ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פולמן עמי נגד אלי בראשי :


1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בש"א 9473/09

בש"א 9551/09

פש"ר 6114/09

בפני:

כבוד השופט יוסף שפירא

בעניין:

עו"ד ע' פולמן - הנאמן (הזמני)

הנאמן

ובעניין:

אלי בראשי ובניו – עבודת עפר ופתוח בע"מ

החברה

ובעניין:

בקשה לאישור הסדר הנושים לאחר אישורו באסיפות הנושים

הבקשה

החלטה

1. לפני בקשת הנאמן הזמני של אלי בראשי ובניו – עבודות עפר ופתוח בע"מ (בהקפאת הליכים) (להלן: "החברה") (להלן: "הנאמן הזמני") לאישור הסדר נושים לאחר אישורו באסיפות הנושים.

2. הנאמן הזמני, עו"ד ע' פולמן הגיש הבקשה, כאמור לעיל, לאחר שקיים 4 אסיפות נושים לפי סוגיהן (לנושים בדין קדימה, לנושים מובטחים, לנושים רגילים בעלי ערבות אישית ולנושים רגילים).

כעולה מתוצאות ההצבעה באסיפות, כולן אושרו ברוב הדרוש בכל סוג אסיפות, כמצוות סעיף 350 (ט) לחוק.

3. ביום 30/9/09 נערך דיון בנוכחות הנושים והכנ"ר, כאשר עלו הסתייגויות לגבי תרומתם של בעלי השליטה להסדר.

4. חברת סלע בנגב קבלנות כללית לעבודות עפר וכבישים ותשתיות (2008) בע"מ (להלן: "סלע") התנגדה להסדר, זאת בעקבות ערעור שהגישה על החלטת הנאמן הזמני בתביעת החוב שהגישה. לאור זאת קבעתי לדיון את ערעורה ליום 29/10/09. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסדר המאפשר בירור היחסים בין הנאמן למע"צ, החלוקים לגבי סכום המעכבת מע"צ לחברה, בתוך כך הסירה אף סלע את התנגדותה. כמו כן חברת יריב הנדסה אזרחית (1989) בע"מ הגישה בקשה בה עתרה לתיקון ההסדר, בהתייחס לשכר בעלי השליטה, ונראה כי האמור להלן עונה במידה לא מבוטלת על האמור בבקשתה (בש"א 9551/09), והחלטה זו מתייחסת אף לבקשתה.

5. מדיונים קודמים בתיק זה, התברר שמדובר בחברה שהצלחת הקפאת ההליכים לגביה, תלויה רבות בהמשך עבודתם של בעלי השליטה בפרויקטים שהחלה בהם ואמורים להניב כספים לקופת הפירוק, וכן בפרויקטים חדשים. כפי שכבר ציינתי בהחלטות קודמות, נאמר בדיונים בנוכחות נושים כי הם מביעים אמון מלא בבעלי השליטה, וחלק אף הסכימו לוותר על נשייתם במטרה לסייע לחברה.

6. במצב דברים זה ברור כי הצלחת הסדר הנושים תלוי בהמשך פעילותם של בעלי השליטה, כעולה מן האמור בפרק שני להסדר המוצע.

7. הגם שבפרק 8 להסדר נאמר כי מתוך הסכום שיתקבל בתביעת החוב של מר אלי בראשי, יקבל הוא 20% בלבד (כש-80% חוזרים לקופת הקפאת ההליכים) ישולם לו כתשלום אחרון שיבצע הנאמן במסגרת הסדר הנושים, זאת אף מתוך מטרה ליתן לו תמריץ לעבוד בחברה במטרה להגדיל את התמורות שתגענה לקופה.

יחד עם זאת הוריתי לנאמן הזמני לבוא בדברים עם בעלי השליטה, ולחפש דרכים לשפר את תרומת בעלי השליטה להסדר הנושים.

8. ביום 29/10/09 הגיש הנאמן הזמני, הודעה על "השלמה לבקשה לאישור הסדר הנושים", בה פירט את השיפור, מבחינת תרומת בעלי השליטה, לעומת ההצעה המקורית.

לפי ההצעה המשופרת שכרו של מר אלי בראשי יופחת הפחתה נוספת של 20%, שכרו של דודי בראשי יישאר בעינו לאור גובה המשכורת (12,000 ₪), וכך אף הדיבידנד לגבי שכר עבר ישולם רק לאחר שהנושים המובטחים והנושים בדין קדימה יקבלו דיבידנד מלא. כמו כן מר אלי בראשי יעביר לקופת הסדר הנושים סכום של 500,000₪ עד ולא יאוחר מיום 30.6.11, סכום שאמור להתקבל ממכירת בית משפחתו, המוצע עתה למכירה.

9. אשר לטענה בדבר הפעלה גירעונית של קופת ההקפאה, מציין הנאמן הזמני כי: "קופת הנאמן לא הייתה במינוס מיום מינויו של הח"מ ועד היום", וכי האשראי המיוחד מבנק הפועלים בע"מ (שאישר לקבלו) נוצל רק בחלקו, דהיינו 600,000₪ מתוך מיליון ₪, וכוסה ברובו מאותם תקבולים שהתקבלו שבגינם ממילא הייתה לנושים המובטחים (בנק לאומי ובנק הפועלים) המחאת זכות, והתקבולים שולמו על ידי מזמיני העבודות במישרין לנושים אלה.

10. לאור כל האמור אני מאשר את הסדר הנושים, בכפוף לשיפורים שבהודעת הנאמן הזמני מיום 29/10/09, כאמור לעיל, וממנה את עו"ד פולמן כנאמן לביצוע ההסדר.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, י"ד בחשון תש"ע (1 בנובמבר 2009).

_______________

יוסף שפירא - שופט