ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נינה פרנקל נגד רהק אנה :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי נצרת

א 000522/09

בפני:

כב' סגן הנשיא, כב' השופט כתילי תאופיק

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

נינה פרנקל

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד שלאבנה קלאודיה

התובעת

נ ג ד

רהק אנה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד פלג עמנואל

הנתבעת

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 29.10.09, ולאחר שהצדדים הודיעו על הסכמתם למינוי מומחה, אני מורה על מינויו של המהנדס נחום פרמינגר (פרטים במזכירות) כמומחה מטעם בית המשפט, על מנת שיחווה דעתו בשאלות שבמחלוקת בתיק זה.

2. המומחה יחווה דעתו באשר לדירה השנויה במחלוקת, שברחוב אשוח 2/30 בנצרת עילית (להלן: "הדירה"), בעניינים הבאים:

א. תיאור מצבה הנוכחי של הדירה; האם קיימים בה ליקויים מהותיים; מהו המקור לליקויים; והאם ניתן היה לדעת בעת החתימה על ההסכם (7.2.08) על קיומם.

ב. אפשרות תיקון הליקויים, לרבות עלויות התיקון והפיקוח (במידה ויש בכך צורך); והצורך בפינוי הדירה לשם כך (לכמה זמן?).

ג. האם הליקויים הובילו לירידת ערך; ומהו שיעור ירידת הערך ביחס למחיר החוזי (280,000 ₪).

3. לצורך קביעותיו יהיה רשאי המומחה לשכור שרותיו של אחר, על-פי שיקול דעתו.

4. הצדדים יעבירו למומחה תוך 21 ימים כל חומר רלוונטי לעבודתו, לרבות כתבי טענות וחוות-דעת שהוכנו מטעמם.

5. ב"כ הצדדים ימציאו לידי המומחה העתק מהחלטה זו, וכן יתאמו עם המומחה מועד לביקור בדירה, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא לידי המומחה את המסמכים שבידיהם על-פי האמור בסעיף 4 לעיל.

במידה והמומחה יראה צורך בביקורים נוספים או ביצוע פעולות על ידי מי מהצדדים, יפנה לשם כך באופן ישיר לב"כ הצדדים, במקביל. ככל שלא יזכה המומחה לשיתוף פעולה, יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות.

6. הצדדים רשאים להיות נוכחים בדירה בעת ביקור המומחה.

7. המומחה רשאי לערוך ישיבת עבודה עם הצדדים ובאי-כוחם, ובלבד שכל הצדדים יהיו נוכחים. לא ייערכו פגישות נפרדות עם צדדים אלא אם כן ניתנה הסכמת הנעדרים לפגישה.

8. שכר הטרחה של המומחה יקבע על ידו ויחול על הצדדים בחלקים שווים. המומחה יודיע לצדדים ולבית המשפט שיעור שכר הטרחה בטרם יחל בעבודתו, ובהתאם יתבקשו הצדדים להפקיד את שכר הטרחה בקופת בית המשפט.

מובהר כי תשלום שכר הטרחה יובא בחשבון בעת פסיקת הוצאות המשפט עם סיום התיק, בהתחשב בתוצאת ההליך.

9. שאלות הבהרה, אם יהיו, ישלחו למומחה תוך 21 ימים מיום שתוגש חוות-דעתו.

10. המומחה יפעל להשלמת חוות דעתו, ככל האפשר, בהתחשב במועד הדיון שנקבע להמשך (8.12.09).

11. בהתאם להצהרת בא-כוח הנתבעת בדיון מיום 29.10.09, אני מורה לנתבעת להפקיד בקופת בית המשפט סך של 110,000 ₪ תוך 15 ימים מהיום.

12. המזכירות תמציא עותק החלטתי זו לידי הצדדים ולידי המומחה.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים

תאופיק כתילי, סגן נשיאמעורבים
תובע: נינה פרנקל
נתבע: רהק אנה
שופט :
עורכי דין: עו"ד פלג עמנואל,עו"ד שלאבנה קלאודיה