ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד רגבי פא-ירושלים של-5281/2007 :


בתי-המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

פ 005055/08

לפני

כבוד השופטת אילתה זיסקינד

תאריך:

02/11/2009

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

עוה"ד עדי זגורי

ע"י ב"כ

נ ג ד

רגבי מוחמד

הנאשם

עוה"ד אבו אחמד

ע"י ב"כ

גזר דין

רקע

1. ביום 1.3.09 קבעתי לאור הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום, כי הנאשם ביצע עבירה של החזקה ושימוש בסמים מסוכנים, בכך שביום 1.2.07 סמוך לשעה 10:50, בעת שביקש להיכנס לביהמ"ש המחוזי בירושלים, הוא החזיק בכיסו סם מסוכן מסוג חשיש במשקל 1.84 גרם נטו וטבליה אחת המכילה סם מסוכן מסוג MDMA.

2. הצדדים הגיעו להסדר, לפיו לאחר שיוגש תסקיר שירות המבחן, הם יטענו להרשעה ולעונש, כשעמדת המאשימה תהיה להרשעה, מאסר על תנאי וקנס, והסניגור יטען חופשי.

טיעוני ב"כ המאשימה להרשעה ולעונש

3. הנאשם יליד 76' ללא עבר פלילי, הודה בביצוע העבירה. אמנם מדובר בעבירה ראשונה אך נתפסו סמים מסוג חשיש, ו- MDMA, אותם החזיק בכיסו בהיכנסו לביהמ"ש המחוזי בירושלים. מהתסקיר עולה כי הנאשם שולל התמכרותו לסמים ואין תוצאות סופיות לבדיקות השתן שמסר. הפסיקה קבעה כי הרשעה היא הכלל ואי הרשעה היא חריג שיינקט בנסיבות מיוחדות בלבד. בעניינו, אין נסיבות מיוחדות המצדיקות אי הרשעה. לפיכך, יש להרשיע את הנאשם ולגזור עליו עונש מאסר על תנאי וקנס גבוה ולהורות על השמדת הסמים.

טיעוני ב"כ הנאשם להרשעה ולעונש

4. הנאשם נשוי ואב ל – 5 ילדים, נורמטיבי, עברו נקי, הוא הודה בביצוע העבירה, הוא מנהל מוסך, למד במכללות שונות וכיום עובר קורס יבוא. הוא החזיק בסם משום שעבר ניתוח לייזר בעיניים וחבריו המליצו לו לקחת סמים לשיכוך הכאב. התסקיר בעניינו של הנאשם חיובי, הוא הורתע מעצם ניהול חקירתו והגעתו לביהמ"ש, הרשעתו תגרום לו נזק רב, בלתי הפיך, ומאז האירוע בשנת 2007 הוא לא ביצע עבירות נוספות, לפיכך עותר הסניגור כי ביהמ"ש יימנע מהרשעת הנאשם ויטיל עליו התחייבות להימנע מביצוע עבירות בשל הקושי שלו לבצע של"צ.

דיון

הרשעה או אי הרשעה

5. הכלל קובע כי בסיום ההליך הפלילי בו הוכחה אשמת הנאשם מתחייבת הרשעתו. רק נסיבות חריגות ויוצאות דופן מצדיקות במקרים מיוחדים הימנעות ממנה, המבחנים להימנעות מהרשעה נקבעו למעשה בע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, פ"ד נב (3), 337:

"הימנעות מהרשעה אפשרית אפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם; ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל".

בע"פ 2513/96 מדינת ישראל נ' שמש ואח', פ"ד נ(3) 682, קבע בית המשפט העליון כי:

"שורת הדין מחייבת כי מי שהובא לדין ונמצא אשם יורשע בעבירות שיוחסו לו, זהו הכלל. הסמכות הנתונה לבית המשפט להסתפק בהעמדת הנאשם במבחן בלי להרשיעו בדין, יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן".

הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט בבחנו את נסיבותיו האישיות של הנאשם, האינטרס הציבורי והיחס בין חומרת העבירה לבין הנזק הצפוי לנאשם מהרשעה, והרשימה סגורה וממצה.

6. הנאשם ביצע עבירה חמורה של החזקה ושימוש בסם מסוכן, המחייבת מסר של הרשעה וגם הרתעה בעונש, על מנת למגר את נגע הסמים ולעקרו מהשורש. לפיכך האינטרס הציבורי מחייב הרשעה. בנוסף המקרה שלפנינו אינו החריג המצדיק סטיה מהכלל.

7. הנאשם לא הרים את הנטל הנדרש, להראות במה ייגרם לו נזק ממשי וקונקרטי מעצם הרשעתו ולא הצביע על אפשרות של נזק צפוי, ממשי וספציפי. העובדה כי הוא מנהל מוסך אינה מצביעה על חשש לפיטוריו או לפגיעה בעסק, ומכל מקום לא מהווה עילה לסטיה מכלל ההרשעה. גם הטענה בתסקיר כי הנאשם מבקש להסתיר את ביצוע העבירה, אינה מהווה עילה להימנעות מהרשעתו.

8. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות והטיעונים שפורטו לעיל, בהתחשב באמות המידה שנקבעו בפסיקה, ובהעדר נסיבות מיוחדות, חריגות ויוצאות דופן אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של החזקה ושימוש בסמים מסוכנים.

העונש

9. האינטרס הכללי המחייב מיגור עבריינות הסמים על ידי ענישה מרתיעה. עם זאת, הנאשם הודה במיוחס לו, חסך זמן שיפוטי ובא כוחו ביקש כי בית-המשפט יימנע מהטלת עונש שלצ בשל עבודתו במוסך.

10. אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים :

א. מאסר על תנאי לתקופה של 3 חדשים, והנאשם לא ירצה עונש זה, אלא אם יעבור תוך תקופה של 3 שנים מהיום כל עבירה על פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973 .

ב. קנס בסך של 750 ש"ח או מאסר של 10 ימים תחתיו. הקנס ישולם עד יום 15.11.09.

ג. אני מורה על השמדת הסמים.

11. לאור תקלת חשמל במדפסת לא ניתן היה להפיק את גזה"ד, והצדדים עזבו את האולם ללא רשותי. מכל מקום גזה"ד הוקרא קודם לכן באולם, ועותק ממנו נמסר למאשימה לאחר תיקון התקלה.

12. המזכירות תשלח לסניגור עותק והסניגור ימציאו לנאשם במשרדו, ויודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים כי מסרו לנאשם.

14. התיק יבוא לעיוני עוד 8 ימים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום 2 בנובמבר, 2009 (טו' בחשון, תש"ע) במעמד ב"כ המאשימה, עו"ד עדי זגורי

הנאשם ובא כוחו עו"ד אבו אחמד.

אילתה זיסקינד, שופטת

קלדנית: מ.א.