ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קריאף נגד בניטה :


בתי המשפט

1

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 001422/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

02/11/2009

התובע

נ ג ד

בניטה אשר

הנתבע

החלטה

  1. עניינה של התובענה שלפנינו, פיצוי התובע בגין נזקים שנגרמו לרכבו כתוצאה מתאונת דרכים מיום 9.11.08, בה היה מעורב רכב הנתבע.
  1. משלא התייצב הנתבע לדיון מיום 6.9.09, ניתן פסק דין אשר קיבל את התביעה במלואה וחייב את הנתבע לשלם לתובע את הפיצוי הנתבע בסך של 5,361 ₪ ו-350 ₪ בגין הוצאות משפט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק (להלן- פסק הדין).
  1. לפניי בקשת הנתבע לביטול פסק הדין.

לטענת הנתבע, הוא טעה בסימון מועד הדיון ביומנו ומשכך לא התייצב לדיון.

  1. בבוא בית המשפט לשקול בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עומדים לפניו שני שיקולים:

האחד, סיבת היעדרותו של המבקש מהדיון בבית המשפט והשני, מה הם סיכויי ההגנה של המבקש והאם טענותיו לגופו של עניין, יש בהן כדי לשנות את פסק הדין שניתן בהיעדר, אם יינתן למבקש יומו בבית המשפט.

כמובן שהיעדרות מדיון בשל העדר כל זימון או ידיעה מחייבת את ביטול פסק הדין, שניתן בהעדר, מחובת הצדק.

במקרים בהם הייתה הזמנה כדין לדיון, או לפחות ידיעה ממשית או קונסטרוקטיבית אודות מועד הדיון, יש לשקול את שני השיקולים האמורים במצטבר. אולם, ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר וכבדת משקל, קטן המשקל הנדרש ביחס לתשובה לשאלה האחרת, על מנת להביא לביטול פסק הדין.

כך, במקרים בהם הסיבה להיעדרות המבקש מקורה בזלזול ניכר או ברשלנותו שלו, אז יתכן כי לאור הזלזול הרב בבית המשפט, תידחה הבקשה וזאת מבלי ליתן משקל רב לשיקול השני. לחילופין, במקרים בהם הציג המבקש בכתב הגנתו או בבקשתו טיעוני הגנה טובים ובעלי סיכוי לשינוי פסק הדין, אז יכול בית המשפט ליתן לו יומו בבית המשפט, למרות היעדרות שאינה מוצדקת, תוך תיקון המחדל והנזק שנגרם בפסיקת הוצאות.

(ראה ע"א 5000/92 יהושע בן ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), 836-835; תא (ת"א) 29746/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' דרורי מיכה (פורסם ב"נבו") ע"א 3645/92 שאול קלנר נ' סשה לופיביץ ואח', פ"ד מז(4) 133, 137, ) וכן ראה בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית 2007, בהוצאת סיגא).

  1. המגמה בפסיקה היא כי על בית המשפט להתייחס ברוחב לב אל בקשת ביטול פסק דין, אך בית המשפט לא ייעתר לה כדבר שבשגרה. אדם הבא לפני בית המשפט מקבל על עצמו חובות מסוימות כלפי בית המשפט וכלפי הצד שכנגד, ואם הוא מזלזל במילוי חובות אלה - עליו לשאת בתוצאות. על המבקש ביטול להסביר לבית המשפט, ולו רק בדוחק, מה גרם למחדלו.
  1. ומן הכלל אל הפרט. במקרה שלפנינו לא היתה התייצבות מטעם הנתבע מחמת טעות בתום לב.

בנסיבות אלו, בהן היעדרות הנתבע לא נעשתה בכוונה או מתוך זלזול, אין כל טעם לבחון את שאלת סיכויי התביעה.

לפיכך, החלטתי לבטל את פסק הדין וליתן לנתבע את יומו בבית המשפט בכפוף לתשלום הוצאות התובע בגין התייצבותו לדיון בסכום של 650 ₪.

הסכום האמור ישולם תוך 30 ימים ותשלומו מהווה תנאי לביטול פסק הדין, וכל עוד לא ישולם- יוותר פסק הדין על כנו.

  1. התובע יודיע לבית המשפט אם קיבל את הסכום האמור עד ליום 15.12.09.
  1. יובא לעיוני ביום 16.12.09.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית


מעורבים
תובע: קריאף שלום שרלס
נתבע: בניטה אשר
שופט :
עורכי דין: