ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד בן פורת נגד הוט טלקום בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 008096/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

02/11/2009

בענין:

עו"ד בן פורת יורם

התובע

נ ג ד

1. הוט טלקום בע"מ

2. הוט מערכות תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

פלג יניר

הנתבעות

פסק דין

התובע תובע מהנתבעות סך 5,121 ₪ (על פי כתב התביעה המתוקן בשנית, שהוגש לאחר דחיית בקשת התובע לפיצול סעדים), המורכב מסך 1,621 ₪ בגין חיובים עבור טלפון ואינטרנט, שלטענתו חויב בהם שלא כדין על ידי הנתבעות, ומסך 3,500 ₪ בגין עגמת נפש ובזבוז זמן עבודה.

אין חולק כי התובע התקשר עם הנתבעות בהסכם מיום 06/07/06 לתקופה של שנתיים לקבלת חיבור לכבלים (חבילת בסיס + 5 חבילות), לאינטרנט במהירות 1.5 מגה ולטלפון כולל 200 דקות שיחה, הכל בתמורה לתשלום 189 ₪ לחודש (להלן – ההסכם הראשון). לטענת התובע, החל מהחודש השביעי, חויב בחיוב נוסף, מעבר לסך המוסכם של 189 ₪, בגין שירותי אינטרנט ושירותי טלפון, והסך 1,621 ₪ נתבע כהשבה של סכומי היתר שנגבו ממנו לטענתו.

לטענת הנתבעות: כשעה לאחר חתימת ההסכם הראשון, חזר התובע אל נציג הנתבעות כדי לציין בפניו כי הוא מתעתד לעבור לדירה חדשה בתחילת חודש ספטמבר 2006, וכי הוא מבקש שהתקנת השירותים תבוצע בכתובת החדשה; בעקבות מידע זו הציע נציג הנתבעות לתובע התקשרות אחרת המיועדת ללקוחות המתגוררים בבניינים חדשים, והתובע הסכים וחתם על הסכם אחר לתקופה של שנתיים, לפיו ישלם 189 ₪ עבור טלויזיה בכבלים (חבילת בסיס + 5 חבילות נוספות), ויקבל ללא תשלם למשך 6 חודשים חיבור לאינטרנט במהירות 0.75 מגה (אותו שידרג התובע למהירות 1.5 מגה כנגד תשלום בסך 9.96 ₪ לחודש) וחיבור לטלפון כולל 200 דקות שיחה, כשהחל מהחודש השביעי ואילך ישלם עבור שירותי האינטרנט והחיבור לטלפון (להלן – ההסכם השני); חיובי התובע נעשו כדין בהתאם להסכם השני.

התובע מכחיש כי שב אל נציג הנתבעות לאחר חתימת ההסכם הראשון וכן מכחיש את חתימתו על ההסכם השני.

אף שמונה מומחה להשוואת כתבי יד לשם בדיקת החתימה על ההסכם השני וחיווי דעה אם החתימה על ההסכם השני נחתמה על ידי התובע, לא היה בכך כדי לקדם את ההכרעה במחלוקת בענין, מאחר ו"סגנון החתימה (של התובע – מ.ב.) המשתנה בצורה חריגה מחתימה אחת לרעותה יוצר קושי בסיסי להגיע למסקנה ברורה לכאן ולכאן", כלשון המומחה.

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה.

יצוין כי מבחינת התובע, התנאים לפי ההסכם הראשון עדיפים וכדאיים יותר מאשר התנאים לפי ההסכם השני, שעל פי הנטען על ידי הנתבעות נחתם על ידי התובע כששב אל נציג הנתבעות ביום 06/07/09. כן יצוין כי גם בהסכם הראשון נרשם בכתב יד כי המדובר ב"בניה חדשה" (שתי המילים האחרונות בפרטי המבצע/הזמנה כרשום בכתב יד בסעיף 2 להסכם הראשון).

לענין הוצאות, יצוין כי התובע תיקן את כתב תביעתו פעמיים, וכן נדחתה בקשתו לפיצול סעדים, תוך שנקבע בהחלטה שניתנה בבקשה כי ענין ההוצאות בקשר לבקשה יילקח בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בפסק הדין בתיק העיקרי.

לאור כל האמור, ולאחר שנתתי את דעתי למכלול טענותיהם של הצדדים, לנסיבות המקרה וגם לנושא ההוצאות, אני פוסק כי הנתבעות תשלמנה לתובע סכום כולל בסך 4,300 ₪ תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה למשרד ב"כ הנתבעות.

ניתן היום, ט"ו בחשון תש"ע (2 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לתובע ולב"כ הנתבעות.

מוריס בן-עטר, שופט

ציפי.ח.מעורבים
תובע: עו"ד בן פורת יורם
נתבע: הוט טלקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: פלג יניר