ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד לוסטיג :


בתי המשפט

בבית משפט השלום

בירושלים

פ 010031/08

בפני:

כב' השופט אלכסנדר רון

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

לוסטיג מאיר

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה - עו"ד יוליה גלובטי

הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום המייחס לו שני אישומים שעניינם אי הגשת דוחות כספיים לשנות המס 2006 ו- 2007.

2. עמדת התביעה למאסר על תנאי וקנס.

3. הבסיס לעמדה המקלה של המאשימה בעובדה, שלאחר הגשת כתב האישום, השכיל הנאשם להסיר את מחדליו.

4. הנאשם טוען לרחמי בית המשפט. לדבריו, שגובו על ידי אסמכתאות רפואיות הולמות, סובל הוא מקשיים רפואיים ניכרים ולמעשה אין הוא מתפקד כלל. לנאשם גם בן שנכותו קשה.

5. עוד יצוין, כי בד בבד עם הליך זה מתנהל הליך דומה כלפי אשת הנאשם וחברה בבעלותה. הטיעונים לעונש גם באותו תיק, הועלו בפני בית המשפט באותו מועד ואף גזר הדין נקבע במקביל.

6. שיקול לחומרא גלום בעובדה שעל הנאשם הוטלו כבר בעבר קנסות מנהליים בהקשרים דומים, בשים לב למחדלים הנוגעים לדוחות השנתיים לשנים 2003 ו- 2004.

7. נחה דעתי שניתן להימנע ממיצוי הדין עם הנאשם, ועם זאת, מענישה מוחשית בדמותו של קנס אין כל מנוס, וזאת, בשים לב, הן לטיבן של העבירות והן לעובדה שקדמו להן עבירות דומות בשנים הקודמות.

8. סוף דבר, גוזר אני כדלקמן:

קנס - קנס בסך 4,000 ש"ח או מאסר למשך 40 ימים תחתיו; הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד יום 1.12.09 ויתר התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק. אם הופקדו על ידי הנאשם כספים בעקבות צווי הבאה שהוציא בית המשפט, ייחשבו כספים אלה על חשבון הקנס; היתרה תוחזר לנאשם.

התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות על סך 10,000 ₪, להימנע מלעבור במשך שנתיים מהיום על עבירות לפיהן הורשע. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור - ייאסר בגין כך למשך 60 יום. היה והנאשם יחוייב לממש את ההתחייבות ולא יעשה כן, ייאסר בגין כך ל - 90 יום.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שנתיים מהיום יעבור עבירה נוספת לפי פקודת מס הכנסה.

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) במעמד הצדדים.

אלכסנדר רון, שופטמעורבים
תובע:
נתבע: לוסטיג מאיר
שופט :
עורכי דין: