ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמר גדליה נ . הכונ"ר :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פשר000214/05

בפני:

כב' השופט צרפתי דני

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"מ - 1980

"הפקודה"

בעניין:

עמר גדליה - ת.ז. 053996757

ע"י ב"כ עו"ד

אטרש ע.

החייב

נ ג ד

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפהכונס הנכסים הרשמי

הכנ"ר

פסק דין

1. בפניי בקשת החייב להכריזו כפושט רגל.

2. בענינו הוגשה חוו"ד מתנגדת עוד בתחילת שנת 2006, כאשר בסופו של יום גם הוגשה תגובת החייב לחוות הדעת ועמדה מסכמת של הכנ"ר, אשר נותר בהתנגדותו.

3. העיכוב בבירור הבקשה לגופה מקורו בעיקר בנסיונות לקידום הצעת הסדר אם כי היה ניתן ללמוד לענין סכומה כבר בתחילת שנת 2002, כעולה מתעוד הפרוטוקולים בתיק, כשמכל מקום בסופו של יום ההצעה נדחתה.

4. לרבות על רקע פגורים חוזרים ונשנים בתשלומים האישים, כעולה מהתעוד בתיק ניתנה החלטה במסגרת ישיבת יום 22.9.09 (לה לא התייצבו החייב או בא כוחו) ולפיה ככל שהפגורים שעמדו לאותו מועד על 5 פגורים לא יוסדרו עד 30.9.08, (ע"פ אישור הכנ"ר), אורה על מחיקת הבקשה לענין ההכרזה, ללא דיון בגוף הבקשה.

5. לאחר עיכוב וביום 3.11.08 בלבד נתקבלה תגובת החייב לחוות הדעת המתנגדת להכרזה כאמור, תוך ציון כי הוא משלם את תשלומיו החודשיים כסידרם.

6. דא עקא וביום 17.11.08 נתקבלה הודעת הכנ"ר כי החייב בניגוד להצהרותיו והחלטת בימ"ש, לא השלים את פיגוריו בתשלומים החודשיים ולמועד ההודעה הוא מפגר ב- 7 תשלומים חודשים.

יתרה מזאת, החייב אינו מגיש זה שלוש שנים תמימות ובניגוד להחלטתי בצו הכנוס, דוחות דו חודשים.

7. בהתאמה עתר ב"כ הכנ"ר לדחות הבקשה לאור חוסר תום הלב ממועד צו הכנוס וע"פ ההחלטה מ- 22.9.08, בנוסף פירט הכנ"ר כי החייב לא סתר כלל בתגובתו את התנגדות הכנ"ר בחוות דעתו, כאשר החייב גם לא צרף כל תעוד לתמיכת טענותיו.

8. בתגובת החייב מ- 25.11.08 ראה החייב לפרט לראושנה באשר לאי התייצבותו לישיבת 22.9.08, עוד בתגובה חזר והצהיר החייב כי אין לו כל פגור בתשלום החודשי כאשר הוא מוחה נגד מדיניות הכנ"ר המתנגד באופן גורף לבקשות.

החייב מאשר שאינו מגיש דוחות דו חודשיים, ברם לטענתו נמנע כך לאור הליכי ההסדר שהיו תלוים ועומדים כאשר לגישתו אין מניעה להשלימם תוך 30 יום מהמועד בו יוכרז כפושט רגל. החייב גם מפרט באשר למצבו הכלכלי וגילו המבוגר.

9. לאחר עיכובים ארוכים והחלטות מסר ב"כ הכנ"ר הבהרות בזיקה לטענות החייב כי הוא אינו מפגר בתשלומים תוך פרוט כי החלטות קודמות הובאו לעיונו לראשונה במהלך חודש 10/09 בלבד.

לסוגיית הפגורים מפרט הכנ"ר כי החייב אכן צבר פגורים עד ל- 2.11.08 (סך הכל 7 פגורים) אותם ראה לשלם בתשלום אחד, יום טרם שהגיש את תגובתו מיום 3.11.08 מבלי שהדברים הוצגו .

יתירה מזאת מאז התשלום הנ"ל ועד היום שוב לא שילם החייב כל תשלום חודשי ופיגוריו עומדים אם כן על יותר מ- 10 תשלומים חודשיים.

עוד מדגיש ב"כ הכנ"ר את מחדלי החייב שאינו מגיש דוחות כמו גם את התנגדותו על רקע דרך יצירת החובות.

10. לאחר עיון ובחינה ראיתי לדחות את בקשת החייב להכריזו כפושט רגל.

הפרוט הנרחב המוצג לעיל מדבר בעד עצמו ומלמד על חייב הנוהג בזלזול ובחוסר תום לב, לכל הפחות ממועד מתן צו הכינוס.

11. החייב באופן שיטתי מפגר בתשלומים החודשיים בניגוד לצו הכונס והחלטות שיפוטיות.

12. למרות התראות עומד החייב בהתנהלותו כאמור. החלטתי מ- 22.9.08 קבעה באופן ברור כי ככל שלא יוסדרו הפיגורים עד ליום 30.9.08 תידחה הבקשה. האמור לא מנע מהחייב שלא להסדיר פגוריו עד אותו מועד ואף לצבור פגורים נוספים עד לתשלום החד פעמי ב- 11.08.

13. החייב הסתיר את דרך התנהלותו תוך שהוא מיתמם בתגובתו מ- 3.11.08 תוך ציון במבליע

כי הוא עומד בתנאי התשלום.

יתרה מזאת ממועד אותה תגובה שב החייב ומפגר בתשלומיו וזאת עד היום.

14. טענות החייב באשר למצבו הכלכלי אינן ראויות לבדיקה על רקע ההתנהלות הנ"ל ולו שעה שהחייב לא הגיש בקשות כמתחייב בנוגע לשעורי התשלום, לא שילם ולו תשלומים חלקיים ובנוסף אף אינו מגיש דוחות דו חודשים באופן שיהיה ניתן להתחקות אחר הנתונים הרלוונטיים בענין.

בהקשר זה לציין כי יכולת החייב לשלם מספר גדול של תשלומים בפעם אחת, ערב הגשת תגובתו מטיל כשלעצמו צל ממשי על טעוניי החייב, עם כל הכבוד לטענות באשר להסתייעות בבני המשפחה.

15. מחדליי החייב שלא הגיש דוחות דו חודשיים שנים ארוכות מבססים גם הם את המסקנה כי החייב אינו ראוי להגנת הפקודה ואינו מתנהל בתום לב.

החייב ע"פ נתוני הכנ"ר הגיש דוחות דו חודשיים רק במחצית שנת 2005, כאשר המהלך לבירור הצעת ההסדר היה מאוחר לכך ומכל מקום אין בו כדי להצדיק אי הגשת דוחות ובהיקף כה נרחב.

להוסיף כי גם כיום נמנע החייב מהגשת דוחות, כשעמדתו לפיה ישלים דוחות לאחר שיוכרז, אינה ראיה לכל התייחסות.

16. לסיכום, אם כן ולאור התנהלות החייב מאז מתן צו הכנוס אני רואה לדחות את בקשתו להיות מוכרז כפושט רגל.

17. בהתאמה, התנאים והמגבלות בצו הכנוס מ- 23.5.05 מבוטלים לרבות צו עכוב היציאה.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

צרפתי דני, שופט

רשם בית המשפט המחוזי

000214/05פשר054 פרחמעורבים
תובע: עמר גדליה
נתבע: כונס הנכסים הרשמי - מחוז חיפהכונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: