המשיב פעם נוספת לבית המשפט.
 1. ב"כ המשיב הוסיפה וטענה ביחס לטיב העבירה, שהיא תיווך ולא סחר, מצבו של האחר, אשר ביצע בפועל את הסחר, ריחוק העבירה מהמעצר, וכן כי החלופה המוצעת עומדת בתנאים, ואף נימצא אדם נוסף שיעבה אותה. לטענתה, אילו סברה כב' השופטת בית אור כי יש לעצור, היתה עושה זאת, ולא מפנה לתסקיר.
 1. רמת הסיכון שנשקפת מהמשיב, לטענת הסניגורית, אינה מוחלטת גם לדעת שירות המבחן, וניתן לאיין אותה. ואכן, השופטת קמא בדקה את הערבים, כפי שהיא מצווה, ואישרה את כשירותם ויכולתם להשגיח על המשיב ולמנוע ממנו ביצוע עבירות נוספות.

דיון

 1. אומר מיד, כי עצם הפנייתו של נאשם לשירות המבחן להכנת תסקיר מעצר, אינה מהווה הבטחה או התחייבות מצד בית המשפט לשחררו לחלופה, אם ימליץ על כך שירות המבחן. בית המשפט מצווה תמיד לנסות ולבחון האם ניתן להשיג את מטרות המעצר בדרכים חילופיות וסוחרי סמים אינם יוצאים מגדר כלל זה.
 1. אמנם בעבירות סחר בסם הכלל הוא המעצר והחריג – השחרור. עם זאת, במקרי גבול, וככזה כאתה אותו כ' השופטת בית אור, ניתן לקבל גם תסקיר, ורק לאחר מכן להחליט אם התקיימו אותן ניסובת חריגתו ויוצאות דופן, המצדיקות שחרור של נאשם בעבירת סחר בסמים.
 1. אני סבורה כי כב' השופטת וולפסון נתפסה לכלל טעות כשסברה כי החלטת כב' השופטת בית אור, להזמין תסקיר, משמעה, כי לאחר קבלת התסקיר קמה חובה לשחרר את המשיב לחלופת מעצר, ולא היא.
 1. לאחר קבלת התסקיר משקלל השופט פעם נוספת את כל הנתונים, דהיינו, עצם עבירת הסחר, (או התיווך לצורך העניין), העבר הפלילי, אישיות הנאשם, וטיב החלופה, ורק אז קובע אם התקיימו נסיבות מיוחדות וחריגות המצדיקות את השחרור.
 1. בענייננו לא התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות שחרור לחלופה. גם אם אלך לשיטת הסניגורית המלומדת, ואראה בעבירת התיווך מעין "אחות קטנה", של עבירת הסחר, וגם אזכור כי מדובר בעבירה שבוצעה 5 חודשים לפני המעצר, כנסיבה מקלה, ואפילו אביא בחשבון את ריחוקה של עבירת הסמים הקודמת של המשיב (עבירת סחר מחודש 11/01), עדיין לא מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות שחרור.
 1. ראשית, מדובר באדם שאחרי שנת 2001, המשיך וביצע עבירות למכביר, בעיקר עבירות אלימות קשות. כך למשל, הורשע בעבירה של סחיטה באיומים שביצע בשנת 2004, ובהמשך בשנת 2005 ביצע סדרת עבירות אלימות חמורות, כולל חבלה חמורה לפי סעיף 333 לחוק העונשין, בגינן נדון ב-6.4.06 למאסר בן 23 חודש. לעונש זה הוספה תקופת מאסר בת חצי שנה (חלקה בחופף), בגין עבירה של החזקת סכין, שבוצעה בחודש 9/06, בזמן תקופת ריצוי המאסר.
 1. הקביעה כי בשל היות העבירה נשוא תיק זה עבירת סמים, אין בית המשפט מתייחס למסוכנות העולה מעבירות אחרות, אינה נכונה, שכן, כאשר אנו באים להעריך את מסוכנותו של המשיב ניתן ללמוד רבות על כך מאורח חייו. ביצוע עבירות שאינן עבירות סמים מלמד על מסוכנות, כפי שמלמדת עליה ההסתכות האחרונה בתיק זה.
 1. בנוסף, תסקיר שירות המבחן אף הוא אינו מעודד. כפי שציטטתי לעיל, גישתו של המשיב לביצוע העבירה מיתממת, מטשטשת ומגבירה את הסיכון לביצוע עבירות בעתיד.
 1. מכל המקובץ אני סבורה כי לא קמה אותו המערכת נסיבות יוצאת דופן שיש בה כדי ליתן אמון במשיב זה, למרות טיב העבירה. לפיכך אני מקבלת את הערר ומורה על מעצרו של המשיב עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.

ניתנה היום ט"ז בחשון, תש"ע (3 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מולה ימהרן
שופט :
עורכי דין: