ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד וייסר דוח-א תא תנועה-21102186026 :


בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

ת 029455/08

בפני:

כב' השופט עופר נהרי

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

וייסר אבי

הנאשם

הכרעת דין

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום ובו נטען כי כאשר נהג במכונית בצומת הרחובות אלנבי וגאולה בת"א, לא ציית לתמרור ב- 3 המוצב במקום וזאת בכך שפנה שמאלה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל ובניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

הנאשם כפר וטען כי אמנם נכון הוא הדבר שביצע עם מכוניתו פניה שמאלה בצומת הנ"ל אך, לטענתו, מותר היה לו לעשות זאת, ושהתמרורים במקום הם מבלבלים.

לנוכח כפירתו של הנאשם נשמעו ההוכחות.

מטעם התביעה העיד השוטר יצחק דהן ובמסגרת עדותו הוגש הדו"ח שערך (סומן ת/1).

מטעם ההגנה העיד הנאשם עצמו.

הנאשם בחר שלא ליתן לרעייתו, שהיתה עמו לדבריו ברכב בעת האירוע, להעיד במשפט זה.

לבקשת הנאשם הוגשו מטעמו 6 תצלומים (סומנו נ/1 – נ/6).

מסקנתי בעקבות שמיעת הראיות היא כי דין הנאשם להרשעה בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

לא היתה כאמור מחלוקת כי הנאשם אכן ביצע פניה שמאלה עם רכבו בצומת הנ"ל.

אף לא היתה מחלוקת כי הנאשם הגיע לצומת הנ"ל כאשר עובר לכך הוא נע עם מכוניתו ברח' אלנבי לכיוון צפון, ולא הגיע לצומת הנ"ל מרח' טשרניחובסקי.

אף לא נסתרה עדותו של השוטר על כי בכיוון נסיעתו של הנאשם היו מוצבים לא רק תמרורי ב-3 אלא גם תמרור ב-44.

כלומר בכיוון נסיעתו של הנאשם היו מוצבים לא רק תמרורים המורים כי הפניה שמאלה אסורה, אלא גם תמרור המורה על נסיעה ישר בלבד.

למעשה, אחד התמרורים אשר אסר על הנאשם את הפניה שמאלה אף נראה בבירור בתמונות נ/4, נ/5 ו- נ/6 שהגיש לבית המשפט הנאשם עצמו.

ניתן אם כך לקבוע בבירור עד כה כי הוכח שקיימים היו תמרורים שאסרו על הנאשם את הפניה שמאלה כפי שפירט השוטר, כשם שגם הוכח שהנאשם ביצע פניה שמאלה כפי שפירט השוטר.

כעת נשאלת השאלה האם יש ממש בטענתו של הנאשם כי התימרור במקום הוא מטעה.

התשובה לכך היא שלילית לטעמי.

השלט בצבע ירוק הנראה בתמונות נ/1 ו – נ/2 שהציג הנאשם איננו מופנה ואיננו מיועד כלל אל עבר הנאשם בנסיעתו ברח' אלנבי. מדובר בשלט המופנה ומיועד לבאים לצומת זה מרח' טשרניחובסקי. (ראה גם עדותו של השוטר בענין זה בעמ' 2 סיפא ו- 3 רישא לפרוטוקול).

כל המתבונן בתמונה נ/2 יכול בנקל להיווכח כי מדובר בשלט המופנה פיזית (ומהותית) לבאים לצומת זה מרח' טשרניחובסקי.

הנאשם סיפר בעדותו כי רק לאחר מעשה הלך ובדק התמרורים במקום. (עדותו בעמ' 4 שורות 2-3 לפרוטוקול).

הנאשם העיד כי השלט הירוק מופנה כלפי מי שנוסע ברח' אלנבי.

אני דוחה טענה אחרונה זו של הנאשם, שכן, כאמור, אין היא עולה, בכל הכבוד, עם מה שניכר בבירור מן הצילום נ/2 שהנאשם עצמו צילם.

זאת ועוד : השוטר הסביר, ובצדק כי מה שעשה הנאשם הוא דבר מסוכן שעשוי להסתיים בהתנגשות.

בהקשר אחרון זה עיון בתמונות נ/2 ונ/5 שצילם הנאשם עצמו מלמד כי עסקינן בצומת מרומזר. (נראה היטב כי אף יש רמזור בכיוון הנסיעה הנגדי ברח' אלנבי ושם עומד דרך מקרה בצילום, רכב מסוג ג'יפ).

אמור לפיכך כי בעוד שלכלי רכב הבאים מרח' טשרניחובסקי הסדרי הרמזור מאפשרים גם כניסה לרח' גאולה ( כניכר גם מהוראת החיצים מעל הרמזור לנעים מרח' טשרניחובסקי - ראה התמונה נ/2), אין הדבר כך מותר לנעים ברח' אלנבי, ובאם כך יעשו אכן עלולה להיגרם תאונת דרכים עם כלי רכב הבאים בחסות הרמזור מכיון אחר בצומת.

עד התביעה אף הסביר כי אין נקודת עצירה בצומת ואין מדובר כביכול בצומת נוסף המצוי בתוך הצומת.

הנאשם טען כי ראה כלי רכב אחרים פונים לרח' גאולה.

על טענה אחרונה יש ראשית לענות כי אין בפני עדות על כי כלי רכב אלה לא הגיעו כדין מרח' טשרניחובסקי, ושנית, באם בוצעה עבירה זהה ע"י נהג נוסף שהגיע מרח' אלנבי, אין בכך כדי לשחרר את הנאשם מאחריות.

עוד טען הנאשם כי על הכביש מסומן קו מקווקו לצד קו רצוף וגם זה, לטענתו, תומך בטענתו על כי המקום מטעה.

על כך אשיב לנאשם כי מדובר בתמרור ד – 6 ואין בו כדי להתיר פניה שמאלה מקום בו היא אסורה.

לסיכום : קיימים תמרורים האוסרים מפורשות את הפניה שמאלה לרח' גאולה למי אשר נוסע ברח' אלנבי כפי שנסע הנאשם.

הנאשם התעלם מתמרורים אלה ופנה שמאלה.

לא מצאתי כי קיימים היו אל מול פני הנאשם תמרורים אחרים שהיה בהם כדי לבלבל אותו או להטעותו.

בנסיבות אלה לא מצאתי כי קמה לנאשם הגנה אשר תפטור אותו מן האישום.

הנאשם אף בחר כאמור שלא להעיד את רעייתו שהיתה עמו ברכב ואף להחלטתו זו יש היבט ראייתי.

הנאשם מורשע לאור כל המנותח לעיל בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע ( 2 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים.

עופר נהרי, שופט

קלדנית : יוסף שולמיתמעורבים
תובע:
נתבע: וייסר אבי
שופט :
עורכי דין: