ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הימנותא בע"מ נגד אגברייה חאלד :


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשא9829/09

בפני:

כב' השופטת רות שטרנברג אליעז

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

הימנותא בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אשרת שלומוביץ'

המבקשת

נ ג ד

חאלד אגברייה

ע"י ב"כ עו"ד

שגיא מרום

המשיב

החלטה

1. לא ביקשתי תגובה ל"בקשה נוספת" למתן צו המונע המשך הדיון בבוררות המתנהלת בפני הבורר יצחק בדר.

  1. בהעדר שינוי נסיבות אין מקום לחזור ולעתור לעיכוב הבוררות מהנימוקים שכבר הועלו בבקשה קודמת שהוגשה אף היא במעמד צד אחד ונדחתה (החלטת סגן הנשיא השופט צבי סגל מיום 14.9.09 - ה"פ 8371).
  1. מדיניות המחוקק באה לידי ביטוי בסעיף 18 לחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968: "הגשת בקשה לבית המשפט בקשר לבוררות, אם על ידי בעל דין ואם על ידי הבורר, אין בה כדי לעכב את מהלך הבוררות, אלא אם הורה על כך בית המשפט או הבורר".
  1. הבורר התייחס בהחלטה מנומקת לשיקוליו להמשיך בתפקיד שקיבל על עצמו כשהוא מודרך על ידי לוח זמנים מוקפד שנקבע בהסכמה. אין צורך להכביר במילים על חשיבות ההכרעה בזמן אמת, שהיא מאושיות מוסד הבוררות. אף לא יהיה זה מיותר להפנות לסעיף יד' לתוספת הראשונה שהיא ה- MAGNA CARTA של מוסד הבוררות:

"הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפניו...".

  1. אשר על כן, נדחית הבקשה לסעד זמני. הבוררות תימשך כסדרה.
  1. ההוצאות תישקלנה במסגרת הדיון בהליך העיקרי.

המזכירות תמציא העתקים בפקס לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

רות שטרנברג אליעז, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: שגיא מרום