ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפראימוב נגד רוזנברג :


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 008287/04

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

בעניין:

אפראימוב יוסי

ע"י ב"כ

עו"ד אהרוני אלישבע

התובע

נ ג ד

רוזנברג יונה

ע"י ב"כ

עו"ד ארז שי

הנתבע

החלטה

הצדדים הגישו ראיותיהם בתיק.

בדיון טרום הוכחות העלתה ב"כ התובע התנגדות להגשת חוו"ד נוספות ע"י הנתבע.

עיינתי בתצהירי התובע וחוו"ד מטעמו.

הנתבע הגיש תצהירו שלו וכן 3 תצהירים נוספים: תצהירי ה"ה בידרמן, אלצ'בסקי וכהן שלמעשה, הוצגו כבר בכתב ההגנה. כן הגיש הנתבע חוו"ד מומחה מטעמו מר וסרשטיין, שאף היא הוגשה בשלב מוקדם יותר של התיק.

על אלה הוסיף התובע שני תצהירים עובדתיים של מר אבי-עבד ומר סלאח, המתייחסים להפעלת המכונה בשנת 2004. כן הגיש שתי חוו"ד נוספות של מר ברנפלד מיום 13/4/08 ומיום 2/7/08. שתיהן לצורך ניגוח חוו"ד המומחה מטעם בימ"ש. הראשונה מתייחסת לניסוי שלא נערך ומיועד היה להתבצע באתר בפרדס חנה. השנייה מתייחסת לניסוי שנערך בחיפה. מר ברנפלד נכח בניסוי ומעלה בחוות דעתו השגות לגבי אופן הפעלת הניסוי ומסקנותיו.

אינני מתירה הגשת שתי חוו"ד נוספות אלה של מר ברנפלד מטעם הנתבע.

שני הצדדים הגישו חוו"ד מומחה. לנוכח הפער ביניהם מינה בימ"ש מומחה מטעם בימ"ש. הדרך להתמודד עם חוו"ד המומחה מטעם בימ"ש היא בשאלות הבהרה ו/או בחקירה נגדית ולא באמצעות הגשת חוו"ד נוספות. אחרת, לא יהיה סוף להליכים. התובע מבקש ובצדק (והנתבע מסכים), להגיש חוו"ד מטעמו, אם תותר הגשת חוו"ד אלה.

מדובר בהליכים המתנהלים משנת 2004 ויש להביאם לידי סיום. הצדדים לא הקלו על ניהול התיק והיו קשיים רבים גם באיתור ומינויי מומחה מטעם בימ"ש ובסלילת הדרך לביצוע הניסוי בפיקוח המומחה מטעם בימ"ש לצורך עריכת חוות דעתו (בעניין זה ראו בין היתר החלטה מיום 19/2/08).

לא רק זאת, המומחה מטעם בימ"ש כבר נחקר ע"י הנתבע, לאחר שבוצע הניסוי שעל פיו ערך המומחה את חוות דעתו, בדיון מיום 3/7/08. החקירה של ב"כ הנתבע, כפי שציין לפרוטוקול, נעשתה מתוך מטרה להביא לפסילת המומחה, הניסוי וחוו"ד המומחה. המומחה מטעם בימ"ש התייצב בטעות לדיון, והצדדים הסכימו לחקירה לצורך ייעול ההליכים (עמ' 6 לפרוטוקול). בהמשך לחקירה ועל פי הודעתו של ב"כ הנתבע כי בכוונתו להגיש בקשה מתאימה לפסילה כאמור, התרתי לנתבע להגיש בקשה עד 11/7/09 (טרם המועד שנקבע להגשת תצהירים).

הנתבע לא הגיש בקשה כנדרש והוגשו תצהירי הצדדים.

למען הסדר הטוב אציין כי הנתבע הגיש בקשה לפסילה כאמור, שנמחקה מחוסר מעש לפי החלטתי מיום 9/9/08 (בש"א 3614/08). ואילו בר"ע שהגיש הנתבע לבית המשפט המחוזי בעניין המומחה (בר"ע 3222-04-08), נמחקה לפי בקשת הנתבע עצמו, בטענה שלא היה בה צורך לאור הבקשה בהליך כאן (כך לפי תצהירו של הנתבע).

בנוסף, חוו"ד השנייה של מר ברנפלד מיום 2/7/08, כפי שהוגשה, איננה ערוכה כחוו"ד כלל. עוד אציין כי חוו"ד הראשונה של מר ברנפלד מתייחסת להתאמת המקום שנבחר לניסוי בפרדס חנה, ניסוי שלא בוצע כלל, ואין לאי-התאמת המקום בפרדס חנה (לפי טענת הנתבע) משמעות לעניין הניסוי שבוצע בסופו של דבר בחיפה (אליו מתייחסת חוו"ד השניה).

כאמור, המומחה נחקר ע"י ב"כ הנתבע מתוך מטרה להביא לפסילתו/פסילת חוות הדעת כבר ביום 3/7/08. וזאת מתוך מטרה לייעל את הדיון וההליכים. אם סבור הנתבע כי בכל זאת, יש מקום להשלמת חקירתו (אף שלא אירע דבר ממועד החקירה ביום 3/7/08 ועד היום) אני מתירה השלמת החקירה (והשלמה בלבד) בכפוף להפקדת שכרו של המומחה בסך 2,500 ₪+מע"מ שיופקדו ע"י הנתבע עד 1/12/09.

אי הפקדה במועד תחשב כוויתור על חקירתו הנוספת של המומחה מטעם בימ"ש.

ת.פ. 2/12/09.

טענות התובע להרחבת חזית כנטען בדיון, שמורות ויידונו במסגרת פסק הדין בהתאם להסכמה הדיונית של הצדדים (עמ' 5 לפרוטוקול 19/10/09). חקירת העדים לא תהווה וויתור על הטענה.

קדם המשפט הסתיים.

העדים שיישמעו הם העדים שהגישו תצהירים בלבד.

ככל שמבקש הנתבע לחקור את המומחה טעם בימ"ש ויפקיד הכספים במלואם ובמועד כאמור, המומחה מטעם בימ"ש ייחקר ראשון. חקירתו לא תעלה על 20 דקות לכל צד.

חקירות עדי התובע ע"י ב"כ הנתבע, לא תעלה על שעתיים בסך הכל.

חקירת עדי הנתבע ע"י ב"כ התובע, לא תעלה על שעה ועשרים בסך הכל.

כל צד אחראי לזימון עדיו והסדרת שכר העדות (אם נדרש) ויגיש במידת הצורך, בקשה לזימון באמצעות בימ"ש.

המומחה מטעם בימ"ש יזומן ע"י בימ"ש בכפוף להפקדה כאמור ובמועד.

הצדדים יערכו בהתאם.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום י' בחשון, תש"ע (28 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

יעל בלכר, שופטת

8287/04א 126 אתימעורבים
תובע: אפראימוב יוסי
נתבע: רוזנברג יונה
שופט :
עורכי דין: עו"ד ארז שי,עו"ד אהרוני אלישבע