ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלרום נגד טרטוש :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בש"א 7237/09; בש"א 7239/09

בר"ע 1335/09

בפני:

רשם: נחליאלי-חיאט אסתר

02/11/2009

בעניין:

רמי אלרום

המבקשים

נ ג ד

סופיה טורטוש ארגמן

ע"י ב"כ עו"ד

דוד חורי

המשיבה

החלטה

לפנַי בקשות המבקש במסגרת הליך בר"ע 1335/09, למתן פטור מתשלום אגרת בית-משפט (בש"א 7237/09) וכן לפטור מהפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיבה (7239/09).

לאחר שעיינתי בבקשות אני רואה לדחות הבקשות.

חובתו של בעל דין המבקש פטור מתשלום אגרה להניח תשתית עובדתית ערוכה ומפורטת בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, ומגובה באסמכתאות כנדרש, אשר יאירו את עיני בית המשפט אודות מצבו הכלכלי הנטען: "בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם…".

לבקשות דנן לא צורפו אסמכתאות רלוונטיות להוכחת המצב הכלכלי כפי שטוען לו המבקש ולפיכך אין לפנַי תשתית ראייתית שממנה אני יכולה להסיק כי המבקש חסר יכולת כלכלית באופן המצדיק מתן פטור כמבוקש.

המבקש לא צירף לבקשה לפטור מאגרה תצהיר כדין וכמתחייב מתקנה 14(א) לתקנות האגרות, תצהירוֹ הִנו תצהיר כללי, על דרך ההפניה לנטען בבקשה, ולפיכך לא ניתן לקבלו (ע"א 166/90 אזולאי נ' א"ב מפעלי תיירות אילת, פ"ד מו(5) 344, 348).

לא למותר לציין, כי זכאות המבקש לקצבת נכות וגמלת הבטחת הכנסה, אינם מהווים כשלעצמם הצדק למתן פטור מתשלום אגרה, ואין באלה כדי לשקף באופן עדכני ואמיתי את מצבו הכלכלי של המבקש כאשר לא הוגשו יתר האסמכתאות הרלוונטיות.

עוד אציין, כי עלו תמיהות מנתונים שונים המפורטים בתגובות המשיבות, להן לא ניתן מענה של ממש בתשובת המבקש.

משלא הוכח התנאי בדבר העדר יכולת כלכלית, לא מצאתי להידרש להערכת סיכויי ההליך ולשאלה האם הוכחו סיכויים ממשיים לקבלתו, סוגייה המחייבת דיון אם יש צורך להדרש לשאלת מתן פטור מעירבון (בש"א 329/09 יונה אברך נ' גרוגר, פ"ד מ(2) 383; רע"א 321 גושן נ' עו"ד אבי גיא). יחד עם זאת ולמעלה מן הצורך, אציין כי נראה שהסיכויים אינם גבוהים, בין-היתר מאחר שהליך הבר"ע דנן נסב בעיקרו על העדר החלטה סופית בעניין טענת "פרעתי" שהעלה המבקש בפני כב' ראש ההוצל"פ. ואולם, החלטה סופית בעניינו של המבקש ניתנה זה מכבר (ביום 1.6.09) וממילא נשמט לכאורה בסיס לבירור ההליך.

האגרה תשולם תוך 30 יום אחרת יימחק ההליך.

ככל שתשולם האגרה בתיק, יופקד העירבון תוך 30 יום לאחר תשלום האגרה, שאם לא כן יידחה ההליך ללא צורך בהודעה נוספת.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ד בחשון, תש"ע (1 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

_____________________

רשם: נחליאלי-חיאט אסתרמעורבים
תובע: רמי אלרום
נתבע: סופיה טורטוש ארגמן
שופט :
עורכי דין: דוד חורי