ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד בסילה :


בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

פ 009236/08

לפני

כבוד השופט יחזקאל ברקלי

02/11/2009

22

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

ראמי בסילה

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה מתמחה האני וואקד

הנאשם ובא כוחו עורך דין עווד מוחמד

מתורגמנית בית המשפט רנין דרוואשה

הכרעת דין

אני מזכה את הנאשם.

האישום

1. בכתב האישום מיוחסים לנאשם שני אישומים הכוללים את העבירות האלה:

א. החזקת נשק - עבירה לפי סעיף 144(א) רישא לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין").

ב. רכישת נשק עבירה לפי סעיף 144(א) רישא לחוק העונשין.

ג. ניסיון רכישת נשק עבירה לפי סעיף 1444(א) לחוק העונשין.

הראיות

2. בהסכמת הצדדים הוגשו 18 מוצגים. הושמע עד תביעה אחד והנאשם.

3. הנאשם כפר באמיתות תוכנם של מוצגים ת/3, ת/4 ות/5. מדובר בעדותו של לואי בסילה, אחיו של הנאשם (להלן: "לואי"). לואי לא קושר בהודאותיו את הנאשם למיוחס לו בכתב האישום.

טענות הצדדים

4. המאשימה מבססת את כתב האישום על הודעותיו של מר אוסמא אבו זינה ת/16, ת/15 ות/18 (להלן: "העד").

5. הנאשם והעד מודים שהם חברים מימים ימימה.

6. העד הכחיש בבית המשפט את שייחס לנאשם בהודעותיו במשטרה והסביר כי ייחס לנאשם שותפות ברכישת האקדח משתי סיבות. האחת, רצונו להאדיר את דמותו בעיני אסירים בכלא והשנייה בשל חששו מהחוקרים.

7. המאשימה מבקשת לקבל את דברי העד באמרות שניתנו מחוץ לבית המשפט ולקבוע שהאמור בהן הוא אמת לאמיתה.

8. הנאשם מכחיש את המיוחס לו.

דיון

9. בענייננו התקיימו הדרישות לקבלת אמרות העד מחוץ לבית המשפט (ת/16, ת/17, ות/18) עפ"י הכללים הקבועים בסעיף 10 א (א) לפקודת הראיות.

10. השאלות הן אם אני רשאי לסמוך על האמור באמרות הנ"ל עפ"י הקבוע בסעיף 10 א (ג) ואם כן היש לאמרות חיזוק עפ"י הקבוע בסעיף 10 א (ד).

11. א. בת/16/ב אמר העד כי רכש את האקדח מבדואי וסיפר על רכישתו לנאשם וללואי. אין באימרה טענה לשותפות.

ב. בת/17/ב אמר העד כי רכש את האקדח מאדם בשם את'אר אברהים אבו ע'רביה ביחד עם הנאשם. הוא עוד מספר באימרה שהיו מחשבות לקנות רובה מסוג M16 ביחד עם הנאשם.

ג. בת/18/ב הוא חוזר ואומר שהוא החזיק באקדח ושהנאשם סירב להחזיק באקדח (ראה גם אימרה ת/17/ב ש' 21).

12. קיצורו של דבר, גירסתו של העד באימרותיו אינן יוצרות את הביסוס המתאים לביצוע העבירות על ידי הנאשם. הסחר לא הוכח והוא מציין שהנאשם סירב להחזיק באקדח.

13. אם לא די באמור, החיזוק שמבקשת המאשימה למצוא מכך שהאקדח נמצא אצל ג'לאל אינו חיזוק. אין מחלוקת שאקדח נתפס אצל ג'לאל ושהאקדח נמסר לג'לאל ע"י לואי (אחיו של הנאשם) שקיבל את האקדח מהעד. אין בעובדות אלה חיזוק לכך שהנאשם ידע על קיומו של האקדח או שהיה שותף לרכישתו ביחד עם העד. להסרת ספקות, אינני מוצא חיזוק ברישום של חוקר השב"כ בסעיף 10 שבת/6. כל שמצא החוקר הוא כי לואי מעריך שהנאשם ידע שהוא, לואי, מחזיק באקדח של העד. זה המקסימום שהצליח חוקר השב"כ להבין מדברי האח. הוא לא הבין בשום צורה שלואי אמר שהנאשם היה בעל האקדח בשום צורה שהיא או שהחזיק בו.

14. אם לא די באמור לעיל מוסכם על הצדדים שאת'אתר שעפ"י גירסת המאשימה מכר את האקדח מכחיש את המכירה בכלל ובודאי שאינו תומך בגירסה שהנאשם רכש ממנו את האקדח.

15. העובדה כי מישהו אומר במשטרה דבר מפליל ואח"כ חוזר בו לא מרים את הנטל להוכיח את האשמה.

16. משלא שוכנעתי שדברי העד אמת, ובודאי שאין בהם חיזוק, אני מזכה את הנאשם ומורה על שחרורו.

ניתן במעמד הצדדים והודע על זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

_________________

יחזקאל ברקלי, שופט


מעורבים
תובע:
נתבע: ראמי בסילה
שופט :
עורכי דין: