ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאלי ואח' נגד עירית מעלה אדומים אוח' :


1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

א 005064/07

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

1. רפאל כהן

2. שולמית כהן

ע"י ב"כ עוה"ד

אריה יעקב

טל' : 02-6235353

פקס: 02-6235282

התובעים

נגד

עירית מעלה אדומים

ע"י ב"כ עוה"ד

גילעד רוגל

טל' : 02-6259520

פקס: 02-6258372

הנתבעת

החלטה

על יסוד הסכמת הצדדים / לאחר קבלת תגובות הצדדים לאפשרות של מינוי מומחה מטעם בית המשפט, אני מחליט כדלקמן:

1. מינוי המומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה)

אני ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, מהנדס בנין במקצועו.
המומחה הוא: אחי קליין, שמענו: רח' שדה חמד 19 ת"ד 965 מבשרת ציון 90805, טל':6529988 – 02 פקס: 6529989 – 02

2. תפקידי המומחה:

2.1 האם קיימת או הייתה קיימת בעיית רטיבות במבנה של התובעים נשוא התביעה? אם כן, היכן במבנה ומה הגורם לרטיבות? מה העלות לתיקון ליקוי הרטיבות?

2.2 האם ישנו קשר כלשהו בין המתקן לשטיפת פחי אשפה של הנתבעת הממוקמת במגרש הסמוך למבנה לבין בעיית הרטיבות במבנה?

2.3 האם התובעים עשו עבודות איטום במבנה? אם כן, מה עלות התיקון? מה הייתה השפעתו?

2.4 האם קיים מפגע של ריח למבנה מכיוון מתקן השטיפות של הנתבעת?

2.5 האם לדעת המומחה יש לכאורה "ירידת ערך" של הנכס/ים, והאם לדעתו יש מקום למינוי מומחה אחר (שמאי) לקביעה, האם יש ירידת ערך.

2.6 בחוות דעתו יציין המומחה את מועד/י הבדיקה/ות הנוכחים, והמסמכים שהיו בפניו בעת עריכת חוות דעתו.

3. פניה למומחה

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה, את כל המסמכים וחוות הדעת הרלוונטים (להלן המסמכים), וזאת עד ליום 15.11.09.

4. ביקור המומחה בנכס

המומחה יבקר בנכס נשוא התביעה, לאחר תאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין ולאחר שהמומחה מוודא כי שכרו שולם או הובטח להנחת דעתו. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין / ב"כ, אלא אם כן בעל דין / ב"כ מסויים, ויתר על נוכחותו.

הביקור יערך לא יאוחר מיום 1.12.09.

5. הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה

המומחה יגיש את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים במישרין לב"כ בעלי הדין, וזאת לא יאוחר מיום 3.1.10.

6. שאלות הבהרה

הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, וזאת לא יאוחר מיום 17.1.10.

שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם עותקים לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, עם העתק לבית המשפט ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים, וזאת לא יאוחר מיום 17.2.10.

8. חקירת המומחה

לבעלי הדין הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו ו/או תשובותיו לשאלות ההבהרה.

9. שכר המומחה והוצאותיו

9.1 בעלי הדין ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בחלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.

9.2 בפסק הדין יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו, בין בעלי הדין.

9.3 עם קבלת כתב המינוי, ימציא המומחה לבית המשפט את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו לגבי כל שלבי עבודתו. השכר יהיה בהתאם לחשבון המומחה, אלא אם כן יחליט בית המשפט אחרת לפי בקשה של מי מהצדדים שתוגש לפני שהמומחה מתחיל בעבודתו.

9.4 לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

המזכירות תודיע לב"כ הצדדים ולמומחה בפקס.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: רפאל כהן
נתבע: עירית מעלה אדומים
שופט :
עורכי דין: אריה יעקב