ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי אייל נגד מועצה מקומית מזכר :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

א 001621/06

א 001617/06

לפני

כב' השופטת ענת ברון

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

1. אייל לוי

2. אופיר לוי

3. איתן לוי

4. אילן לוין

התובעים

נ ג ד

המועצה המקומית מזכרת בתיה

הנתבעת

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 1/10/09 ומשהגיעו ב"כ הצדדים להסכמה בדבר זהותו של השמאי – אני ממנה בזה את מר רפאל קונפורטי קוני כשמאי מטעם בית המשפט על מנת שיחווה דעתו בשאלת הנזק השנויה במחלוקת בין הצדדים בתיק שבכותרת (להלן: "המומחה מטעם בית המשפט").

הצדדים ימציאו למומחה מטעם בית המשפט את חוות הדעת מטעמם וישתפו פעולה עימו לצורך מתן חוות דעתו.

המומחה מטעם בית המשפט מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 ימים והצדדים ישאו בשכרו בחלקים שווים ביניהם – מחצית כל אחד.

במצב דברים זה וכמוסכם על הצדדים, כאשר נראה כי יהא בחוות הדעת כדי להשליך על המשך הדיון בתיק זה ולנוכח סד הזמנים הקצר, ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 7/1/2010 מבוטלת; ותחת ישיבת ההוכחות הקבועה ליום 6/1/2010, תתקיים בתאריך זה ישיבה מקדמית במעמד הצדדים בשעה 09:00.

המזכירות תמציא החלטתי לב"כ הצדדים וכן למומחה, מר רפאל קונפורטי קוני מרחוב נתיב המזלות 17 יפו (טלפון: 7232033-054, פקס: 6822310-03).

ניתנה היום 2/11/2009, בהיעדר הצדדים וב"כ.

ענת ברון, שופטת