ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד חשמל הזורם בע"מ :


בתי המשפט

בבית משפט השלום

בירושלים

פ 010030/08

בפני:

כב' השופט אלכסנדר רון

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

1 . חשמל הזורם בע"מ

2 . לוסטיג שרה

הנאשמים

נוכחים:

ב"כ המאשימה - עו"ד יוליה גלובטי

הנאשמת 2 גם בשם הנאשמת 1

גזר דין

1. הנאשמות הורשעו על פי הודאתן באי הגשת דוחות לשנות המס 2006 ו- 2007.

2. עמדת התביעה ביחס לנאשמת 1 לקנס וביחס לנאשמת 2 הנושאת באחריות מתוקף היותה מנהלת הנאשמת 1, לתנאי ולקנס.

3. עמדתה המקלה של המאשימה נובעת מכך שלאחר הגשת כתב האישום השכילו הנאשמות להסיר את מחדליהן.

4. הנאשמת 2 טוענת לרחמי בית המשפט. לדבריה, שגובו על ידי אסמכתאות רפואיות הולמות, סובל בעלה מקשיים רפואיים ניכרים ולמעשה אינו מתפקד כלל. לאחר הדיון אף הגישה הנאשמת 2 אסמכתאות בדבר מצבה הנפשי הקשה. לנאשמת ולבעלה גם בן הסובל מנכות קשה. מבקשת היא מבית המשפט להימנע מקנס.

5. עוד יצוין, כי במקביל לתיק הזה מתנהל הליך דומה גם כלפי בעלה של הנאשמת. הטיעונים לעונש גם באותו תיק הועלו בפני בית המשפט באותו מועד ואף גזר הדין נקבע במקביל.

6. נחה דעתי שניתן להימנע ממיצוי הדין עם הנאשמות, ועם זאת, מענישה מוחשית, בדמותו של קנס, אין כל מנוס וזאת בשים לב לטיבן של העבירות ולחובת בית המשפט לעשות להרתעת הכלל.

7. סוף דבר, גוזר אני כדלקמן:

הנאשמת 1 – קנס בסך 10,000 ₪.

הנאשמת 2 – קנס בסך 3,000 ש"ח או מאסר למשך 30 ימים תחתיו; הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם עד יום – 1.12.09 ויתר התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשמת בתשלום תוספת פיגורים כחוק. אם הופקדו על ידי הנאשמת כספים בעקבות צווי הבאה שהוציא בית המשפט, ייחשבו כספים אלה על חשבון הקנס; היתרה תוחזר לנאשמת.

התחייבות - הנאשמת תחתום על התחייבות על סך 10,000 ש"ח, להימנע מלעבור במשך שנתיים מהיום על עבירות לפיהן הורשעה. היה והנאשמת לא תחתום על התחייבות כאמור - תיאסר בגין כך למשך 60 יום. היה והנאשמת תחויב לממש את ההתחייבות ולא תעשה כן, תיאסר בגין כך ל - 90 יום.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים. הנאשמת תישא בעונש זה אם בתקופה של שנתיים מהיום תעבור עבירה נוספת לפי פקודת מס הכנסה.

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) במעמד המתייצבים.

אלכסנדר רון, שופטמעורבים
תובע:
נתבע: חשמל הזורם בע"מ
שופט :
עורכי דין: