ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדד נגד בידאני :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

פשר 002368/07

בשא 11151/09

בשא 13746/09

בפני:

כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיא

02/11/2009

המבקש:

עו"ד ניר שדה

המנהל המיוחד לנכסי החייב

-- נ ג ד --

המשיבים:

1 . מאיר בידאני

החייב

אצל משרד עו"ד מלניאק בן עמי

2 . אורלי בידאני

3. כונס הנכסים הרשמי

ע"י עו"ד רוני הירשנזון

החלטה

בקשה 0911151 הינה בקשתו של עו"ד ניר שדה, המנהל המיוחד לנכסי החייב מאיר בידאני [להלן: "המנהל המיוחד" ו-"החייב", בהתאמה] להעלאת הסכום החודשי שהושת על החייב במועד מתן צו הכינוס, לסך של 3500 ₪. בש"א 0913746 היא בקשת הגב' אורלי בידאני, גרושתו של החייב [להלן: "המבקשת"] להצטרף להליך, כנפגעת מבקשת המנהל המיוחד, במסגרתה עותרת היא להותרת הסך המשולם לה על ידי בגין מזונות. מטעמי יעילות ועל אף טענת המנהל המיוחד, כי בש"א 0913746 אינה ערוכה כדין על פי סעיף 128 לפקודה, אדון בבקשות בצוותא חדא.

1. כנגד החייב ניתן צו כינוס ביום 2.9.08, בהינתנו הושת על החייב תשלום חודשי על סך 500 ₪.

במקביל, החייב נושא בתשלום חודשי של 3000 ₪ המנוכה ישירות ממשכורתו, לתשלום מזונות. זאת, ניתן ללמוד מהצהרותיו הן בחקירתו בפני המנהל המיוחד והן במעמד באסיפת הנושים שנערכה ביום 26.5.2009. המנהל המיוחד סבור, כי החייב לא הפנים שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל וכעולה מהצהרותיו לפיהן הוא נושא בתשלום המזונות, הוא יוצר חובות חדשים, פעולות המהוות, לשיטתו, העדפת נושים אסורה.

2. החייב מתנגד לבקשת המנהל המיוחד. במסגרת תגובתו אף עותר להפחתת התשלום החודשי לאור תשלום שכר הדירה, בו הוא נושא, בסך של 2000 ₪ לחודש על פי הסכם שכירות מיום 1.3.09, ועותר שלא לפגוע בתשלום המזונות המנוכה באופן שוטף ממשכורתו.

3. כעולה מבקשת האישה, לפיה מבוקש שלא לפגוע בתשלום המזונות, החייב משלם לה סך של 2000 ₪ בחודש כְּמזונות. טענה זו נסתרת על ידי הצהרת החייב, לפיו הוא משלם לאישה סך של 3000₪.

עד כאן טענות הצדדים ולהלן החלטתי;

ראשית, בעניין המחלוקת אשר לגובה סכום התשלום החודשי; על אף הצהרת החייב אשר לגובה משכורתו הזעומה, הרי שנוכח הצהרותיו בלבד הן בחקירתו בפני המנהל המיוחד והן במעמד באסיפת הנושים, נראה כי יש לו יכולת לשלם את הסך המבוקש. לא זו בלבד, דומה כי לא ברורה, ואף תמוהה בעיני, טענתו של החייב להפחתת התשלום החודשי נוכח הסכם השכירות מיום 1.3.09. בעוד בחקירתו אצל המנהל המיוחד מיום 20.5.09, החייב הצהיר כי הוא מתגורר בדירה הרשומה על שמו במחצית, עם אימו ואחיו. אי לכך, ולאור העובדה כי החייב צבר פיגורים, אני סבורה, כי אין להיעתר לבקשתו של החייב להפחתת התשלום החודשי קל וחומר כאשר העילה לבקשה, עומדת בספק, ובאישורה החייב יגדיל הוצאותיו. בהתאם לאמור, ועל מנת לצמצם את הוצאותיו החודשיות, אני מורה לחייב לבטל את הסכם השכירות, ולעבור ולהתגורר באחת מדירותיו.

שנית בסוגית המזונות, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי עם מתן צו הכינוס, נאסר על החייב לפרוע חובות באופן פרטני וכל הנושים מופנים להגשת תביעות חוב. מאידך גיסא, בגין חוב שוטף , זכאי הנהנה על פי פסק דין למזונות, לבקש קצבה מכוח סעיף 128 לפקודה מהסכום החודשי אשר משולם על ידי החייב לקופת הכינוס. אשר לאמור לעיל, כל שהגישה האישה הינה בקשה שלא לפגוע בתשלום המזונות ולא בקשה לקצוב סכום מסוים מהתשלום החודשי המשולם על ידי החייב ובנסיבות אלו, היה מקום לדחות את בקשתה מטעמים פרוצדוראליים בלבד.

חרף האמור לעיל, משנראה כי עסקינן במזונות קטין אחד, ומנגד מצבת חובות החייב אשר עומדת בסכום של למעלה מ- 2.7 מיליון ₪ ועל מנת לשקף איזון ראוי בין המבקשת מזונותיה לבין יתר הנושים ולייעל את ההליכים, אני סבורה כי דין בקשת גרושתו של החייב להתקבל. אשר לגובה סכום הקצבה, יפה בעיני הצעת הכנ"ר לפיה אין לחרוג מהסכומים הנפסקים בדרך כלל על פי סעיף 128 לפקודה ומשכך מזונות הקטין יעמדו על סך 1500 ₪.

יוצא אפוא שדין בקשת המנהל המיוחד להתקבל באופן שסכום צו התשלומים החודשיים יעלה לסך של 2000 ₪ ומזונות הקטין יעמדו על סך 1500 ₪ לחודש, כאמור לעיל.

בשולי הדברים, אציין, כי אם וככל שיתקיים הסדר נושים, או שינתן הפטר לחייב, חוב במזונות שטרם נפרע- אינו מופטר והנהנה על פי פסק דין למזונות יכול להמשיך בגבייתו בהתאם לסעיפים 35(י) ו-69 (א) לפקודה.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה בלשכתי, היום, ט"ו בחשון תש"ע (2 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ורדה אלשיך, שופטת

סגנית נשיאמעורבים
תובע:
נתבע: מאיר בידאני
שופט :
עורכי דין: